Bærekraftige investeringer

Aktivt eierskap

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring.

Mer om aktivt eierskap

Utelukkelser

Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Mer om utelukkelser

Bærekraftsscore

Gjennom våre analyser finner vi de selskapene som er bedre posisjonert for globale utfordringer. Disse investerer vi mer i.

Mer om rating

Nyhet!

Vi har gjort det enklere å velge fond som bidrar til FNs bærekraftsmål.

Fondsmerkingen reflekterer hvor bærekraftige selskapene i fondet er. Ratingen går fra 0-10, der 10 er best.