Mann som sitter i en firmabil.

Firmabil – hva er reglene?

Vurderer du å skaffe firmabil, men er usikker på reglene? Her får du vite det viktigste.

Av  Ane Solstad Sønnesyn og Helene Røiseland Strømme
ARTIKKEL · PUBLISERT 26.04.2022
SIST OPPDATERT 06.10.2022

Privatbil eller firmabil? Kjøpe eller lease? Elbil eller fossilbil? Når du har behov for bil til bedriften, er det ofte mange spørsmål som melder seg. Vi har derfor samlet de viktigste reglene du bør ha kontroll på når du går til anskaffelse av en firmabil – enten det er til deg selv eller en av dine ansatte.

1. Den ansatte må skatte hvis firmabilen brukes privat

Dersom den ansatte har muligheten til å bruke firmabilen privat, er hovedregelen at den ansatte må betale skatt av denne fordelen. Dette gjelder også dersom firmabilen brukes til kjøring mellom hjem og arbeidssted.


Lurer du på hva det koster å forsikre firmabilen?


Det finnes et unntak fra denne regelen dersom den private bilbruken kun er sporadisk. Hva som regnes som sporadisk, kan du lese mer om på skattetaten.no. Det finnes også egne regler dersom du er selvstendig næringsdrivende med yrkesbil (også kalt «næringsbil»). Dette kan du lese mer om på altinn.no.

Lurer du på hvor mye den ansatte må betale i skatt på firmabilen? Sjekk ut kalkulatoren til Smarte penger.

2. Bedriften må betale arbeidsgiveravgift

På samme måte som den ansatte må skatte av inntektsfordelen en firmabil gir, må du som arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift for den samme inntektsfordelen. Du finner mer informasjon om dette på skatteetaten.no.

TRE NØKKELORD: Skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift er nøkkelord når du skal få oversikt over reglene som gjelder ved anskaffelse av firmabil. Foto: Johnér

3. Enkelte kjøretøy gir MVA-fradrag

Merverdiavgift (MVA) er et kjent ord for de fleste bedrifter. Når du kjøper firmabil, kan du få fradrag for denne avgiften, og det er type bil du kjøper som bestemmer om du har rett på fradrag eller ei.

Kjøper du person- og varebil klasse 1 (maksimal vekt 3,5 tonn), får du ikke fradrag for merverdiavgift. Kjøper du derimot varebil klasse 2 eller større (vekt over 3,5 tonn), kan du ha rett på fradrag. Da kan du også ha rett på fradrag for merverdiavgift til drifts- og vedlikeholdskostnader. Se merverdiavgiftsloven for utfyllende regler. 


Usikker på hvilken firmabilforsikring som passer deg?


4. Elbil gir MVA-fritak og lavere firmabilskatt

Det finnes flere regler som gjør det økonomisk gunstig å velge elbil. Elbiler er for eksempel fritatt for merverdiavgift ved kjøp. Velger du elbil som firmabil, får den ansatte i tillegg lavere firmabilskatt – også kjent som «elbil-rabatt». I statsbudsjettet for 2023, som ble lagt frem 6. oktober 2022, foreslår imidlertid regjeringen å fjerne elbil-rabatten.  Les mer om elbilfordelene på elbil.no. 

Reglene i listen over er hentet fra skatteetaten.no, altinn.no, lovdata.no og elbil.no. Listen er kun en sammenfatning av de mest sentrale reglene når det gjelder anskaffelse og bruk av firmabil. For detaljerte regler, se for eksempel Skatteetatens skatte-ABC.


Fant du det du lette etter?