Jon M. Hippe, leder for offentlig sektor i Storebrand.

Myter og fakta om anbud på offentlig tjenestepensjon

Visste du at det eksisterer en rekke myter knyttet til det å sette kommunens pensjonsordning på anbud? Vi forklarer hva som er fakta – og hvorfor du ikke bør tro på alt du hører.

Av  Sunniva Kvitberg/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 21.11.2022

I dag finnes det flere leverandører av offentlig tjenestepensjon. Til tross for dette, opplever Jon M. Hippe, leder for offentlig sektor i Storebrand, at en del er nølende til å sette kommunens pensjonsordning på anbud.

Hippe tror dette skyldes en rekke myter og ønsker å bidra til å rydde opp i det som finnes av misforståelser.

– Det er for eksempel en misforståelse at det er komplisert og risikabelt å sette pensjon på anbud. Tvert imot er det lurt å finne ut hva som er best og billigst for kommunen, forteller han, og forklarer videre:

– En anbudsrunde er den eneste muligheten til å gjennomføre en skikkelig sammenligning av de ulike alternativene. Å ta pensjon ut på anbud er mindre komplisert enn mange anbud knyttet til for eksempel IT, og det er mange dyktige rådgivere der ute som kan bistå.


Vil du vite mer om offentlig tjenestepensjon i Storebrand?


Her er en faktasjekk av sju påstander knyttet til det å sette kommunens pensjonsordning på anbud:

1) Kommunene er pålagt å gjennomføre anbudskonkurranse på pensjon – FAKTA

– Pensjon er et tjenestekjøp på samme måte som når kommunen kjøper inn et IT-system eller andre tjenester, forklarer Hippe.

Denne typen anskaffelser er omfattet av et regelverk, som medfører en plikt til å gjennomføre anbudskonkurranse. Det har likevel festet seg en oppfatning av at det er valgfritt å gå på anbud når det gjelder pensjon. For å få en endelig avklaring på spørsmålet om anbudsplikt har Storebrand bedt EFTAs overvåkningsorgan ESA vurdere saken.

– Det er mange som ser på valg av pensjonsordning som et rent politisk spørsmål, der man bare kan vedta å la ordningen forbli i KLP. Men selv om den endelige beslutningen tas av kommunestyret, er selve anskaffelsen omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser.

Dette legger føringer på den kommunale beslutningen på flere måter. Hippe utdyper:

– Først og fremst må det gjennomføres en anbudskonkurranse som danner grunnlag for en senere beslutning. I tillegg er det regler for hvordan selve konkurransen skal gjennomføres.

Hippe ser frem til ESA-avgjørelsen kommer.

– Den vil gjøre det ryddigere og mer forutsigbart for alle leverandører av offentlig tjenestepensjon. Da kan vi pensjonsleverandører konsentrere oss om å levere det beste tilbudet istedenfor å diskutere hvorvidt det er anbudsplikt eller ikke.

JON M. HIPPE: Leder for offentlig sektor i Storebrand. Foto: Storebrand

2) En anbudsrunde er komplisert og tidkrevende å gjennomføre – MYTE

Mange blir bekymret bare av tanken på å skulle sette pensjonsordningen ut på anbud i en hektisk arbeidshverdag. Men det behøver ikke å være så vanskelig.

– Ettersom pensjon er et såpass regulert produkt, innebærer et bytte svært få valg, forteller Hippe.

Dessuten har Pensjonskontoret, kommunesektorens ressurssenter for pensjonsspørsmål, utarbeidet en pensjonsveileder for kommuner som vurderer å gjennomføre en anbudskonkurranse på pensjon. Det finnes også mange dyktige pensjonsrådgivere som har god erfaring med gjennomføring av anbudsprosesser.

3) Det lønner seg å vente med anbud til ESA er ferdig med sin behandling – MYTE

Noen kommuner har uttalt at de ønsker å avvente ESAs avgjørelse før de bestemmer om de skal sette leveransen av tjenestepensjon ut på anbud. – Det er ingen grunn til å sitte på gjerdet, konstaterer Hippe.

– Hippe poengterer at det uansett alltid vil være klokt å gjennomføre anbudskonkurranse. Og de kommunene som så langt har gjort vurderinger av om de skal gjennomføre anbud har alle fått svaret ja, det må de.

– Konkurranse bidrar til bedre kommuneøkonomi. Med tanke på at kommunenes samfunnsoppdrag er å sikre innbyggernes velferd, tenker jeg det er smart å utforske alle mulighetene som finnes til å frigjøre midler. Det kan jo bidra til at man kan gi innbyggerne et enda bedre velferdstilbud.


Vil du vite mer om offentlig tjenestepensjon i Storebrand?


4) Uansett hvilken leverandør kommunen velger, får de ansatte samme pensjonsvilkår – FAKTA

– Pensjonsordningene i offentlig sektor er regulert av tariffavtaler. Derfor må alle pensjonsleverandørene kunne tilby det samme til de ansatte, og det gjør de også, forteller Hippe.

Uansett om kommunen har en egen pensjonskasse eller om pensjonen plassert hos en pensjonsleverandør, er de ansattes pensjon den samme.

5) Hvis alle tilbyr det samme til de ansatte, er det ingenting å spare på å bytte leverandør – MYTE

Selv om de ansatte får samme pensjon, kan kommunene tjene på å vurdere flere leverandører. Akkurat slik man gjør ved andre anskaffelser og innkjøp til kommunen.

For kommunene er det tre økonomiske effekter som kan oppnås:

  1. Lavere løpende årlige pensjonskostnader i Storebrands kommunefellesskap
  2. Frigjøring av kunde-buffere til eget premiefond som kommunene fritt kan benytte
  3. Frigjøring av innskutt og opptjent egenkapital (fra 2019) som kommunene selv har skutt inn i KLP

– Mange kommuner er i en presset økonomisk situasjon. Det gjør det ekstra viktig å utnytte muligheten til å få et rimeligere tilbud, som frigjør midler til andre kommunale tjenester, mener Hippe.

Ifølge Hippe er det ingen risiko forbundet med å snuse på flere alternativer:

– En anbudskonkurranse er ikke et vedtak om å flytte pensjonsordningen. Det er en mulighet til å finne ut av hvem som faktisk kan tilby den beste løsningen, og ta et godt informert valg.

6) Økt konkurranse fører til økt privatisering av kommunale tjenester – MYTE

Argumentene mot å sette offentlig tjenestepensjon ut på anbud, innebærer ofte en idé om at økt konkurranse kan ses på som en privatisering av kommunale tjenester. Ifølge Hippe er dette en misforståelse.

– De ansattes rettigheter forblir som sagt uendret uavhengig av hvem som leverer tjenesten, oppklarer han.

I tillegg er ikke pensjon en kommunal tjeneste som privatiseres – det er et regulært innkjøp. Sparer kommunen penger på dette innkjøpet, kan den frigjøre midler som kan komme ansatte og innbyggere til gode på andre måter.


Vil du vite mer om offentlig tjenestepensjon i Storebrand?


7) Konkurranse gir kommunen mulighet til å spare penger – FAKTA

Ifølge Hippe har eksistensen av alternative leverandører – og dermed konkurranse på offentlig tjenestepensjon – ført til at mange kommuner har fått bedre tilbud og betingelser, uansett hvor de er kunde.

– Når pensjon blir satt på anbud, må alle yte sitt beste for å hevde seg i konkurransen. Vi har sett at dette fører til at kommunene får et bedre tilbud.

I en kronikk i Dagens Næringsliv i desember 2021 trakk også Gjermund Nese i Konkurransetilsynet frem dette aspektet. Konkurranse på pensjon gir norske kommuner muligheten til å spare penger, uten at det går ut over pensjonsutbetalingene til de ansatte, skriver Nese.

Hippe har derfor et siste råd til deg som har muligheten til å påvirke innkjøpsbeslutninger i din kommune:

– Bruk påvirkningskraften din! Og ikke tro på alt du hører. Let alltid etter fakta og velg deg rådgivere som virkelig kan offentlig tjenestepensjon.

 


Fant du det du lette etter?