Et historisk skifte for bærekraftig finans

Aldri før har bærekraftig finans gått gjennom så store endringer som nå.

Av Karin Greve-Isdahl, konserndirektør for bærekraft i Storebrand
KOMMENTAR ·

Bærekraft er et av de viktigste begrepene i vår tid. Samtidig opplever mange at ordet er så utvannet at det er vanskelig å forstå hvilke produkter og tjenester som faktisk bidrar til en mer bærekraftig verden.

Nå finner historiske endringer sted! For alle finansselskaper som har drift eller salg i EU er uken midt i mars merket av i kalenderen.

For å øke andelen bærekraftige investeringer, fremme langsiktig visjon og gjøre det tydeligere hva som faktisk er bærekraftig eller ikke, har EU siden 2018 jobbet med en handlingsplan med 10 tiltakspakker - EUs handlingsplan for bærekraftig økonomi.

Tre av tiltakene påvirker Storebrand og deg som sparer i produktene våre spesielt.

Hva er «bærekraftig»?

Det er dette den såkalte «Disclosure Regulation» handler om, eller «offentliggjøringsforordningen» som det enkelt og greit heter på norsk. Ønsket er å hindre grønnvasking i kommunikasjonen av mer eller mindre bærekraftige produkter og sørge for likere nasjonale lover og regler når det kommer til kommunikasjon av bærekraft.  

Fra loven gjelder vil alle finansielle produkter, for eksempel alle penger du kan spare hos oss, bli delt inn i tre kategorier:

  1. Investeringer som har bærekraft som mål, det vil si investeringer i selskaper eller prosjekter som bidrar til enten et miljømessig eller et sosialt bærekraftig mål. Det kan være selskaper som produserer fornybar energi eller har tjenester som bidrar til økt likestilling.
  2. Investeringer som fremmer bærekraft. Det kan være et fond som har krav til bærekraft, for eksempel å unngå fossil energi, men hele investeringen fokuserer ikke på bærekraft.
  3. Alle andre investeringer. Dette er en bred «annen» kategori som inkluderer alt fra fond som fullstendig ignorerer bærekraft til fond som analyserer bærekraft, men som ikke gjør store nok endringer i investeringene til å oppfylle kravene som EU stiller i de andre kategoriene.

For å bli plassert i en av de to første kategoriene, må man kunne legge frem både kvantitative og kvalitative data, eller bevis, om hvordan investeringene faktisk påvirker miljøet eller sosiale faktorer, og hvordan man tar hensyn til dette når man velger selskaper.

Som selskap i finansnæringen må vi i Storebrand også vise hvordan vi tar hensyn til risikoen for at avkastningen på investeringene våre påvirkes negativt av risikoer knyttet til klimaendringer, for eksempel om det er flere orkaner eller flom i et område der et selskap vi har investert i har sine fabrikker.

Siden alle i EU må rapportere den samme informasjonen, vil det være lettere for en kunde å sammenligne fond og selskaper. Vi må også være tydelige med all denne informasjonen til deg som kunde i rådgivningsmøter og før du kjøper et produkt fra oss.

Det er imidlertid viktig å huske at det mest sannsynlig vil ta tid for markedet å tilpasse seg den nye loven, og at mange klassifiseringer trolig vil endre seg det kommende året når det blir klart hvordan forskjellige aktører rundt om i EU har tolket loven.

Hva er en miljømessig bærekraftig virksomhet?

Offentliggjøringsforordningen stiller krav til midler og produkter som hevder å være bærekraftige, både fra et miljømessig og sosialt synspunkt. Men det sier ingenting om hva selskapene du investerer i faktisk må gjøre for å være bærekraftige. Men det er dette den såkalte «taksonomireguleringen» skal gjøre.

Først en avklaring: Taksonomi betyr klassifisering og har ingenting med skatt å gjøre.

Taksonomi klassifiserer ulike aktiviteter som bærekraftige eller ikke, men i første omgang bare fra et miljøperspektiv. For eksempel står det at det er miljømessig bærekraftig å produsere biler som ikke slipper ut noe karbondioksid, for eksempel elbiler (så lenge du ikke samtidig skader andre miljøfaktorer eller bryter menneskerettighetene).

Si at en bilprodusent får 10 prosent av inntektene sine fra elbiler. Da vil til og med 10 prosent av investeringen vår i bilprodusenten være grønn. Innen januar neste år vil Storebrand og alle andre finansmarkedsaktører rapportere hvor mye av våre investeringer som er i grønne aktiviteter, slik at du som kunde kan velge et fond med en stor andel grønne investeringer hvis du ønsker det.

I løpet av det neste året vil kun aktiviteter knyttet til klimaendringer bli rapportert. Året etter vil også faktorer som biologisk mangfold og sjø og vann være inkludert. På sikt er det også snakk om å lage en sosial taksonomi for sosiale aspekter knyttet til bærekraft.

Siden du bare ser på aktiviteter knyttet til klimaendringer, er det viktig å huske at investeringer som ikke er klassifisert som miljømessig bærekraftige i januar neste år, kan være bærekraftige på andre måter. Og det betyr ikke nødvendigvis at et selskap er dårlig for klimaet hvis det ikke har «grønne aktiviteter» slik taksonomien definerer det. Som du vet er det mange aktiviteter som verken ødelegger eller forbedrer klimaet.

Krav til rådgivning. Hvordan tar vi hensyn til dine bærekraftspreferanser?

For Storebrand er bærekraft en del av vårt DNA, og noe vi tar hensyn til i alle investeringsbeslutninger. Mange av dere velger å spare hos oss av den grunn, og vi er stolte av å ha et bredt spekter av midler som samsvarer med dine ønsker innen bærekraft.

Neste år vil EU kreve en mer formell prosess for å integrere bærekraft i rådgivning. Selv om du skulle være trygg på at vi tar hensyn til dine ønsker innen bærekraft allerede i dag, vil alle rådgivere i EU måtte spørre om kundens bærekraftspreferanser før et møte, og deretter ta dem i betraktning under selve rådgivningen.

Nå har du fått en rask introduksjon til hva som skjer innen bærekraftig økonomi. Du vil snart merke det i økende grad. Vi i Storebrand er positive til utviklingen, og at det nå blir sett på som naturlig at bærekraft og økonomi går hånd i hånd. Når det er sagt, er det fortsatt viktig bærekraftsarbeid som ikke fanges opp i offentliggjøring og taksonomi, og lovgivningen må fortsette å utvikle seg. Men dette er et godt første skritt!


Fant du det du lette etter?