Etterlattepensjon

Dersom en av dine ansatte dør, vil vedkommende i mange tilfelle etterlate seg en familie som mister en forsørger. En månedlig utbetaling kan hjelpe dem å beholde boligen og tilpasse seg et liv med betydelig lavere inntekt.

Har bedriften din etterlattepensjon hos oss, får du:

 • en ekstra trygghet for bedriftens ansatte. Etterlattepensjon er en samlebetegnelse på ektefelle-/samboerpensjon og barnepensjon, og gir rett til en månedlig utbetaling ved dødsfall.
 • et supplement til etterlattepensjon fra NAV.
 • mulig å tilpasse forsikringen til bedriftens behov (barnepensjon kan vare frem til barna fyller 18 eller 21 år, og ektefelle-/samboerpensjon kan vare livet ut, eller tilpasses et bestemt antall år).
 • markedsledende ansattoppfølging (NKB, 2022). Vi hjelper de ansatte med å forstå sine forsikringsavtaler.
 • løsninger tilpasset din bedrift, og råd og hjelp når du trenger det.

Enkelt å flytte – vi ordner alt

Når du kjøper forsikring hos oss, oppgir du hvilket selskap du bruker i dag, så ordner vi oppsigelse og alt det praktiske for deg.

Ofte stilte spørsmål

 • add Hvordan defineres samboer?

  Vi bruker foretakspensjonslovens definisjon av samboer. En er samboer hvis en har felles bolig og felles barn, eller lever sammen i et ekteskaps- eller partnerliknende forhold. Forholdet må ha bestått uavbrutt i de siste fem årene før dødsfallet. Det kan ikke foreligge forhold som ville hindret en lovlig inngåelse av ekteskap eller partnerskap.

 • add Hva med ansatte som ikke har forsørgeransvar?

  Hvis en ansatt dør og ikke har ektefelle, samboer eller forsørgeransvar, går ikke erstatningen til øvrig familie.

 • add Hvordan omfattes egne barn?

  Som barn regnes den ansattes egne, biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn – det vil si som den ansatte enten er pliktet til å forsørge eller faktisk forsørger. Hvis et barn blir varig arbeidsufør før det fyller 21 år, fortsetter utbetalingen så lenge barnet lever, eller fram til han/hun er frisk.


Fant du det du lette etter?