Oshadie Samarakoon, sjefspsykolog i Eyr.
Foto: Jan Tore Eriksen/NewsLab

6 tegn på at en ansatt sliter psykisk

Bedrifter har mye å tjene på å fange opp ansatte som sliter så tidlig som mulig. Vi ba psykologen om hjelp til å liste opp signalene du som leder bør være oppmerksom på.

Av  Linn Isaksen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 23.09.2022

Siden 2010 har det vært en kraftig økning i andelen med psykiske helseplager. Tall fra NAV viser at psykiske lidelser nå er den nest største årsaken til legemeldt sykefravær, etter muskel- og skjelettplager.

Psykiske helseplager går heller ikke bare igjen i sykefraværsstatistikken. I aldersgruppen 18 til 39 år er psykiske lidelser blitt den vanligste årsaken til at folk faller ut av arbeidslivet og blir uføre. Dette understreker viktigheten av at vi som samfunn jobber med forebygging.

Som leder er det stor sjanse for at du vil møte på ansatte med en eller annen form for psykisk plage. Et spørsmål mange stiller seg er imidlertid hvordan man kan fange dette opp.

– Vi ser at mange synes det er vanskeligere å si ifra til lederen sin om psykiske plager enn fysiske plager. Det finnes fremdeles et stigma knyttet til psykiske lidelser, sier Oshadie Samarakoon.

Hun er sjefspsykolog hos Eyr – en tjeneste som tilbyr lege- og psykologhjelp over video.


Lurer du på om bedriften din bør investere i en helseforsikring?


Siden mange synes det er vanskelig å ta opp psykiske plager, kan det være utfordrende for en leder å oppdage ansatte som sliter. At mange bedrifter i tillegg praktiserer en hybrid arbeidshverdag, gjør ikke jobben enklere.

– Hvis du som leder møter de ansatte fysisk på arbeidsplassen, har du muligheten til å plukke opp endringer i atferden. Men sitter den ansatte hjemme bak en skjerm, er det vanskeligere å fange opp, sier Samarakoon.

Jo tidligere det oppdages, desto bedre

Bedriften har mye å vinne på å avdekke om en ansatt sliter så tidlig som mulig, mener psykologen.

Hun forteller at det ikke skal spesielt sterke symptomer til før psykiske plager påvirker arbeids- og funksjonsevnen. Dessuten kan lettere psykiske plager gjerne være knyttet til ting på arbeidsplassen som du som leder har muligheten til å gjøre noe med.

– Depresjon og angstlidelser kan blant annet trigges av stress og høyt arbeidspress eller sosialt utenforskap på arbeidsplassen. Kanskje fører dette til at man ikke får sove, og så blir man enda mer sliten dagen etter.

– Dessuten viser undersøkelser at muskel- og skjelettplager koblet til det å sitte mye foran PC-skjermen, kan gå over til å bli psykiske plager om man ikke gjør noe med det, forteller Samarakoon.

For at du skal være bedre rustet til å plukke opp ansatte som sliter, har vi bedt psykologen om å dele noen tegn som bør få varsellampene til å blinke.

– Generelt dreier det seg om å være obs på små endringer over tid. Alle kan ha en dårlig dag nå og da, men hvis endringene vedvarer kan det være et tegn på at noe er galt, påpeker hun.

Her er seks tegn du som bedriftsleder bør være obs på:

1. Den ansatte endrer oppførsel

Hvis personligheten til en ansatt plutselig endrer seg, er det gjerne en grunn til det – og denne grunnen kan være at vedkommende sliter psykisk.

– Hvis en som vanligvis er blid og utadvendt, plutselig blir stille og innesluttet, eller en som vanligvis er stille og rolig, blir oppfarende og irritabel, bør du holde et ekstra øye med vedkommende, sier psykologen.


Lurer du på hvordan du bør investere i dine ansatte?


2. Den ansatte presterer dårligere på jobb

Det kanskje enkleste tegnet å oppdage, er svekket prestasjon på jobb. Og det kan komme til uttrykk på flere måter, forteller Oshadie Samarakoon.

– Det kan for eksempel dreie seg om at arbeidstakeren får problemer med å konsentrere seg eller samarbeide med andre. Kanskje slutter vedkommende å svare på e-post eller følge opp ting som før. Eller kanskje begynner vedkommende stadig å komme for sent på jobb.

FØLG MED: Et av Eyr-psykologens viktigste råd for å avdekke om en ansatt sliter er å være obs på små adferdsendringer over tid. Foto: Jan Tore Eriksen/NewsLab

3. Den ansatte trekker seg unna det sosiale miljøet på jobb

Det å trekke seg unna andre mennesker kan være et tegn på at noe ikke er helt som det skal. Det gjelder også i jobbsammenheng.

– Hvis den ansatte ikke lenger er like delaktig i sosiale aktiviteter og dropper lunsj og småprat ved kaffemaskinen, er det grunn til å spørre seg hvorfor, mener psykologen.

4. Den ansatte utstråler stress

Mange opplever høyt arbeidspress på jobb, og man trenger selvfølgelig ikke slite psykisk av den grunn. Men siden vi vet at lettere psykiske plager kan trigges av mye stress på jobb, er det lurt å være ekstra obs dersom du har ansatte som over tid har mye å gjøre og tilsynelatende virker stresset.

– Følg litt ekstra med på disse personene. Hvis de plutselig virker slitne og uopplagte eller klager på fysiske plager, kan det være et tegn på at det har bikket over og blitt for mye.


Ønsker du å hjelpe de ansatte raskt tilbake i arbeid ved helseplager?


5. Den ansatte har korte, hyppige sykefravær

Det kan ofte gå opp og ned for en som sliter psykisk, og dette kan vise seg i form av ustabilt oppmøte på jobb.

– Hvis en ansatt stadig er borte fra jobb i korte perioder, kan det være noe psykisk som ligger bak, sier Eyr-psykologen.

6. Kroppsspråket vitner om at vedkommende ikke har det bra

En person kan si mye uten å åpne munnen. Ved å være obs på kroppsspråk kan du lære noe om hvordan vedkommende har det.

– Smiler den ansatte med øynene, eller er smilet påklistret? Er vedkommende åpen, eller gjør han seg liten og utilgjengelig? Opptrer han avslappet eller anstrengt? Følg med på kroppsspråket – det kan fortelle deg mer enn du kanskje tror, avslutter Oshadie Samarakoon.

 


Fant du det du lette etter?