Illustrasjonsfoto: Mynter i veltet glass

Slik fikk selskapet Voit bedre likviditet

Alle som har prøvd å starte en bedrift, vet at likviditet fort blir et problem. Hva er løsningen for bedrifter som er rigget for å vokse, men for små for å ta opp banklån?

Av  Stian Falk
ARTIKKEL · PUBLISERT 25.05.2020
SIST OPPDATERT 14.01.2022

Tilgang på likviditet har lenge vært en problemstilling for små og mellomstore bedrifter. Hva kan gjøres for å løse det?

For Runar Ingebrigtsen og selskapet hans Voit handler utfordringen mer om fremtiden enn om nåsituasjonen. Den lille IT-bedriften på tre personer har opparbeidet seg en god kundebase og har mer enn nok å gjøre – faktisk mer enn vanlig.

Runar Ingebrigtsen, daglig leder i Voit

– Behovet for oss datafolk har bare har økt. Samtidig må vi anskaffe mer utstyr som vi leverer før vi kan fakturere, så vi får en negativ likviditetsstrøm, forklarer Ingebrigtsen.

Det er vekstambisjonene som krever økonomiske muskler.

– Nå går vi inn i en fase hvor vi skal sette av tid til å jobbe med videreutvikling, og da må vi ha likviditet til å betale ut lønn inntil vi får midlene vi trenger for å komme i mål med prosjektet på sikt.

«
Jeg er redd det er mange gode prosjekter som blir liggende fordi folk ikke tør å satse

Runar Ingebrigtsen
Voit-gründer


Trenger bedriften din likviditet?


Innovasjonsvennlig nyhet

En aktør som har spesialisert seg på å skreddersy banktjenester for små og mellomstore bedrifter er Aprila Bank. I samarbeid med Storebrand har startupen lansert produktet som ble løsningen på Ingebrigtsens likviditetsutfordring.

– Aprila har kommet langt i å utvikle smarte digitale løsninger tilpasset små og mellomstore bedrifter, som i dag er underbetjente i markedet. Storebrand har allerede et bredt samarbeid med disse selskapene på alt fra spareløsninger til gode forsikringsordninger. Sammen har vi raskt fått på plass et lavterskeltilbud for å bidra til at bedrifter med likviditetsutfordringer klarer å holde hjulene i gang.

Det forteller Lasse Rudi, leder for pensjon SMB i Storebrand.

– Vi ser også mange andre muligheter for videre samarbeid med Aprila for å sammen utvikle gode tjenester til våre kunder, fortsetter han.

I Voits tilfelle var kassekreditt sikkerheten de trengte for å kunne flytte fokus mot produktutvikling igjen.

Fra drift til innovasjon

Kontorlandskapet hvor Ingebrigtsen og kollegaen Viktor Basso jobber deler de med sin største kunde. I hverdagen opplever de at altfor mye tid går med på å drifte unødvendig mange IT-systemer. Ambisjonen er å utvikle ett system som dekker kundes behov.

I 2019 ble søsterselskapet Voit Systems derfor etablert for å fokusere mer på å utvikle nye produkter. Kort tid etterpå fikk de plass ved en inkubator i Tromsø hvor tredjemann i selskapet sitter.

Men selv med det nye selskapet på plass har ikke gründerne kommet like langt som de hadde planlagt. Det meste av tiden går fortsatt med på å løse kortsiktige utfordringer.

Kreditten som sikrer dem mer tid til utvikling er gebyrfri og koster ingenting å ha tilgjengelig.

– Vi føler at det er en veldig god måte å sørge for at vi kan håndtere en negativ likviditetssituasjon om det skulle oppstå. Det er jo ikke sånn at vi kommer til å benytte kassekreditt til enhver tid. Vi vil bruke den til å sikre at vi har varene vi trenger, når vi trenger det, og for å unngå misfornøyde ansatte, forteller Ingebrigtsen.


Se hva din bedrift kan få


Satser ikke hus og hjem

Grunnen til at han ikke anså et vanlig banklån som det beste alternativet for Voits situasjon, har først og fremst med fleksibilitet å gjøre. Da måtte han ha stilt huset i sikkerhet for hele lånet.

– Som en liten bedrift må man alltid være bevisst på at man ikke satser mer på sikkerheten til firmaet, enn hva man personlig kan håndtere. I dette tilfellet stiller man ikke sikkerhet for noe man ikke bruker. Så det er en mindre personlig risiko å komme i gang.

Utfra Ingebrigtsens erfaring, finnes det altfor få gode finansieringstilbud for små bedrifter. Resultatet er at mange nysatsinger aldri blir noe av når det kommer til stykket.

– Mange ønsker å satse, men tør ikke sette huset sitt som sikkerhet av hensyn til familien. Da blir likviditet en stor utfordring.

I tillegg til mangel på aktører som kan yte risikokapital, er bankløsningene ofte ikke tilpasset de minste bedriftenes behov, mener den daglige lederen.

Raskt og enkelt

Et elektronisk skjema føltes langt mer lavterskel enn å gå inn i en lengre prosess, forklarer han.

– Kassekreditt er et godt eksempel på hvordan digitale banktjenester skal utføres. Det er like lett som å starte en ny konto i nettbanken, og kreditten får man disponibelt momentant.

Ingebrigtsen etterlyser mer samarbeid mellom banker og andre aktører som kan bidra til effektivisering og senke prisen på tjenester for de minste foretakene. Hvis han skal ta kreditten i bruk, vil det heller ikke føre til mer tidsbruk.

– Man går inn, tar ut penger og overfører til egen konto, og så oppstår det automatisk trekk i den hovedbanken man har, som fører pengene tilbake etter hvert som månedene går. Du forholder deg kun til portalen for å sjekke saldo og for å foreta en utbetaling.

Hadde ikke Ingebrigtsen tatt dette grepet, hadde han ikke hatt mulighet til å prioritere interne prosjekter som gir fremtidig inntekt. Han tror at dette er en relativt vanlig utfordring.

– Jeg er redd det er mange gode prosjekter som blir liggende fordi folk ikke tør å satse på den måten, avslutter han.


Se hva din bedrift kan fåFant du det du lette etter?