Tulia Machado-Helland, senior bærekraftsanalytiker i Storebrand.
Foto: Storebrand

Lønnsom likestilling – også for pensjonen din

Selskaper med en høyere andel kvinner i styret er mer lønnsomme, viser en rekke studier. Storebrand tar disse funnene på alvor når vi skal investere kundenes pensjonspenger, skriver jurist og senior bærekraftsanalytiker i Storebrand, Tulia Machado-Helland.

Av Tulia Machado-Helland, senior bærekraftsanalytiker
KOMMENTAR ·

I 2018 er det 15 år siden Stortinget vedtok loven om kvotering av styrene i ASA-selskaper. Til tross for at det i årtier har vært fokus på likelønn og kjønnsforskjeller i arbeidslivet, er det fortsatt en lang vei å går før menn og kvinner er likestilt.

For to år siden lanserte FN en plan for bærekraftig utvikling frem til 2030. Planen, som støttes av alle de 193 medlemslandene, inneholder 17 bærekraftige utviklingsmål som dekker en rekke kritiske miljømessige og sosiale forhold. Mål 5 av de 17 er «Gender Equality», altså likestilling. Så hva er status her, og hva har det med pensjonspengene dine å gjøre?

Over 200 år bakpå

The World Economic Forum mener at det kommer til å ta hele 217 år før kvinner og menn er likestilt på arbeidsmarkedet. De siste 10 årene viser ingen fremskritt, og det siste året viser til og med at verden går motsatt retning på dette området.

I Storebrand har vi et dedikert team med bærekraftsanalytikere som jobber med å analysere hvor bærekraftige selskapene forvalterne investerer i er. Når vi skal finne nåtidens og fremtidens finansielle vinnere, ser vi også på FNs femte og åttende bærekraftsmål som omhandler likestillingskultur. Vi har undersøkt om det er en sammenheng mellom selskapers inntjening og antall kvinner i selskapene. Her er det mange spennende og interessante funn.

«
En rekke rapporter viser at det er en sterk sammenheng mellom resultatet og lønnsomheten til et selskap, og likestillingskulturen i selskapet.

Tulia Machado-Helland
senior bærekraftsanalytiker

Les også: Nå kan du spare penger i selskaper med god kjønnsbalanse (Aftenposten, 20.6.2018)

Helintegrert likestilling

Rapporter både fra McKinsey, Ernst & Young (EY), Catalyst, MSCI or RobeccoSam viser at det er en sterk sammenheng mellom resultatet og lønnsomheten til et selskap, og likestillingskulturen i selskapet. Konsulentselskapet McKinsey skriver i en rapport at hvis andelen kvinner på beslutningsnivå i et selskap er 20 prosent eller mer, ser de den sterkeste sammenhengen mellom selskapets resultat og likestilling. Når det er sagt – det hjelper ikke nødvendigvis å bare plassere noen kvinner inn i lederposisjoner på organisasjonskartet.

Kvotering alene, uten at det er en likestillingskultur i selskapet, fører ikke til like gode resultater. Rapporten viser nemlig at når kjønnsbalansen er god i hele selskapet, er sannsynligheten for å gjøre det bedre enn gjennomsnittet for sin bransje større.

Storebrand bølge er en ny spareløsning for deg som ønsker at pengene dine skal jobbe med områder du har troen på. Blant annet kan du spare i selskaper som tar likestilling på alvor.

LIKESTILLINGSKULTUREN ANALYSERES NÅR PENGER SKAL INVESTERES: Senior bærekraftsanalytiker Tulia Machado-Helland, her sammen med kollega i bærekraftsteamet i Storebrand, Matthew Smith. Foto: Robert S.Eik/Flow Media

Likestilling er bærekraftig

The World Economic Forum konkluderer i en rapport at også et land kan tape mye på ikke å være likestilt. Rapporten viser for eksempel at Storbritannias bruttonasjonalprodukt kunne ha vært 250 milliarder dollar høyere hvis landet var likestilt. USA går glipp av 1 750 milliarder, mens Kina kunne økt sitt bruttonasjonalprodukt med hele 2500 milliarder dollar.

Storebrands bærekraftsteam tar disse undersøkelsene på alvor, og selskaper som kan vise til en god likestillingskultur får høyere bærekraftsscore i våre analyser. Vi mener nemlig dette har positiv påvirkning på selskapenes resultater, og på våre investeringer, som igjen gir kundene våre høyere forventet avkastning på sparepengene sine. Vi gjør ikke dette bare fordi det viser seg at selskaper med en god likestillingskultur faktisk gjør det bedre, men fordi dette også fører til et mer rettferdig arbeidsmarked for kvinner.

Tulia Machado-Helland har jobbet i Storebrands bærekraftteam siden 2008, er utdannet jurist med fokus på menneskerettigheter og folkerett. I tillegg har hun en master i internasjonal politikk og bistand.

Interessert i mer lesing om hvorfor likestilling er lønnsomt? Les disse artiklene:

The Tipping Point: Women on boards and financial performance

Delivering through diversity

Female leaders boost the bottom line

Dette er Gode penger

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 900 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker verstingene, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • I 25 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om "Gode penger"

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?