Bærekraftige investeringer

Aktivt eierskap

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring.

Mer om aktivt eierskap

Vi velger bort

Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Mer om utelukkelser

Vi velger inn

Løsningsselskaper er selskaper som bidrar til at vi når FNs bærekraftsmål. Selskapene identifiseres gjennom vår bærekraftsscore.

Løsningsselskaper og bærekraftsscore


Nyhet!

Vi har gjort det enklere å velge fond som bidrar til FNs bærekraftsmål.

Fondsmerkingen reflekterer hvor bærekraftige selskapene i fondet er. Ratingen går fra 0-10, der 10 er best.


«For oss handler bærekraft om verdiskaping»

– Jan Erik Saugestad, CEO, Storebrand Asset Management


Fant du det du lette etter?