Meld skade på bedriftens boliger, hytter og innbo

Her melder du raskt og enkelt inn alle typer skader på bedriftens boliger, hytter og innbo. Er du usikker på om forsikringen dekker skaden? Meld inn saken, så gjør vi en vurdering.

Nyttig informasjon

 • add Skade på innbo

  Innboet er alle de løse gjenstandene en tar med seg hvis bedriften skal flytte. Dette gjelder også sykkel.

  Du må ta vare på gjenstandene som har blitt skadet og som du vil kreve erstatning for, slik at vi ved behov kan vurdere skaden.

  Vi trenger kvitteringer for gjenstandene, og i noen tilfeller vil det være behov for vurdering fra en reparatør der reparasjonsutgifter eller lønnsomhet kommer frem.

 • add Innbrudd eller tyveri av innbo

  Tyveri må umiddelbart meldes til politiet.

  Ta vare på kvitteringer eller annen dokumentasjon for de tapte gjenstandene, for eksempel takstpapirer, foto og lignende.

  Ved reparasjon av skader trenger vi dokumentasjon hvor reparasjonsutgifter eller lønnsomhet kommer frem.

 • add Brannskade

  Kontakt brannvesenet på telefon 110 dersom det brenner.

  Hvis brannskaden kun gjelder innbo og ikke bygningen, melder du skaden gjennom bedriftens innboforsikring.

  I forsikring er definisjonen på brann "ild som har kommet løs". Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann, er derfor ikke dekket.

 • add Vannskade

  Flyter vannet? – steng hovedkranen og kontakt rørlegger.

  Hovedkranen (også kalt stoppekran) er vanligvis plassert så nært som mulig det stedet i boligen der vannrøret kommer inn. Den kan være på kjøkkenet (for eksempel under vasken), i et vaskerom, i et teknisk rom eller i kjelleren. I noen boliger er den plassert i et fordelingsskap bak en luke. Slike luker kan være låsbare, så det er viktig å vite hvor nøkkelen er. Ofte er håndtaket på hovedkranen rødt, men blå håndtak er også vanlig.

  Meld skaden til oss, så vi kan vurdere om det trengs nærmere befaring med takstmann eller sakkyndig.

  Har bedriften fått vannskade i forbindelse med flom eller storm? Meld skaden til oss, så hjelper vi dere å minimere skadene.

 • add Utvendig rørbrudd

  Ved brudd på utvendig vannledning, er det viktig å kontakte rørlegger og be om kamerainspeksjon for å se hvor bruddet er, og identifisere type og alder på ledningen.

  Vi trenger også tilbudsoversikt på hva det vil koste å reparere skaden, eller faktura for utbedring hvis skaden allerede er reparert.

  I tilfeller der flere husstander er koblet på samme ledning trenger vi din bedrifts del av faktura for reparasjonen.

  Du må melde saken til oss, selv om andre kanskje allerede har meldt inn saken til Storebrand.

 • add Skadedyr

  Har bedriften fått skadeinsekter, mus eller rotter i hus, melder du dette til oss via bedriftens hus- eller hytteforsikring.

  Du kan melde saken til oss, selv om du ikke vet omfanget av eventuelle skader ennå, så hjelper vi deg å vurdere situasjonen.

 • add Lynnedslag og elektrisk fenomen

  Ved skade på grunn av lynnedslag, trenger vi rapport fra reparatør som beskriver skadeårsak og reparasjonskostnader. Vi trenger også prisbekreftelse fra forhandler på tilsvarende gjenstand.

  Integrerte hvitevarer er en del av bygningsforsikringen.

  Skade på øvrig elektronikk som TV, kaffetrakter eller lignende, melder du via bedriftens innboforsikringen.

 • add Naturskade

  Naturskader som skred, storm, flom eller jordskjelv kan skade både bygning og innbo. Dekning for naturskade er inkludert når dere har hus-, hytte- eller innboforsikring.

  Meld skaden til oss, så vi kan hjelpe dere å minimere skadene.

 • add ID-tyveri

  For at forsikringen skal dekke ID-tyveri må ID-tyveriet være bekreftet. Det betyr at du må kunne dokumentere at din identitet har blitt brukt til handlinger som ikke er utført eller godkjent av deg.

  Det kan for eksempel være at du har oppdaget – og fått bekreftet skriftlig av banken – at det er tatt opp lån i ditt navn uten at det er du som har tatt opp lånet. Eller at det er tatt ut eller overført penger fra din konto av andre personer enn deg selv.

  Bekreftet ID-tyveri melder du til oss via innboforsikringen din.

Følg skadesaken din

Når saken er registrert, kan du logge inn på 'Mine skadesaker' for å holde deg oppdatert. Der kan du også sende oss spørsmål og tilleggs­opplysninger, og laste opp vedlegg.

­

Postadresse

Du kan også sende skademeldingen som ordinær brevpost til:

Storebrand Forsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker


Fant du det du lette etter?