Bærekraftige investeringer

Aktivt eierskap

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring.

Mer om aktivt eierskap

Vi velger bort

Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Mer om utelukkelser

Vi velger inn

Løsningsselskaper er selskaper som bidrar til at vi når FNs bærekraftsmål. Selskapene identifiseres gjennom vår bærekraftsscore.

Løsningsselskaper og bærekraftsscore

Fant du det du lette etter?