Bærekraftige investeringer — kjernen i forvaltningen vår

Vi forvalter over 900 milliarder kroner på vegne av kundene våre, og er Norges nest største kapitalforvalter etter oljefondet.

Kapitalforvaltning i Storebrand kjennetegnes ved erfaring, trygghet, kompetanse og bærekraftig forvaltning i verdensklasse.

Vårt mål er å levere den beste langsiktige avkastningen i bransjen, gjennom forsvarlig kapitalforvaltning og profesjonell håndtering av svingningene i kapitalmarkedene.

Lavere pensjonskostnader over tid

Høy forventet avkastning gir lavere pensjonskostnader over tid. Storebrands forvaltning av offentlig tjenestepensjon har over 40 prosent allokert i aksjer og eiendom, og en renteeksponering tilpasset pensjonsforpliktelsene i en offentlig tjenestepensjonsordning. Kundene våre kan være trygge på at vi har en veltilpasset risikostyring og bufferstrategi, der pensjonskapitalens risikobærende evne er godt utnyttet. Ut fra dette kan kundene forvente en høyere avkastning, og dermed lavere pensjonskostnader over tid.

Bærekraftige investeringer

Bærekraftige investeringer er kjernen i forvaltningen vår. Vår metode for å investere pengene i bærekraftige selskaper er unik. Vi kaller det «Gode penger».

Kommuner har påvirkningsmulighet

Kommunale pensjonsordninger inneholder store verdier. Det gir også større mulighet for påvirkning. Pensjonsmidlene er kommunenes og de ansattes penger. Å forvalte disse på en bærekraftig måte vil være et viktig tiltak for kommunene.

Vår metode

Vi satser på selskaper som er i stand til å produsere mer, for flere, med mindre ressurser. Det er særlig tre områder vi legger vekt på.

Vi utelukker de verste

Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Vi plukker de beste

Gjennom våre analyser finner vi de selskapene som er bedre posisjonert for globale utfordringer. Disse investerer vi mer i.

Vi påvirker selskapene

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke til forbedring.

Ønsker du ekstra bærekraftige fond?

Stadig flere ønsker å sette pengene sine i fond som er ekstra godt posisjonert for å løse utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål. Derfor tilbyr vi tre fossilfrie aksjefond og sparetjenesten «Bølge».

Mer om spesielt bærekraftige fond

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?