Koronaviruset: Informasjon til deg som er bedriftskunde

Det er krevende tider nå. Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært en global pandemi, og norske myndigheter har innført de kraftigste tiltakene vi har sett i fredstid. Det kreves en nasjonal dugnad for å begrense spredningen av koronaviruset, og vi i Storebrand ønsker å bidra etter beste evne.

Oppdatert 30. mars 2020 klokken 17:05.

Tjenestene våre fungerer som normalt

De siste ukene har vi gjennomført en rekke tiltak for egne ansatte, leverandører, samarbeidspartnere og besøkende.

For deg som bedriftskunde er det viktigste å vite at alt fungerer som normalt. Vi har etablert tiltak for å ivareta pensjonsutbetalinger, inn- og utbetalinger på bedriftsavtaler og opprettholde normal systemdrift.

Uro i markedet

Det har vært uro i finansmarkedene den siste tiden, og børsene har falt mye. Markedsuroen reflekteres også i rente- og kredittmarkedene. 

Vi forventer at markedene vil være urolige inntil situasjonen oppleves som mer avklart. Det innebærer at vi kommer til å se dager med betydelige kursbevegelser både opp og ned, slik det alltid er i perioder med stor markedsuro. Vi ser imidlertid at sentralbankene er i beredskapsmodus, kutter renten og lanserer ytterligere tiltak for å dempe virkningene pandemien har på økonomien. Norske myndigheter har lansert en rekke økonomiske tiltak som skal bidra til å hjelpe norske bedrifter og arbeidsplasser gjennom denne tiden.

Erfaringen fra tidligere perioder med stor markedsuro, er at frykten på et tidspunkt tar over og gir overdrevne fall i markedene. Dette tror vi er tilfelle også denne gang. Permitteringer og konkurser vil forekomme i enkelte utsatte sektorer, men mye av aktivitetsnivået vil mest sannsynligvis normalisere seg når spredningen av Covid-19 kommer under kontroll.

Hvordan forholde seg til markedsuro?

Mange ansatte blir usikre og lurer på hva de skal gjøre når de ser at pensjonssparingen har store verdisvingninger på kort tid slik som nå. Vårt råd er å holde seg til sin langsiktige spareplan. Sparing til pensjon er langsiktig sparing og bevegelser slik vi ser nå vil forekomme til tider. Gjør du endringer i panikk, kan det ødelegge din langsiktige avkastning.

Pensjon er en langsiktig spareplan med både månedlige innbetalinger frem til pensjonsalder og månedlige uttak av pensjon deretter. Når både sparing og utbetaling fordeles over mange år, bidrar det til at risikoen på pensjonssparingen er godt fordelt over tid og at effekten av markedssvingninger blir mindre.

Historisk har perioder med fall i aksjemarkedet alltid blitt etterfulgt av perioder med god avkastning. Historikken fra de siste 150 år viser at risikoen for å tape penger på aksjer er svært liten når man har noen års sparehorisont.

Vi anbefaler å tilpasse aksjeandel i pensjonssparingen etter alder og sparehorisont. Vår spareløsning Anbefalt Pensjon gjør dette automatisk for deg. Vi anbefaler å ha en høy aksjeandel i sparingen om du er ung. Aksjer er forventet å gi best avkastning på lang sikt, og er du ung har du god tid til å hente inn kortsiktige fall som vi har sett i aksjemarkedene nå. Etterhvert som du nærmer deg pensjonsalder anbefaler vi å redusere aksjeandelen gradvis. Dette for å unngå store svingninger når du nærmer deg pensjonsalder.

Dette spør kundene oss om nå

 • Gjelder yrkesskadeforsikringen på hjemmekontor?

  Ja, yrkesskadeforsikringen gjelder også når den ansatte utfører sine arbeidsoppgaver for arbeidsgiver på hjemmekontor.

 • Får det at man sitter i karantene noen innvirkning på forsikringsdekningene?

  Blir du satt i karantene, påvirker ikke dette personal- eller helseforsikringene. Dersom du er på reise og blir satt i karantene, og har kollektiv reiseforsikring som også dekker fritidsreiser, dekker forsikringen hotellutgifter i inntil 14 dager.

 • Kan man søke om forsikringserstatning for tapte driftsinntekter?

  Nei. En personalforsikring gir ikke erstatning for tapte driftsinntekter eller andre utgifter i forbindelse med karantene.

 • Hvilke regler gjelder for forsikringsordningene ved permitteringer?

  Personal- og helseforsikringen opprettholdes i permitteringsperioden dersom ikke særlige bestemmelser er regulert i forsikringsavtalen. Reiseforsikringen opprettholdes i permitteringsperioden, det er ikke mulig å ha særskilte bestemmelser ved for eksempel å melde ut permitterte.

  Dette gjelder så fremt forsikringsavtalen løper, arbeidstakerforholdet opprettholdes og forsikringsavtalens opphørsalder ikke er nådd.

 • Hvilke regler gjelder for pensjonsordningen ved permittering? 

  Lovens hovedregel er at ansatte blir meldt ut av pensjonsordningen ved permittering. Men i noen tilfeller har arbeidsgiver valgt at permitterte ansatte blir værende i ordningen. Bedriften kan endre bestemmelsen i avtalen ved å gi beskjed til oss. Hva som gjelder for din avtale står i bedriftens pensjons- og forsikringsavtale. 

  Oppsummert er følgende alternativer tilgjengelige: 

  Alternativ 1: Permitterte ansatte opprettholder sitt medlemskap 

  Alternativ 2: Midlertidig redusere spareplan og dekninger i pensjonsordningen 

  Alternativ 3: Melde permitterte ansatte ut av pensjonsordningen  

   

  Ta kontakt med oss for å diskutere løsninger for din bedrift. 

 • Hvordan påvirkes bedriftens helseforsikring av korona-situasjonen?

  På grunn av pålegg fra myndighetenes side, og av hensyn til pasientsikkerhet, er det for en periode foretatt følgende tilpasninger:

  Fysisk behandling hos fysioterapeut er stoppet for å hindre smitte. Som et alternativ er flere behandlere oppe med digitale konsultasjoner. De vil kunne hjelpe med diagnostisering, rådgivning og veiledning til egentrening.

  Når det gjelder behandling hos legespesialist, gjøres det individuelle vurderinger. De fleste klinikker er åpne, men de følger myndighetenes anbefalinger. I noen tilfeller kan tilbudet være begrenset fordi det kan være at det offentlige må benytte seg av privatklinikker og enkelte leger/ helsepersonell kan bli beordret til å jobbe i det offentlige.

  Har bedriften en avtale som også inneholder timer hos psykolog, så er det ikke mulig å tilby timer med fysisk oppmøte. Her tilbyr vi isteden video og telefonkonsultasjoner, og tilbakemeldingene viser at dette er et godt alternativ.

  Her finner du mer informasjon om bedriftens helseforsikring. Et godt tips er også å laste ned "Bli Frisk" appen, som er alt det de ansatte trenger for å holde seg oppdatert og når de skal bruke forsikringen.

 • Hvordan påvirkes bedriftens reiseforsikring av korona-situasjonen?
 • Dekkes avbestilling av jobbreiser gjennom reiseforsikringen?

  Reiseforsikring via arbeidsgiver i Storebrand dekker avbestilling av tjenestereiser utenfor Norge, med avreise i perioden 12. mars til 14. april. Dette er i tråd med reiseråd fra Utenriksdepartementet.
  Med bakgrunn i dette vil det også være dekning for evakuering/tidligere hjemreise med avreise i perioden 14. mars til 28. mars. Kick off, kundereiser o.l. vil ikke være dekket.

 • Gjelder arbeidsgiverens yrkesskadeforsikring hvis ansatte deltar i frivillig arbeid for andre?

  Arbeidsgivers yrkesskadeforsikring gjelder personskade oppstått under utførelsen av arbeid for arbeidsgiver og ikke for utførelsen av arbeid for andre. Dersom det utføres frivillig arbeid for en annen virksomhet, er det dennes yrkesskadeforsikring som vil være gjeldende.

Hvem kan jeg kontakte?

Koronaviruset

Vi har samlet spørsmål og svar om blant annet renter, avdragsfrihet og avbestilling av reiser.

Informasjonen på denne siden oppdateres jevnlig etter gjeldende bestemmelser og råd.


  Fant du det du lette etter?