Pensjonsprofiler i innskuddspensjon


Storebrand tilbyr fem standard pensjonsprofiler og fem indeksprofiler som er spesielt tilpasset langsiktig pensjonssparing i innskuddspensjon. Alle pensjonsmidlene blir investert i samsvar med internasjonale krav til bærekraftige investeringer.

Ekstra forsiktig pensjon

 • Passer for ansatte som ønsker lav risiko.
 • Pensjonsmidlene blir plassert i rentepapirer – i norske statspapirer og i norsk banksektor.
 • Anbefales for de som har inntil tre år igjen til pensjonsalder.

Forsiktig pensjon

 • Passer for ansatte med kort tid igjen til pensjonsalder, som ønsker en stabil avkastning med lav risiko.
 • Anbefales for de som har kortere enn fem år igjen til pensjonsalder.

Balansert pensjon

 • Passer for ansatte med en mellomlang sparehorisont, og som ønsker å ta moderat risiko for å oppnå høyere avkastning.
 • Anbefales for de som har mer enn fem år igjen til pensjonsalder.

Offensiv pensjon

 • Passer for ansatte med langsiktig sparehorisont, og som tåler større kortsiktige. verdisvingninger for å kunne oppnå høyere avkastning på lengre sikt.
 • Anbefales for de som har mer enn ti år igjen til pensjonsalder.

Ekstra offensiv pensjon

 • Passer for ansatte som ønsker mulighet for høy avkastning og som aksepterer store. verdisvingninger i pensjonsmidlene underveis i spareperioden.
 • Midlene investeres utelukkende i aksjer.
 • Som for øvrige pensjonsprofiler, vil aksjeandelen i denne profilen automatisk bli trappet ned de siste ti år før pensjonsalder.

Indeksprofiler

 • Følger samme risiko-trinn som pensjonsporteføljene.
 • Forvaltningen er knyttet tett opp til markedsindeksenes sammensetning.
 • Inkluderer kun våre indeksnære fond, men med lik geografisk spredning som pensjonsporteføljene.

Pensjonsporteføljer

Indeksporteføljer


Fant du det du lette etter?