Koronaviruset: Informasjon til deg som er reiseforsikringskunde

Reiserådet fra Utenriksdepartementet som fraråder reise til alle land gjelder til 15. januar 2021, med noen unntak. Folkehelseinstituttet oppdaterer listen minst hver 14. dag. Pandemien er i stadig utvikling og åpning for land avhenger av smittesituasjonen til enhver tid. Denne kan endre seg på kort varsel, og vi ber deg vente med å avbestille reisen, til du ser om det fortsatt er reiseråd på avreisedato, eller om avgangen blir kansellert av flyselskapet eller turoperatøren.

Oppdatert 28. september 2020 klokken 08:00

Flymodell

Regjeringen har vedtatt å endre fargekodene for ulike land og områder. Land og områder som frem til nå er blitt omtalt som grønne vil heretter bli omtalt som gule. Røde land og områder forblir røde. Det er kun fargekoden som endres. UD vil ha beskrivende reiseinformasjon til gule land og områder, men ikke reiseråd. Det er bare røde land, regioner og områder som omfattes av UDs reiseråd.

Det må her skilles mellom reiseråd, som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige, og reiseinformasjon, som minner om at det å reise til utlandet under den pågående koronapandemien er forbundet med risiko. Smittepresset kan endre seg raskt, og land som er gule kan bli røde.

Se hvilke områder Folkehelseinstituttet regner som gule og røde nå

Vær oppmerksom på at enkelte områder med høy smittespredning kan være unntatt, selv om reiserådet for et land opphører. Derfor er det viktig at du setter deg inn i landets regler og restriksjoner før avreise.

Storebrands reiseforsikring gjelder i Norge og alle land og områder hvor Utenriksdepartementets reiseråd er opphevet på avreisetidspunktet. Dersom landet var gult da du reiste, vil reiseforsikringen gjelde, selv om landet blir rødt når du oppholder deg der.

Før du melder saken til oss, er det viktig at du ber om refusjon fra reisearrangør, flyselskap, hotell, leiebilfirma eller andre du har forhåndsbetalt til.

Vi vil gjerne at du venter frem til avreisedato før du avbestiller reisen, fordi reiserådene fort kan bli endret. Først da vil du vite hvilken refusjon du kan få fra flyselskap eller reisearrangør. Det er kun det du ev. ikke får dekket hos dem du kan søke om å få dekket hos oss. Vi kan ikke behandle saken din før dette er avklart.

Reiseforsikringen dekker de avbestillingskostnadene du ikke får refundert fra reisearrangør, flyselskap eller overnattingssted. Dette gjelder så lenge UD fraråder reise på avreisetidspunktet, og reisen ble bestilt da landet var merket grønt/gult.

Hva er avgjørende for om reiseforsikringen er gyldig eller ikke?

Om et land/område er merket gult eller rødt, er avgjørende for om det er lov å reise til området med gyldig reiseforsikring, og om reiseforsikringen dekker avbestilling av reiser dit. Reiseforsikringen er ikke gyldig hvis du kjøper en reise til eller er på reise til røde områder.

Dekkes ny hjemreise fra et område som går fra gult til rødt?

Det må foreligge et evakueringsråd fra UD for at reiseforsikringen skal dekke evakuering fra et område som går fra gult til rødt mens du oppholder deg der.

Avbestilling

Informasjonen gjelder for reiser bestilt før 14. mars 2020 eller hvis reiserådet var opphevet da du bestilte reisen. Vi vil dekke de utgiftene du ikke får refundert av reisearrangør så lenge det foreligger et reiseråd på avreisetidspunktet.

Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling av:

 • Reise til land/område hvor det foreligger et reiseråd på bestillingstidspunktet for reisen.
 • Reiser som må avlyses på grunn av lokale innreiserestriksjoner. Dette gjelder også hvis det kommer nye lokale restriksjoner, etter at du har bestilt reisen. (Det må foreligge offisielle reiseråd fra Utenriksdepartementet for å få dekket avbestilling.)
 • Vi dekker ikke avbestilling av innenlandsreiser.

Vi hjelper deg best dersom du melder saken din på nett.

Det er for tiden stor pågang fra kunder, og behandlingstiden vår akkurat nå er flere uker. Dette beklager vi, og vi jobber hardt med å få ned køen. Vi ber derfor om at du ikke purrer på skadesaken din, slik at vi kan jobbe raskere.

Du kan vente til avreisedato med å avbestille reisen. Situasjonen kan endre seg slik at UD opphever reiserådet, og du kan reise som normalt. Ofte vil det også være først etter avreisedato at du vet hvilken refusjon du kan få fra flyselskap eller reisearrangør. Vi kan ikke behandle saken din før dette er avklart.

Be alltid om refusjon fra reisearrangør, flyselskap, hotell, leiebilfirma eller andre du har forhåndsbetalt til først. Når du har dokumentasjon som viser hvilke utgifter du sitter igjen med selv, kan du melde saken til oss.        

Pakkereiser skal refunderes av reisearrangøren dersom Utenriksdepartementets reiseråd gjelder ditt reisemål og din reiseperiode. Det kan ta litt tid, da myndighetene har vedtatt en midlertidig forskrift som sier at reisearrangør må tilbakebetale innen tre måneder for avbestillinger som gjøres fram til 14. juni. Informasjon om rettigheter for pakkereiser (forbrukerrådet.no).

Slik melder du en sak

Du har ett år på deg til å melde saken din til oss, så lenge avreisedatoen for reisen din er etter 14. mars 2020, eller hvis reiserådet var opphevet da du bestilte reisen. Les informasjonen nedenfor og bruk våre digitale skjema for skademelding. Nettsidene våre er alltid oppdatert med siste informasjon.

Vi anbefaler at du først sjekker spørsmål og svar på denne siden før du kontakter oss.

 1. Ta først kontakt med reisearrangør, flyselskap, reisearrangør, leiebilfirma e.l. for å undersøke hva du eventuelt får refundert av dem.

 2. Dersom reisen blir kansellert av flyselskapet, har du krav på full refusjon fra reisearrangør/ flyselskapet. 

  Dersom reisen ikke ble kansellert, eller du har utgifter du ikke har fått refundert, må du innhente dokumentasjon fra den du kjøpte reisen fra. Dette kan være reisearrangøren, flyselskapet og hotellet o.l., dersom du har kjøpt reise og opphold separat. Du må kunne dokumentere hvilke utgifter du sitter igjen med selv.

  Det er kun utgiftene som ikke refunderes av flyselskap, reisearrangører, hotell og lignende som dekkes av forsikringen.

  Vi erfarer at mange flyselskap nå tilbyr kundene verdikuponger, cashpoints, bonuspoeng o.l. i stedet for tilbakebetaling. Uavhengig av hva du velger når det gjelder refusjon, dekker ikke reiseforsikringen flybilletter som erstattes av flyselskapet. Forbrukerrådet om dine rettigheter og refusjon 

  Forbrukerrådet om dine rettigheter og refusjon 

 3. Pakkereiser refunderes av reisearrangøren dersom UDs reiseråd gjelder for ditt reisemål og din reiseperiode. Normalt skal reisearrangør betale tilbake innen 14 dager. Det er vedtatt en midlertidig forskrift som utsetter fristen til tre måneder for avbestillinger frem til 14. juni. Regjeringen vil samtidig komme med en støtteordning slik at reisearrangører kan betale tilbake til kundene sine.

  Forbrukerrådet om rettigheter for pakkereiser 

 4. Meld saken på nett

Hvem kan jeg kontakte?

Befinner du deg på reise og har behov for akutt hjelp, kan du ringe vår døgnåpne alarmsentral +47 22 48 93 00

Dette spør kundene oss om nå


Avbestilling

 • Når dekkes avbestilling av private reiser?

  Hvis du allerede nå er helt sikker på at du ikke kommer til å reise, uansett hvordan situasjonen er ved avreise, kan det være fornuftig å avbestille nå. Men da må du også være forberedt på at du kan risikere å tape eventuelt depositum, eller det du ikke får refundert fra den du kjøpte reisen av.

  Dersom det foreligger et reiseråd på avreisetidspunktet, kan du melde tapet på reiseforsikringen. 

  Hvis det ikke foreligger et reiseråd på tidspunktet for avreise, har du ikke krav på å få dette refundert, og heller ikke erstattet gjennom reiseforsikringen.  

 • Har du fått tilbud om verdikupong fra flyselskapet?

  EU-kommisjonen har åpnet for at flyselskapene kan tilby verdikuponger i stedet for tilbakebetaling, men de er også tydelig på at du fremdeles kan kreve tilbakebetaling. Dersom du har fått cashpoints, bonuspoeng eller verdikupong av flyselskapet, kan du bruke disse på en ny reise senere. Ofte kan verdikupongen innløses i penger ved utløpsdato. Du vil ikke få erstatning fra forsikringen i tillegg.

  Se Forbrukerrådets sider om innstilte fly

 • Blir avbestilling av innenlandsreiser dekket dersom jeg blir satt i karantene?

  Ja, dersom du blir satt i karantene av offentlige myndigheter hjemme, på grunn av at du utgjør en smitterisiko, dekker vi avbestilling. Du må legge frem sykemelding/legeattest for dette.

  Hvis du velger å sette deg selv i karantene, eller må være hjemme på grunn av andre tvingende årsaker enn nevnt over, dekker vi ikke avbestilling.

 • Hva er dekket hvis jeg har en jobbreise?

  Reiseforsikring via arbeidsgiver i Storebrand dekker avbestilling av tjenestereiser utenfor Norge.

   Den enkelte ansatte må melde avbestillingen. Med tjenestereiser mener vi reiser du foretar deg i oppdrag for arbeidsgiver. Eksempelvis reise for å ta kurs, lære opp en annen avdeling og lignende.

   Vi dekker ikke avbestilling av kick-off for ansatte, belønningsturer og lignende. Avbestilling av reiser innenlands er heller ikke omfattet.

  • Hva skjer hvis reiseselskapet/flyselskapet går konkurs?

   Reiseforsikringen dekker ikke merutgifter/økonomisk tap på grunn av konkurs. Har du betalt reisen med et kredittkort, kan du i slike tilfeller sjekke om det er noen dekning i kjøpsloven.

  • Hva gjør jeg om reisen er betalt med kredittkort fra Storebrand?

   Dersom minst 50 prosent av den opprinnelige reisen din er betalt med Storebrands kredittkort, dekker vi avbestilling av reiser i henhold til datoene øverst på siden.

   Vi vil også gjøre et unntak i vilkårene, og dekke ekstrakostnader du får ved retur.

   Vi dekker ekstrakostnader for å komme hjem inntil 30. april. Dette forutsetter at du ikke har ordinær reiseforsikring. Det er viktig at du først kontakter flyselskap eller reisebyrå for refusjon/ombooking av reisen. Utgifter du ikke får refundert, eller ekstrakostnader du får, kan du søke om å få dekket hos Storebrand.

  • Jeg får ikke benyttet min time-share på grunn av reiseforbudet, dekkes dette?

   Nei, i henhold til våre vilkår dekker vi ikke avbestilling av tap av egen timeshare-andel, inkludert årlige kostnader og tapte leieinntekter.

  • Kan jeg søke erstatning for en reise jeg har betalt for en medreisende som ikke er forsikret hos dere?

   Nei, din medreisende må kontakte sitt eget forsikringsselskap. Det er kun kunder som har en gyldig reiseforsikring som kan melde inn saken hos oss, uavhengig av hvem som har betalt for reisen.

  • Blir avbestilling dekket når et arrangement er avlyst?

   Dersom du må avbestille en reise når en konsert, arrangement eller seminar er avlyst, blir det ikke dekket av reiseforsikringen. Kontakt eventuelt arrangøren. 

  • Hva gjelder for pakkereiser?
   • Pakkereiser refunderes av reisearrangøren dersom UDs reiseråd gjelder for ditt reisemål og din reiseperiode. Normalt skal reisearrangør betale tilbake innen 14 dager. Det er vedtatt en midlertidig forskrift som utsetter fristen til tre måneder for avbestillinger frem til 14. juni. Regjeringen vil samtidig komme med en støtteordning slik at reisearrangører kan betale tilbake kundene sine
   • Du finner mye informasjon om pakkereiser på Forbrukerrådets sider. Deres råd er at de anbefaler at du venter til det er mindre enn to uker til avreise før du ber arrangøren om gebyrfri avbestilling.

   Se mer informasjon på Forbrukerrådets sider

     

  Viktig melding fra UD:

  «Vi oppfordrer norske borgere som er på reise i utlandet til å registrere sin reise på reiseregistrering.no. Da kan man motta nyttig informasjon fra Utenriksdepartementet.»

  Bestille eller reise nå

  • Bestilling av reise til land der reiserådet er opphevet

   Reiseforsikringen gjelder som normalt for reiser til land eller regioner i land der det ikke er utstedt reiseråd. Det betyr at så lenge du følger UDs reiseråd vil reiseforsikringen gjelde som normalt.

  • Kan jeg bestille en ny ferie nå?

   Utbredelsen av koronaviruset er global, og alle deler av verden er allerede eller må forventes å bli berørt.

   Derfor er det fare for at fremtidige reiser vil måtte avbestilles, eller at vi vil oppleve en situasjon knyttet til koronaviruset som kan medføre tap eller ulemper.

   Hvis du likevel velger å bestille en reise nå, eller velger å reise til et område hvor det er påvist smitte, må du være forberedt på at reiseforsikringen ikke vil dekke eventuelle økonomiske tap.

  • Hva skjer hvis jeg velger å reise tross UDs reiseråd?

   Hvis du velger å foreta reisen i den perioden som er frarådet, vil ikke reiseforsikringen være gyldig.

  • Jeg har bestilt en reise, men ikke kjøpt reiseforsikring. Kan jeg gjøre det nå?

   Du kan kjøpe reiseforsikring, men den vil ikke gjelde for denne situasjonen, da det er en kjent situasjon når du kjøper forsikringen.

   Dersom reisen starter etter at UDs reiseråd er opphevet, vil reiseforsikringen gjelde som vanlig.

  • Dekker reiseforsikringen sykehusopphold i utlandet hvis jeg blir koronasmittet?

   Hvis landet var gult ved avreise dekker reiseforsikringen som vanlig, inkludert hendelser relatert til koronaviruset. Merk at reisen må være bestilt før reiseråd ble innført og landet må være gult ved avreise. Før du reiser må sette deg inn i innreisereglene som gjelder for landet du skal reise til.

  • Dekker reiseforsikringen strengt nødvendige jobbreiser til utlandet?

   Vi gjør noen få unntak for strengt nødvendige reiser. Vi anser reiser som studenter gjennomfører til sine utenlandske studieland for å være strengt nødvendige.

   I tillegg regnes enkelte strengt nødvendige arbeidsreiser for UD-ansatte og helsepersonell.

   Er du usikker på om din jobbreise er strengt nødvendig, må du kontakte oss på 915 08880.

  • Er hjemreise fra utlandet dekket hvis jeg blir syk?

   Hvis landet var gult ved avreise dekker reiseforsikring som vanlig, inkludert hvis du blir syk av koronaviruset. Merk at reisen må være bestilt før reiseråd ble innført og landet må være gult ved avreise.

   Hvis landet var rødt ved avreise, vil ikke reiseforsikringen være gyldig i det hele tatt.  Du må selv sette deg inn i innreiseregler som gjelder for det enkelte land før avreise. Vi gjør oppmerksom på at det kan være restriksjoner eller andre forhold som kan gjøre det vanskelig å få pasienter hjem til Norge.

   Det er viktig at du kontakter vår alarmsentral SOS for å få forhåndsgodkjent ny hjemreise ved sykdom.       

  • Er det strengt nødvendig reise hvis jeg skal vedlikeholde fritidsbolig eller feriehus?

   Nei, fritidsreiser eller reiser for å vedlikeholde fritidsboliger er ikke å anse som en strengt nødvendig reise. 

  Annet

  Koronaviruset

  Vi har samlet spørsmål og svar om blant annet renter, avdragsfrihet og avbestilling av reiser.