Indeksnære profiler

Indeksnære profiler er Storebrands rimeligste alternativ når det kommer til pensjonssparing. Dette valget passer derfor for bedrifter som er opptatt av å holde pensjonskostnadene så lave som mulig.

Derfor er indeksnære profiler rimeligst

De indeksnære profilene har lavere forvaltningskostnader enn pensjonsprofilene og de fossilfrie profilene, fordi de krever mindre oppfølgning fra ekspertene våre.

Med indeksnære profiler plasseres pensjonspengene i indeksnære fond. Målet er å gjenspeile utviklingen i en markedsindeks fremfor å slå markedet eller plukke ut vinnere på børsen.

Vil du vite mer om de indeksnære profilene?

Våre indeksnære profiler

De fem profilene har ulik andel plassert i aksjer, slik at ansatte kan tilpasse risiko ut ifra hvor de er i livet. Jo høyere andel aksjer, jo høyere risiko og forventet avkastning.

Hvorfor «indeksnært»?

Vi vurderer etiske, miljømessige og sosiale forhold i alle selskapene vi investerer i. Derfor styrer vi unna å investere i selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner eller på andre måter er involvert i uakseptabel virksomhet. Dette er grunnen til at vi snakker om «indeksnært» fremfor bare «indeks».

Indeksnære profiler – kort fortalt

Er du opptatt av å holde bedriftens pensjonskostnader så lave som mulig? Da er indeksprofilene våre et godt valg.

Fagansvarlig for kapitalforvaltning i Storebrand, Ida Hallin Henriksen, forklarer hvorfor.

Indeksporteføljer

Pensjonsprofiler

Er du opptatt av kvalitet og ønsker vår mest anerkjente løsning når det kommer til pensjonssparing? Da kan Storebrands pensjonsprofiler være noe for din bedrift. Dette er det mest populære valget blant kundene våre.

Fossilfrie profiler

Fossilt brensel som olje, kull og gass er den største kilden til CO2-utslipp. Ved å velge fossilfrie profiler unngår du at de ansattes pensjonspenger investeres i selskaper som tjener penger på disse energikildene.

Anbefalt pensjon

Som arbeidsgiver kan du velge hvilken pensjonsprofil du ønsker for dine ansatte. Det kan være vanskelig å finne én profil som passer for alle. Derfor har vi utviklet spareløsningen «Anbefalt pensjon», som automatisk tilpasser pensjonsprofil ut ifra den ansattes alder.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, porteføljens risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Den kan være risiko knyttet til investeringer i porteføljen på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i all informasjon om porteføljen som porteføljens egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?