Koronaviruset: Informasjon til deg som er reiseforsikringskunde 

Situasjonen globalt er i stadig utvikling, og rådene oppdateres fortløpende når det kommer mer informasjon om viruset og landene som er berørt.

Oppdatert 3. april 2020 klokken 15:30

Illustrasjon: person holder flymodell

Det er for tiden stor pågang fra kunder som er berørt av koronaviruset, og beklager at behandlingstiden er lenger enn vanlig. Alle får svar, men vi behandler akutte situasjoner først.

Vi hjelper deg best dersom du melder saken din på nett.

Utenriksdepartementet (UD) forlenget reiserådene sine for alle nordmenn den 3. april. De fraråder fortsatt reiser til alle land, så sant reisen ikke er strengt nødvendig.

Vi dekker foreløpig avbestilling for reiser i perioden 12. mars til 30. april, dersom kostnadene dine ikke blir dekket av operatøren. Vi anbefaler deg å vente til reisearrangør eller flyselskap har kansellert reisen din. Da har du rett på tilbakebetaling fra arrangøren eller flyselskapet. Beløp som ikke refunderes av reisearrangør eller flyselskap kan du søke om å få dekket av Storebrand. Du har ett år på deg til å melde saken din til oss, så lenge du har avbestilt innenfor perioden over.

Når saken er registrert, kan du følge den på innloggede sider. Du får en sms eller e-post fra oss når saken er ferdigbehandlet.

Venter du på oppgjør fra oss?

Vi jobber så fort vi kan, men det er veldig mange som trenger hjelp fra oss akkurat nå. Det tar derfor litt lengre tid enn normalt før du får pengene inn på kontoen din.

Vi ber om at du ikke purrer på dette, verken på telefon eller e-post. Da får vi bedre tid til å løse flere oppgjørssaker - og du får pengene raskere.

Når dekkes avbestilling av en reise?

Det er viktig at du først kontakter flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få klarhet i om det er mulig å få refusjon eller ombooking av reisen.

Flere flyselskap varsler nå at de innstiller all utenlandstrafikk. Du kan få billetten tilbakebetalt av flyselskapet hvis reisen blir kansellert. Vi anbefaler deg å ikke ta imot cashpoint eller andre fordelspoeng. Du bør vente og se om flyavgangen blir innstilt, og så søke refusjon fra flyselskapet.

Utgifter du ikke får refundert, eller ekstrakostnader du får, kan du søke om å få dekket hos Storebrand.

Nettsidene våre er alltid oppdatert med siste informasjon. Vi anbefaler at du først sjekker spørsmål og svar på denne siden før du kontakter oss.

Foreløpig dekker vi avbestilling av utenlandsreiser med planlagt avreise mellom 12. mars og 30. april.

Hvis du har kjøpt en utenlandsreise med planlagt avreise etter 30. april, ber vi deg om å vente med å kontakte oss. Vi ønsker å hjelpe de i akutte situasjoner og de med nært forestående reiser først. Vi ber om forståelse for dette i denne krevende og uforutsigbare situasjonen.

Dekkes retur til Norge?

Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen. Storebrand dekker nødvendige og dokumenterte merkostnader fra 14. mars til 30. april. Du kan også ha rett til kompensasjon for avbrutt/tapt ferie.

Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, eller behøver hjelp for å finne en måte å reise hjem på, ring vår døgnåpne alarmsentral på +47 22 48 93 00.

Hvem kan jeg kontakte?

Befinner du deg på reise og har behov for akutt hjelp, kan du ringe vår døgnåpne alarmsentral +47 22 48 93 00

Dette spør kundene oss om nå


Avbestilling

 • Vil Storebrand refundere alle reiser til utlandet?

  Vi dekker avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise mellom 12. mars og 30. april.

  Det er viktig at du først kontakter flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få klarhet i om det er mulig å refundere eller booke om reisen. Situasjonen er i konstant endring, og reiseråd og beslutninger om dekning av avbestillinger på senere utreisetidspunkter tas fortløpende.

 • Får jeg dekket avbestilling for reiser planlagt etter 15. april?

  Vi dekker ikke avbestillinger etter 30. april. Reiseråd og beslutninger om dekning av avbestillinger på senere utreisetidspunkter tas fortløpende.

  Nettsidene våre vil alltid være oppdatert med siste informasjon. 

 • Hvorfor dekkes ikke innenlandsreiser?

  Foreløpig dekkes ikke innenlandsreiser, men vi følger situasjonen fortløpende og anbefaler deg å holde deg oppdatert på våre nettsider.

  Ta kontakt med reisearrangør for å booke om eller få refundert kostnadene.

 • Hva er dekket hvis et land har stengt grensene for innreise?

  Vi dekker avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise mellom 12. mars og 30. april.

  Det er viktig at du først kontakter flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få klarhet i om det er mulighet for refusjon/ombooking av reisen.

  Situasjonen er i konstant endring, og reiseråd og beslutninger om dekning av avbestillinger på senere utreisetidspunkter tas fortløpende. 

 • Hvordan er rutinene for avbestilte reiser?

  Du må alltid kontakte flyselskap eller reisebyrå/-selskap først for å få klarhet i om det er mulighet for refusjon/ombooking av reisen.

  Storebrand dekker nødvendige merkostnader til avbestilling i etterkant. Bruk vår digitale løsning for innmelding av skader.

 • Jeg er helsepersonell og har fått reiseforbud ut april. Hva dekker reiseforsikringen?

  Reiseforbud for helsepersonell dekkes på lik linje med alle øvrige kunder. Storebrand dekker avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise mellom 12. mars og 30. april.

  Reiser som ikke blir dekket av Storebrand, kan bli dekket av offentlig myndighet. Nærmere beskjed om hvordan dette skal foregå kommer senere fra offentlig myndighet. For mer informasjon, se helsedirektoratet.no

 • Blir avbestilling av innenlandsreiser dekket dersom jeg blir satt i karantene?

  Ja, dersom du blir satt i karantene av offentlige myndigheter hjemme, på grunn av at du utgjør en smitterisiko, dekker vi avbestilling. Du må legge frem sykemelding/legeattest for dette.

  Hvis du velger å sette deg selv i karantene, eller må være hjemme på grunn av andre tvingende årsaker enn nevnt over, dekker vi ikke avbestilling.

 • Kan jeg avbestille på grunn av frykt?

  Avbestilling dekkes ikke ved frykt for smitte eller frykt for karantene. Dette gjelder også for arrangementer.

 • Blir avbestilling dekket når et arrangement er avlyst?

  Dersom du må avbestille en reise når en konsert, arrangement eller seminar er avlyst, blir det ikke dekket av reiseforsikringen. Kontakt eventuelt arrangøren. 

 • Hytteturen til leid hytte er avlyst

  Hvis hytteturen blir avlyst fordi det nå er forbudt å reise til hytte utenfor egen kommune, dekker ikke forsikringen utgiftene dine. Du må ta kontakt med hytteeier eller utleiebyrå for å få refundert utgiftene.

 • Jeg skal reise til Tromsø, men de har innført karantene, og jeg vil avbestille reisen

  Dette dekkes ikke av forsikringen, heller ikke reiser til andre deler av Norge som har innført eller varsler at de vil innføre slik karantene. Vi anbefaler at du tar kontakt med reisebyrå eller flyselskap, og undersøker mulighet for refusjon eller ombooking.

 • Hva er dekket hvis jeg skulle vært med på en gruppereise?

  For eksempel klassetur, korpstur, speidertur eller liknende.

  Vi dekker avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise mellom 12. mars og 30. april. Det er ingen dekning for innenlandsreiser.

  Det er viktig at du først kontakter flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få klarhet i om det er mulig å refundere eller booke om reisen. Situasjonen er i konstant endring, og reiseråd og beslutninger om dekning av avbestillinger på senere utreisetidspunkter, tas fortløpende. 

 • Flyselskaper tilbyr refusjon i cashpoints, bonuspoenger eller verdikupong, hva gjør jeg?

  Ta kontakt med reiseselskapet der du kjøpte reisen og be om refusjon. Flere flyselskap varsler nå at de innstiller all utenlandstrafikk. Det betyr at du kan få billetten tilbakebetalt av flyselskapet.

  Vi anbefaler ikke å ta i mot cashpoints eller andre fordelspoeng. Du bør vente og se om flyavgangen blir innstilt og så søke refusjon fra flyselskapet. Se Forbrukkerrådets sider om innstilte fly.

  Dersom du allerede har fått cashpoints, bonuspoeng eller andre fordelspoeng av flyselskapet, kan du bruke disse på en ny reise senere.

 • Hva er dekket hvis jeg har en jobbreise?

  Reiseforsikring via arbeidsgiver i Storebrand dekker avbestilling av tjenestereiser utenfor Norge med avreise i perioden 12. mars til 30. april. 

  Med bakgrunn i dette vil det også være dekning for evakuering/tidligere hjemreise med avreise i perioden 14. mars til 30. april.

  Den enkelte ansatte må melde avbestillingen. Med tjenestereiser mener vi reiser du foretar deg i oppdrag for arbeidsgiver. Eksempelvis reise for å ta kurs, lære opp en annen avdeling og lignende.

  Vi dekker ikke avbestilling av kick-off for ansatte, belønningsturer og lignende. Avbestilling av reiser innenlands er heller ikke omfattet.

 • Hva skjer hvis reiseselskapet/flyselskapet går konkurs?

  Reiseforsikringen dekker ikke merutgifter/økonomisk tap på grunn av konkurs. Har du betalt reisen med et kredittkort, kan du i slike tilfeller sjekke om det er noen dekning i kjøpsloven.

 • Hva gjør jeg om reisen er betalt med kredittkort fra Storebrand?

  Dersom minst 50 prosent av den opprinnelige reisen din er betalt med Storebrands kredittkort, dekker vi avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise fra 12. mars og frem til 30. april. Vi vil også gjøre et unntak i vilkårene, og dekke ekstrakostnader du får ved retur.

  Vi dekker ekstrakostnader for å komme hjem inntil 28. mars. Dette forutsetter at du ikke har ordinær reiseforsikring. NB! Viktig at du først kontakter flyselskap eller reisebyrå for refusjon/ombooking av reisen. Utgifter du ikke får refundert, eller ekstrakostnader du får, kan du søke om å få dekket hos Storebrand.

 • Vil reiseforsikringen dekke avbestilling av reiser til Iran og andre land som UD allerede fraråder reiser til?

  Vi dekker kun avbestilling for reiser som er betalt og bestilt før det aktuelle reiserådet ble bestemt av UD. Eksempelvis ga UD den 8.1.2020 et generelt reiseråd som fraråder reiser til Iran. Det betyr at vi kun dekker avbestilling for reiser betalt og bestilt før 8.1.2020 til Iran.

 • Jeg kommer ikke gjennom hos reiseselskapet, hva gjør jeg?

  Du trenger ikke å skynde deg med å avbestille reisen - avvent nærmere beskjed fra reiseselskapet. De har stor pågang, og vil nok svare deg når de får tid. Du kan melde inn kravet til oss når du har fått endelig svar fra reiseselskapet på hva du vil få dekket fra dem. Du har et år på å melde inn kravet ditt fra skadedato, til oss, i henhold til Forsikringsavtaleloven.

 • Jeg får ikke benyttet min time-share på grunn av reiseforbudet, dekkes dette?

  Nei, i henhold til våre vilkår dekker vi ikke avbestilling av tap av egen timeshare-andel, inkludert årlige kostnader og tapte leieinntekter.

 • Får jeg dekket avbestilling hvis jeg blir permittert?

  Nei, reiseforsikringen dekker ikke merutgifter eller økonomisk tap på grunn av permittering. Reiseforsikringen dekker kun avbestillinger i henhold til UDs råd og anbefalinger.

 • Kan jeg søke erstatning for en reise jeg har betalt for en medreisende som ikke er forsikret hos dere?

  Nei, din medreisende må kontakte sitt eget forsikringsselskap. Det er kun kunder som har en gyldig reiseforsikring som kan melde inn saken hos oss, uavhengig av hvem som har betalt for reisen.

 • Dekker den kollektive reiseforsikringen økonomisk tap hvis vi må avlyse et arrangement?

  Nei, reiseforsikringen dekker ikke avlysninger av arrangementer, konserter eller liknende.

Viktig melding fra UD:

«Vi oppfordrer norske borgere som er på reise i utlandet til å registrere sin reise på reiseregistrering.no. Da kan man motta nyttig informasjon fra Utenriksdepartementet.»

Retur til Norge

 • Blir retur til Norge dekket?

  Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen før du kontakter oss. Basert på UDs reiseråd der alle anbefales å komme hjem til Norge, dekker Storebrand nødvendige og dokumenterte merkostnader for hjemreise i perioden fra 14. mars til 30. april.

  Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, eller behøver hjelp for å finne en måte å reise hjem på, ring vår døgnåpne alarmsentral på +47 22 48 93 00.

 • Hva gjør jeg hvis jeg ikke får bestilt en returreise til Norge?

  Det kan være vanskelig å komme hjem gitt situasjonen internasjonalt med stengte grenser og kansellerte fly. Vi vil forsøke å hjelpe deg så langt som mulig. Vi anbefaler deg å gjøre følgende:

  1. Ta kontakt med flyselskap eller reisebyrå/-selskap.
  2. Ta kontakt med den norske utenrikstjenesten for å sjekke om de har noen mulighet for å bistå.
  3. Ta kontakt med vår døgnåpne alarmsentral +47 22 48 93 00.
 • Hva gjør jeg hvis flyet mitt blir kansellert?

  Det kan være vanskelig å komme hjem gitt situasjonen internasjonalt med stengte grenser og kansellerte fly. Vi vil forsøke å hjelpe deg så langt som mulig. Vi anbefaler deg å gjøre følgende:

  1. Ta kontakt med flyselskap eller reisebyrå/-selskap.
  2. Ta kontakt med den norske utenrikstjenesten for å sjekke om de har noen mulighet for å bistå.
  3. Ta kontakt med vår døgnåpne alarmsentral +47 22 48 93 00.
 • Hva gjør jeg om jeg er i et berørt område?

  Norske myndigheter anbefaler retur til Norge.

  Vi dekker nødvendige og dokumenterte merkostnader til hjemreise fra 14. mars til 30. april. Det er ikke nødvendig å kontakte oss på forhånd. Du kan melde inn kravet ditt til oss etter at du har kommet hjem.

  Vi dekker ikke reiser ut fra Norge etter 14. mars eller returreise til reisemålet/studiestedet.

  Dersom du trenger hjelp i utlandet, bør du også kontakte nærmeste norske utenriksstasjon.

  Dersom du allerede var på reise da reiserådet for det aktuelle landet/området ble utstedt fra UD, dekker reiseforsikringen akutt sykdom som normalt.

  Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, eller behøver hjelp for å finne en måte å reise hjem på, ring vår døgnåpne alarmsentral på +47 22 48 93 00.

 • Hva gjør jeg når jeg er på reise nå?

  Norske myndigheter anbefaler retur til Norge.

  Vi dekker nødvendige og dokumenterte merkostnader til hjemreise fra 14. mars til 30. april. Det er ikke nødvendig å kontakte oss på forhånd. Du kan melde inn kravet ditt til oss etter at du har kommet hjem.

  Vi dekker ikke reiser ut fra Norge etter 14. mars eller returreise til reisemålet/studiestedet.

  Dersom du trenger hjelp i utlandet, bør du også kontakte nærmeste norske utenriksstasjon.

  Dersom du allerede var på reise da reiserådet for det aktuelle landet/området ble utstedt fra UD, dekker reiseforsikringen akutt sykdom som normalt.

  Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, eller behøver hjelp for å finne en måte å reise hjem på, ring vår døgnåpne alarmsentral på +47 22 48 93 00.

 • Hva skjer hvis jeg ikke får tilbud om ny hjemreise innenfor reiseforsikringens varighet?

  Dersom du ikke får tilbud fra flyselskapet om hjemreise før utløp av din forsikringsperiode som er avtalt i forsikringsbeviset, kan vi utvide forsikringsperioden frem til du kommer hjem, innen rimelig tid.

  Det kan være vanskelig å komme hjem gitt situasjonen internasjonalt med stengte grenser og kansellerte fly. Vi vil forsøke å hjelpe deg så langt som mulig. Vi anbefaler deg å gjøre følgende:

  1. Ta kontakt med reiseselskapet for å booke om så tidlig som mulig. Kan de ikke tilby deg ny hjemreise før langt frem i tid, må du kontakte vår alarmsentral SOS for hjelp til å komme deg hjem så tidlig som mulig.
  2. Ta kontakt med den norske utenrikstjenesten for å sjekke om de har noen mulighet for å bistå.
  3. Ta kontakt med vår døgnåpne alarmsentral SOS på telefon +47  22 48 93 00.

  Det er imidlertid svært viktig å presisere at ulike lokale myndigheter i pressede situasjoner vil prioritere egne borgere. Det betyr at i tiden fremover kan vi ikke garantere for behandling på sykehus eller syketransport dersom noe annet skulle skje med deg.

 • Hvis jeg har reist uten en forhåndsbetalt hjemreise, dekkes utgifter til ny hjemreise da?

  Har du ikke bestilt eller betalt for en hjemreise, må du dekke nye billetter selv.

 • Jeg bor midlertidig i utlandet. Hva bør jeg gjøre?

  Har du vært lenge på reise og bor midlertidig i egen leilighet/hus i utlandet, anbefaler myndighetene at du forholder deg til de lokale myndighetene på stedet.

 • Er du student i utlandet?

  For studenter som oppholder seg i utlandet nå, dekkes fremskyndet hjemreise, for deg som har tegnet Studentforsikring gjennom din forening hos oss, uavhengig av om du har bestilt hjemreise til Norge eller ikke. 

  Vi dekker ikke fremskyndet hjemreise for studenter som 

  • reiser ut av Norge etter 14. mars.
  • har en åpen returbillett.  Du må benytte denne.

  Du må selv kontakte flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å endre hjemreisen. Det som ikke refunderes kan meldes som tap på reiseforsikringen. Det blir ikke gitt kompensasjon for tapte feriedager.

  Vi har dessverre ikke mulighet til å arrangere hjemreise for deg. Det må du selv ordne.

  Returreise tilbake til studiestedet vil ikke bli dekket.

Bestille eller reise nå

 • Kan jeg bestille en ny ferie nå?

  Reiseforsikringen dekker ikke reiser som er bestilt etter at UD har utstedt et reiseråd. Siden det nå er utstedt et globalt reiseråd, vil reiseforsikringen ikke dekke reiser bestilt etter 12. mars, inntil reiserådet er opphevet. Vær oppmerksom på at du selv er ansvarlig for eventuelle sykeutgifter i utlandet som potensielt kan bli svært høye.

  Dersom du likevel ønsker å bestille en reise, vil et godt råd være å kun kjøpe billetter og hotell som du kan avbestille eller endre. Sett deg godt inn i reisebetingelsene.

 • Hva skjer hvis jeg velger å reise tross UDs reiseråd?

  Om du på tross av UD anbefalinger velger å foreta reisen i den perioden som er frarådet, vil ikke reiseforsikringen være gyldig.

 • Jeg har bestilt en reise, men ikke kjøpt reiseforsikring, kan jeg gjøre det nå?

  Du kan kjøpe reiseforsikring, men den vil ikke gjelde for denne situasjonen, da det er en kjent situasjon når du kjøper forsikringen.

  Dersom reisen starter etter at UDs reiseråd er opphevet, vil reiseforsikringen gjelde som vanlig.

Karantene

 • Hva blir dekket hvis jeg allerede er på reise og blir satt i karantene?

  Hvis du blir satt i karantene, dekker vi karanteneutgifter (hotell) i inntil 14 dager. Du har rett til sykmelding og sykelønn hvis du blir satt i karantene av offentlige myndigheter. Les mer på nav.no

  Dersom du på grunn av karantene må utsette hjemreisen utover den avtalte forsikringsperioden (se forsikringsbeviset ditt), utvider vi forsikringsperioden frem til du kommer hjem.

 • Hva blir dekket hvis jeg kommer hjem fra utlandet og blir satt i karantene?

  Dersom du kommer hjem til Norge og blir satt i karantene, skal du som utgangspunkt reise hjem iht. myndighetenes råd. De som ankommer Norge fra utlandet og er avhengig av fly eller annen offentlig transportmiddel videre, får lov av myndighetene til å komme seg helt hjem, så lenge de ikke er påvist smittet.

  Dersom det er umulig for deg å komme helt hjem på grunn av påvist smitte, dekker vi nødvendige merkostnader ved hotellopphold i inntil 2 uker, hvis dette blir pålagt og ikke dekket av myndighetene.

Annet

Informasjonen på denne siden oppdateres jevnlig etter gjeldende bestemmelser og råd.

Koronaviruset

Vi har samlet spørsmål og svar om blant annet renter, avdragsfrihet og avbestilling av reiser.


  Fant du det du lette etter?