Pensjonsprofiler

Storebrands pensjonsprofiler passer for bedrifter som er opptatt av kvalitet og ønsker en pensjonsløsning som ved flere anledninger har gått til topps i kåringer. De aller fleste bedriftskundene våre velger denne løsningen for sine ansatte.

Derfor er pensjonsprofilene populære

Med pensjonsprofiler plasseres pensjonspengene på tvers av seks ulike investeringskategorier (aktivaklasser). Disse er aksjer, renter, eiendom, infrastruktur, private equity og direkte lån.

På grunn av denne spredningen har pensjonsprofilene høyere forventet avkastning enn for eksempel de indeksnære profilene, som kun består av aksjer og renter.

De fem pensjonsprofilene har ulik andel plassert i aksjer, slik at ansatte kan tilpasse risiko ut ifra hvor de er i livet. Jo høyere andel aksjer, jo høyere risiko og forventet avkastning.

Pensjonsprofiler

Kort om profilene

Storebrand Ekstra forsiktig

 • Passer for ansatte som ønsker lav risiko.
 • Pensjonsmidlene blir plassert i rentepapirer – i norske statspapirer og i norsk banksektor.
 • Anbefales for de som har inntil tre år igjen til pensjonsalder.

Storebrand Forsiktig 

 • Passer for ansatte med kort tid igjen til pensjonsalder, som ønsker en stabil avkastning med lav risiko.
 • Anbefales for de som har kortere enn fem år igjen til pensjonsalder.

Storebrand Balansert

 • Passer for ansatte med en mellomlang sparehorisont, og som ønsker å ta moderat risiko for å oppnå høyere avkastning.
 • Anbefales for de som har mer enn fem år igjen til pensjonsalder.

Storebrand Offensiv

 • Passer for ansatte med langsiktig sparehorisont, og som tåler større kortsiktige. verdisvingninger for å kunne oppnå høyere avkastning på lengre sikt.
 • Anbefales for de som har mer enn ti år igjen til pensjonsalder.

Storebrand Ekstra offensiv

 • Passer for ansatte som ønsker mulighet for høy avkastning og som aksepterer store. verdisvingninger i pensjonsmidlene underveis i spareperioden.
 • Midlene investeres utelukkende i aksjer.
 • Som for øvrige pensjonsprofiler, vil aksjeandelen i denne profilen automatisk bli trappet ned de siste ti år før pensjonsalder.

Indeksnære profiler

De aller fleste bedrifter er pålagt å spare til pensjon for sine ansatte. Ønsker du å holde pensjonskostnadene så lave som mulig, tilbyr vi indeksnære profiler. Dette er vårt rimeligste alternativ når det kommer til pensjonssparing.

Fossilfrie profiler

Fossilt brensel som olje, kull og gass er den største kilden til CO2-utslipp. Ved å velge fossilfrie profiler unngår du at de ansattes pensjonspenger investeres i selskaper som tjener penger på disse energikildene.

Anbefalt pensjon

Som arbeidsgiver kan du velge hvilken pensjonsprofil du ønsker for dine ansatte. Det kan være vanskelig å finne én profil som passer for alle. Derfor har vi utviklet spareløsningen «Anbefalt pensjon», som automatisk tilpasser pensjonsprofil ut ifra den ansattes alder.

Lars-Erik Eriksen, leder for bedriftsmarked i Storebrand.

Pensjon og forsikring for dine ansatte

Glem lange ventetider og komplekst papirarbeid. Invester i dine ansatte med vår enkle og praktiske løsning. Bedriftsveilederen hjelper deg å velge de beste pensjons- og forsikringsordningene tilpasset bedriften og dine ansatte. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, porteføljens risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Den kan være risiko knyttet til investeringer i porteføljen på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i all informasjon om porteføljen som porteføljens egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?