Benedicte Emilie Langseth-Eide, organisasjonspsykolog.
Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Ekspertens råd: Få ned sykefraværet med disse fem grepene

Norge er det OECD-landet med høyest sykefravær. Men med de rette grepene, kan du øke sjansen for at bedriften din ikke bidrar til trenden.

Av  Maren Simonsen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 30.09.2022

I Norge har vi lav arbeidsledighet, god folkehelse, høy utdanning, likestilling og et velfungerende lovverk. Likevel er sykefraværet skyhøyt. Faktisk topper vi statistikken når vi sammenligner med oss med andre OECD-land.

Dette ønsker organisasjonspsykolog Benedicte Emilie Langseth-Eide i Árvádus å gjøre noe med. I doktorgradsavhandlingen sin ved UiT Norges arktiske universitet undersøkte hun årsakene til det høye sykefraværet og hva vi kan gjøre for å senke det.


Lurer du på om bedriften din bør investere i en helseforsikring?


I en rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt fra 2021, oppgir rundt 1 av 3 arbeidstakere som har vært sykemeldt i 14 dager eller mer, at sykefraværet helt eller delvis skyldtes forhold på jobben. Det synes Langseth-Eide er i meste laget.

– Folk blir jo syke fra tid til annen, så det er umulig å oppnå null sykefravær. Men det at så mange som 1 av 3 oppgir jobben som årsak til fraværet, mener jeg er for mye.

I tillegg til å ramme den enkelte ansatt, kan et høyt sykefravær gå hardt ut over bedriftens økonomi. Organisasjonspsykologen mener imidlertid det er mye du som leder kan gjøre for å få ned sykefraværet. Her er hennes fem tips:

1. Jobb med å øke de ansattes trivsel

Langseth-Eide mener at noe av årsaken til det høye sykefraværet i Norge er at vi nettopp fokuserer mye på det å redusere fraværet.

– Istedenfor å tenke for mye på hva som skal til for å hindre sykefravær, bør du som leder rette blikket mot hva som skal til for at folk trives på jobb, sier hun.

Det første rådet hennes er derfor å skifte fokus fra sykdomsforebyggende til helsefremmende tiltak. Hva kan du gjøre for å få de ansatte til å trives?

– Tiltak for å få ned sykefraværet handler ofte om å redusere og fjerne stress, men det er vel så viktig å jobbe med hvordan du kan få de ansatte til å ha det bra på jobb.

HØYEST SYKEFRAVÆR: Norge er det OECD-landet med høyest sykefravær. Organisasjonspsykolog Benedicte Emilie Langseth-Eide har flere tips til hva du som leder kan gjøre for å få ned sykefraværet. Illustrasjonsfoto

En viktig forutsetning for trivsel er ifølge Langseth-Eide at den ansatte finner jobben sin meningsfull og opplever mestring og utvikling. Dermed er for eksempel jevnlige medarbeidersamtaler med vekt på faglig oppfølging, et tiltak som kan føre mye godt med seg. Føler den ansatte at hun blir utfordret nok? At det hun gjør betyr noe? Spør, og jobb med å justere arbeidsoppgavene dersom det kommer frem at det er nødvendig.

2. Skap en hyggelig arbeidsplass

En forutsetning for å bygge relasjoner og trygghet på arbeidsplassen er at folk er til stede. 

– Vi vet at jobben er viktig for helsa vår. Skap en kultur for tilstedeværelse og kommuniser tidlig hva som forventes, råder Langseth-Eide.

En måte å skape kultur for tilstedeværelse kan være å innføre tiltak som gjør at folk selv ønsker å komme på jobb. Et eksempel på dette er «Storebrand-tirsdag» – et tiltak Storebrand innførte etter en lang periode med ansatte på hjemmekontor under pandemien. Dette tiltaket gikk ut på at det hver tirsdag ble arrangert interessante foredrag, overraskelser i kantinen og uformelle sosiale treff for å gjøre det ekstra fristende for de ansatte å komme på kontoret.

– Satser du på å rigge gode arbeidsplasser, får du ansatte som opplever mestring og blir engasjert i jobben sin. Dette vil igjen øke produktiviteten, sier Langseth-Eide.


Vurderer bedriften din å investere i en helseforsikring?


3. Bli kjent med medarbeiderne

Den største årsaken til at folk sykemeldes er muskel- og skjelettplager. Deretter finner vi psykiske plager på en andreplass. Flere undersøkelser utført av Statens arbeidsmiljøinstitutt konkluderer med at støtte fra nærmeste leder, rettferdig ledelse og få konflikter på jobb, gir lavere sannsynlighet for alle disse plagene.

– Mange av de som sykemeldes på grunn av muskel- og skjelettplager, har vært utsatt for store fysiske belastninger på arbeidsplassen. Men også stress setter seg i muskler og skjelett, påpeker Langseth-Eide.

Den gruppen sykemeldte som er i størst vekst, er imidlertid de som sliter med psykiske plager. Her ser vi særlig en økning blant unge arbeidstakere.

– Har du psykiske plager og strever med nedstemthet, utbrenthet eller andre eksistensielle plager, så sier det seg selv at en leder som forstår og støtter deg gjør det enklere å komme seg gjennom arbeidsdagene, sier Langseth-Eide, og fortsetter:

– Derfor har ledere som investerer i relasjonen til sine medarbeidere større sannsynlighet for å lykkes, både i krevende tider og i fremgangstider.

Les også: 6 tegn på at en ansatt sliter psykisk

For å være en støttende leder er det helt nødvendig å vise en genuin interesse for medarbeiderne. Men hvordan gjør du egentlig det?

– Ved å stille spørsmål og bli kjent. Slik lærer du deg å lede på den måten som er best for den enkelte, slår eksperten fast.

– Noen har behov for støtte i en situasjon der andre er selvgående. Og noen har behov for tydelige bestillinger der andre foretrekker å finne veien selv, utdyper hun.

4. Ikke opptre som eksperten

Før gikk ofte lederrollen til den som utmerket seg på fagfeltet og var «best i jobben», men dette er i endring. En god leder er ikke nødvendigvis den beste på fagfeltet, men heller den beste på relasjoner, forteller Langseth-Eide.

– Vi har fremdeles en utfordring i Norge ved at vi rekrutterer ledere basert på fag. Det var kanskje hensiktsmessig for 20-30 år siden, men nå trenger vi relasjonsorienterte ledere som også kan folk, ikke bare fag.

Å være relasjonsorientert handler om å bygge relasjoner og vise omsorg og støtte for medarbeiderne, slik at de trives og gjør en best mulig jobb.

– Før skulle lederen være eksperten, nå er det viktigere å ha en leder som forstår at de ansatte er ekspertene, og at oppgaven din som leder er å støtte og veilede dem.

Ved å vise tillit til at medarbeideren vet hva som trengs for å utføre jobben på best mulig måte, bidrar du til at medarbeideren føler seg betydningsfull.

Mann og kvinne som snakker sammen på et kontor

UNNGÅ Å OPPTRE SOM EKSPERTEN: – Husk at medarbeiderne er din viktigste ressurs, sier organisasjonspsykolog Benedicte Emilie Langseth-Eide. Illustrasjonsfoto

På mange arbeidsplasser henger gamle strukturer igjen: Det rekrutteres ledere ut fra hvem som er best på fagfeltet, og lederen påtar seg oppgaver som prioriteres på bekostning av lederrollen.

– Det er ofte forventet at en leder skal gjøre andre oppgaver enn ledelse, forteller organisasjonspsykologen.

– Men som leder må du huske at medarbeiderne er din viktigste ressurs. Hvis du utfører ledelse, kommer du raskere i mål enn om du sitter og gjør alt selv.

5. Kartlegg grundig

Men hva gjør du hvis det allerede er høyt sykefravær på arbeidsplassen? Langseth-Eide mener det aller første du bør gjøre er å finne ut hva årsaken er, selv om du kanskje allerede har en tydelig formening om hva det skyldes.

– For å finne ut hva du kan gjøre med situasjonen er det nødvendig å gå fra antatte årsaker til faktiske årsaker, sier hun.

Tipset hennes er derfor å gjøre en grundig kartleggingsjobb hvor fravær- og nærværsfaktorer identifiseres. Basert på disse funnene, bør bedriften iverksette kunnskapsbaserte tiltak som svarer på behovene.

Snakk med medarbeiderne dine om ting som kan forbedres, og la det ikke bare bli med praten. Det er viktig å følge opp systematisk.

– Medarbeiderundersøkelser kan være nyttige, men bare dersom materialet blir brukt.

Bruk derfor tid på å følge opp svarene fra de ansatte, og ikke forvent at alt skal endre seg på et blunk. Ifølge organisasjonspsykologen tar det tid å endre fraværskulturen i en bedrift.

– Ikke arranger en to-dagers hyttetur og forvent at alt blir bra. Jeg har mer tro på de langsiktige prosessene, der du jobber systematisk over tid. Da finner du tiltak som kan forbedre den faktiske arbeidshverdagen, avslutter hun.

Bonustips: Invester i en helseforsikring

Et konkret og enkelt grep som kan bidra til å redusere sykefraværet, er å investere i en helseforsikring. En studie som ble utført av avdelingen for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo i 2018 viser nemlig at sykefraværet i bedrifter med helseforsikring er lavere enn i bedrifter uten helseforsikring.

Med en helseforsikring viser du de ansatte at du tar helse på alvor og ønsker at de skal være trygge, til stede og ikke minst komme raskt tilbake hvis de blir syke.


Fant du det du lette etter?