Koronaviruset og reiseforsikring

Her finner du oppdatert informasjon om hva reiseforsikringen dekker. Vi anbefaler alltid å følge reiserådene fra Utenriksdepartementet.

Oppdatert 6. juli 2021 klokken 08:45

Flymodell

Gyldig reiseforsikring for land som er unntatt fra UDs globale reiseråd

Fra og med mandag 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for land i EØS, Schengen, Storbritannia og for enkelte land og områder på EUs såkalte tredjelandsliste. Reiseforsikringen vil gjelde som normalt for disse landene. Dersom området blir omfattet av reiseråd mens du er på reise, gjelder forsikringen på hele reisen.

Se liste over land, reiseinformasjon og karanteneregler her 

Vi anbefaler at du følger reiserådene, vurderer nødvendigheten av reisen og setter deg inn i situasjonen i det landet du skal reise til. Les mer om utenlandsreiser på regjeringen.no

Vi gjør oppmerksom på at reiseforsikringen ikke omfatter merutgifter som følge av

 • innreiserestriksjoner, karanteneplikt eller andre retningslinjer fra utenlandske myndigheter, for eksempel mangelfull dokumentasjon eller smittetrykk i område.
 • karanteneplikt ved hjemreise fra utlandet. Dette gjelder ikke dersom du selv er blitt smittet. Karanteneplikt må dokumenteres av lege/myndigheter.
 • innreisekarantene når du ankommer Norge.
 • transportforsinkelser som følge av stengte grenser eller andre tiltak fra utenlandske myndigheter.

Avbestillinger
Det er fortsatt begrensninger i avbestillingsdekningen for reiser til utlandet. Se regler for avbestilling av utenlandsreiser lenger ned.

Reiser til land som er omfattet av UDs globale reiseråd

Det er Utenriksdepartementets (UD) reiseråd som ligger til grunn for om du kan reise til et land med gyldig reiseforsikring. Se UDs reiseråd 

Reiseforsikringen gjelder ikke på reiser som påbegynnes når området er omfattet av reiseråd. Forsikringen gjelder heller ikke dersom reiserådet bortfaller når du er på reise.

Avbestillinger
Det er fortsatt begrensninger i avbestillingsdekningen for reiser til utlandet. Se regler for avbestilling av utenlandsreiser lenger ned.

Innenlandsreiser i Norge

Reiseforsikringen gjelder som normalt på innenlandsreiser, og avbestilling blir dekket dersom du må avbestille på grunn av akutt sykdom.

Vi har valgt å utvide dekningen til å omfatte avbestilling av fritidsreiser hvis du på avreisedagen er pålagt smittekarantene. Dette gjelder frem til 31. august 2021. Pålagt karantene må være som følge av nærkontakt med en bekreftet smittet person, og må kunne dokumenteres av kommunehelsetjenesten. Blir du pålagt karantene av myndighetene, mens du befinner deg på reise innenlands, gjelder vilkårene for reisesyke, som om det var en akutt oppstått sykdom.

Avbestilling av reiser på grunn av innreisekarantene etter utenlandsopphold, frykt for smitte eller myndighetenes råd om å unngå reiser, dekkes ikke.

Dersom du må avbestille en forhåndsbetalt fritidsreise i Norge som følge av sykdom eller myndighetspålagt smittekarantene, ta kontakt med reisearrangør for ombooking eller avbestilling av reisen. Smittekarantenen må foreligge på avreisedagen, og avbestillingsforsikringen omfatter det du har betalt før smittekarantenen begynte, og som du ikke får refundert av reisearrangør.

 • Avbestilling av utenlandsreiser

  Dersom reisemålet ditt ikke hadde et offisielt reiseråd på bestillingstidspunktet, men har det på avreisetidspunkt, får du dekket utgifter som ikke blir refundert av andre.

  Forsikringen dekker ikke

  • avbestilling av reiser du bestilte da det forelå et reiseråd på destinasjonen. Vi gjør et unntak for reiser som er bestilt etter 18. juni til land i EØS, Schengen og Storbritannia med avreisedato etter 5. juli. For disse vil avbestillingsforsikringen gjelde som normalt.
  • avbestilling av reiser som må avlyses på grunn av frykt for smitte, reisekarantene, selvpålagt karantene, karantene i påvente av svar på koronatest eller lokale innreiserestriksjoner. Dette gjelder også hvis det kommer nye lokale restriksjoner etter at du har bestilt reisen.

  Blir reisen kansellert av flyselskapet eller turoperatøren, er det i første omgang der du må søke erstatning. Det er kun utgiftene som flyselskapet eller reisearrangøren ikke plikter å refundere etter gjeldende regler du kan søke å få dekket hos oss. Vi kan ikke behandle saken din før dette er avklart.

  Det er viktig at du avventer og ser om flyavgangen går som planlagt, før du avbestiller reisen.

 • Evakuering

  Det må foreligge et evakueringsråd fra UD for at reiseforsikringen skal dekke evakuering fra et område som blir omfattet av UDs reiseråd mens du oppholder deg der. Vi dekker ikke evakuering hvis det forelå et reiseråd på område på avreisetidspunktet.

 • Konkurs hos reiseoperatør

  Forsikringen dekker ikke reiser, tap av tilgodelapp, vouchers eller annet økonomisk tap eller merutgifter som følge av konkurs. Hvis du har betalt reisen med debet- eller kredittkort, kan du henvende deg til banken eller kredittkortselskapet for å søke om å få pengene tilbake.

 • Meld saken på nett

  Du har ett år på deg til å melde saken din til oss, hvis reiserådet var opphevet da du bestilte reisen.

  Dokumentasjon

  Hvis reisen ikke ble kansellert, eller du har utgifter du ikke har fått refundert, må du dokumentere hvilke utgifter du sitter igjen med selv. Det er kun utgiftene som flyselskapet eller reisearrangøren ikke plikter å refundere etter gjeldende regler som blir dekket av forsikringen.

 • Følg saken din

  Det tar noen dager fra du meldte saken til du kan sjekke status. Vi får svært mange henvendelser i anledning korona, så det kan det ta opptil flere uker før vi får ferdigbehandlet saken din.

 • Kontaktinformasjon
  • Hvis du er på reise og har behov for akutt hjelp, kan du ringe vår døgnåpne alarmsentral +47 22 48 93 00
  • Storebrand oppgjør: +47 915 08880
  • Akademikernes forsikringskontor: +47 67 51 93 00
  • For ombooking eller refusjon av reisen, kontakter du reisearrangøren direkte.
 • Nyttige lenker

Dette spør kundene oss om nå


Avbestilling

 • Når blir avbestilling av private reiser til utlandet dekket?

  Dersom du har bestilt en reise til et område hvor det ikke forelå reiseråd på bestillingstidspunktet, dekker forsikringen avbestillingsgebyret du ikke får refundert fra flyselskap, overnattingssted, leiebil eller lignende.

  Det er viktig at du avventer og ser om flyet går som planlagt før du avbestiller reisen. Blir reisen kansellert av flyselskapet eller turoperatøren, er det der du må søke erstatning i første omgang.

  Hvis det ikke foreligger et reiseråd på tidspunktet for avreise, har du ikke krav på å få avbestillingsgebyret refundert, og heller ikke erstattet gjennom reiseforsikringen.

 • Blir avbestilling dekket når et arrangement er avlyst?

  Hvis du vil avbestille en reise fordi en konsert, arrangement eller seminar blir avlyst, blir det ikke dekket av reiseforsikringen. Kontakt eventuelt arrangøren.

 • Gjelder forsikringen når jeg får verdikuponger fra flyselskapet?

  EU-kommisjonen har åpnet for at flyselskapene kan tilby verdikuponger i stedet for tilbakebetaling, men de er også tydelig på at du fremdeles kan kreve tilbakebetaling.

  Hvis du har fått cashpoints, bonuspoeng eller verdikuponger fra flyselskapet, kan du bruke disse på en ny reise senere. Ofte kan du innløse verdikupongen i penger ved utløpsdato.

  Uavhengig av hva du velger som erstatning, dekker ikke forsikringen flybilletter som blir erstattet av flyselskapet.

 • Hva skjer hvis fly- eller reiseselskapet går konkurs?

  Reiseforsikringen dekker ikke merutgifter eller økonomisk tap på grunn av konkurs.

  Har du betalt reisen med et kredittkort, kan du i slike tilfeller sjekke om det er dekning i kjøpsloven.

 • Kan jeg søke erstatning for en reise jeg har betalt for en medreisende som ikke er forsikret hos dere?

  Nei, din medreisende må kontakte sitt eget forsikringsselskap. Det er kun kunder som har en gyldig Storebrand reiseforsikring som kan melde inn saken hos oss, uavhengig av hvem som har betalt for reisen.

 • Hva blir dekket hvis jeg har en jobbreise?

  Reiseforsikring via arbeidsgiver i Storebrand dekker avbestilling av tjenestereiser utenfor Norge. Den enkelte ansatte må melde avbestillingen.

  Med tjenestereiser mener vi reiser du foretar på oppdrag for arbeidsgiver. For eksempel reise for å ta kurs, lære opp en annen avdeling eller lignende.

  Vi dekker ikke avbestilling av kick-off for ansatte, belønningsturer eller lignende. Avbestilling av reiser innenlands er heller ikke omfattet.

 • Hva gjelder for pakkereiser?

  Pakkereiser blir refundert av reisearrangør hvis UDs reiseråd gjelder for ditt reisemål og din reiseperiode. Normalt skal reisearrangør betale tilbake innen 14 dager.

  Forbrukerrådet anbefaler at du venter til det er mindre enn to uker til avreise før du ber arrangøren om gebyrfri avbestilling.

Bestille eller reise nå

Annet