Til deg med offentlig tjenestepensjon som flytter fra KLP til Storebrand i 2021

Storebrand er ny leverandør av offentlig tjenestepensjon til Vestland fylkeskommune, Bybanen og flere virksomheter, blant annet norske teatre og orkestre i NTO og virksomheter i Hovedorganisasjonen Virke.

Hva betyr bytte av pensjonsleverandør?

  Ditt kundeforhold blir flyttet over til Storebrand. Du trenger ikke å gjøre noe, flyttingen til Storebrand skjer automatisk og medfører ikke endringer i dine rettigheter. Du vil få informasjon fortløpende.

  Storebrand overtar ansvar for å administrere ordningen du har i KLP i dag. Denne overføringen omfatter alle medlemmer i pensjonsordningen, det vil si alle som er aktive arbeidstakere, tidligere ansatte og pensjonister. For eventuelle medlemmer av Sykepleierordningen i KLP samt lærere med tjenestepensjon i Statens Pensjonskasse vil medlemskapet være uendret.

  Hva skjer når?

  Storebrand overtar ansvar for pensjonsordningen fra 1. januar 2021.

  KLP sender i løpet av januar informasjon om flytting til alle medlemmer. KLP vil også overføre opplysninger om pensjonsordningen til Storebrand slik at vi kan starte etablering av ordningen. Vi forventer at alt er i orden ved utgangen av mars.

  Vi vil da sende deg pensjons- og forsikringsbevis og informasjon om tilgang til personlige sider på storebrand.no. Her vil du få en samlet og enkel oversikt over pensjonsordningen din og du vil også kunne beregne framtidig pensjon gjennom vår prognosemodell.

  Trenger jeg å gjøre noe i forbindelse med flytting av pensjonsordningen?

  Du som medlem trenger ikke foreta deg noe.

  Bytte av pensjonsleverandør medfører ingen endring av de opptjente pensjonsrettigheter i pensjonsordningen.

  Dette gjelder også deg som allerede mottar pensjon.

  Hvor får jeg oversikt over mine opptjente pensjonsrettigheter?

  Frem til pensjonsordningen er endelig etablert i Storebrand, finner du fortsatt oversikt hos det selskapet du flytter fra. 

  Vi vil gi deg tilgang til din personlige side – Min pensjon – så snart pensjonsordningen er ferdig etablert, senest i mars måned. Her har vi samlet all informasjon om deg i en felles oversikt – både det du har opptjent fra arbeidsgiver og det du eventuelt sparer til pensjon på egenhånd.

  Jeg har allerede søkt om pensjon fra KLP – må jeg søke om pensjon på nytt i Storebrand?

  Fra 1. januar 2021 vil alle nye pensjonstilfeller eller de som har endringer i sin pensjon fra denne dato, bli ivaretatt av Storebrand. Alle søknader om pensjon som allerede er sendt KLP blir overført til Storebrand slik at de kan behandle og ivareta disse videre.

  Hva skal jeg gjøre om jeg ønsker å søke om pensjon?

  Alle som når sin pensjonsalder vil motta informasjon fra Storebrand om søknad om pensjon. Dette gjelder også for deg som har sluttet i stilling med opptjente rettigheter fra offentlig tjenestepensjon.

  For deg om ønsker å ta ut AFP eller søker om uførepensjon, skjer dette via arbeidsgiver. 

  Når tar Storebrand over pensjonsutbetalingen min?

  For deg som allerede har utbetaling av pensjon fra KLP, er det avtalt at Storebrand overtar din pensjonsutbetaling fra mars måned.

  Du trenger ikke foreta deg noe og vi vil sende deg informasjon om hvordan du kan logge deg inn for å se dine pensjonsutbetalinger.

  Boliglån og andre ansattfordeler

  For dere som har boliglån i KLP er det mulig å beholde dette lånet. Vi understreker at Storebrand vil tilby tilsvarende rentebetingelser for boliglån som KLP for deg som ønsker å flytte dette til Storebrand.

  Storebrand tilbyr gunstige betingelser på forsikringer, sparing og lån. Vi vil sende ut informasjon om ansattfordeler sammen med nødvendig kontaktinfo.

  Hvem tar jeg kontakt med hvis jeg lurer på noe?

  Betjening og service: 22 48 97 00 eller service.offentlig@storebrand.no

  Pensjonsberegning og utbetaling: 22 48 95 00 eller oppgjor.offentlig@storebrand.no


  Fant du det du lette etter?