Oshadie Samarakoon, sjefspsykolog i Eyr.
Foto: Jan Tore Eriksen/NewsLab

Psykologens tips: Slik tar du praten med en ansatt som sliter

Det kan være lettere sagt enn gjort å snakke med de ansatte om psykisk helse – særlig når du mistenker at noen har det tøft. Her er psykologens beste råd til hvordan du går frem.

Av  Linn Isaksen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 23.09.2022

Psykiske lidelser er årsaken til drøyt 20 prosent av det legemeldte sykefraværet, og som leder vil du etter all sannsynlighet møte på ansatte med psykiske plager i løpet av karrieren.

Hvis du vet hvilke tegn du skal se etter, har du gode forutsetninger for å identifisere dette tidlig. Men hva gjør du når du først mistenker at en av dine ansatte sliter?

Ifølge Dagens Perspektiv er over halvparten av norske ledere usikre på hvordan de skal følge opp ansatte med psykiske plager.

– Mange ledere er nok redde for at de tar feil – at det ikke er hold i mistankene deres. Og så tror jeg de er bekymret for å gå over grensen og spørre om noe som oppleves for personlig, sier Oshadie Samarakoon.

Hun er sjefspsykolog i Eyr og er jevnlig i dialog med både bedriftsledere og ansatte.


Lurer du på om bedriften din bør investere i en helseforsikring?


– Mitt inntrykk er at de aller fleste ledere har lyst til å være den som tar initiativet til en prat hvis de mistenker at en ansatt ikke har det bra, men mange er usikre på hvordan de skal gå fram.

Psykologen har imidlertid noen gode råd på lager som forhåpentligvis kan gjøre det enklere å ta en slik prat.

Les også: 6 tegn på at en ansatt sliter psykisk

1. Skap det trygge rommet

– Først og fremst så anbefaler jeg å skape rom for at denne typen samtaler kan finne sted. Altså at du skaper et miljø der det føles trygt for den ansatte å fortelle at han eller hun ikke har det bra.

Rent konkret kan dette dreie seg om å legge samtalen til en trygg arena, enten det er inne på et kontor med lukket dør eller på en spasertur utendørs. Videre er det viktig å sette av nok tid og sette mobilen på lydløs slik at dere ikke blir forstyrret, råder Samarakoon.

– Kanskje kan du legge ved en kort agenda når du inviterer inn til samtalen. Det skaper forutsigbarhet og et signal om hva praten skal handle om.

DEN VANSKELIGE PRATEN: Som psykolog er Oshadie Samarakoon jevnlig i dialog med både bedriftsledere og ansatte. Hun har flere råd til hvordan du som leder kan gå frem når du mistenker at en ansatt sliter psykisk. Foto: Jan Tore Eriksen/NewsLab

Har du ansatte som sitter helt eller delvis på hjemmekontor, er det ekstra viktig å legge opp til samtaler og fysiske møter iblant, mener psykologen. For den fysiske avstanden kan gjøre det vanskeligere for den ansatte å fortelle om situasjonen.

– Husk at det er bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite. Skulle mistanken din vise seg å ikke stemme, så har du i alle fall vist den ansatte at du bryr deg.

2. Den vanskelige åpningsscenen

Når du først har fått den ansatte på tomannshånd, anbefaler Oshadie at du er relativt rett på sak.

– Du kan starte samtalen med å si at dere har denne praten fordi du vil sikre at vedkommende har det best mulig på jobb. Videre kan du si hva du har observert den siste tiden, og at du derfor ønsker å høre om det går bra.

Hvis du vet at den ansatte har hatt mye å gjøre i det siste, kan du også bruke det som inngang, råder psykologen.

– Fortell at du vet det har vært mye for personen i det siste, og at det er helt naturlig hvis det påvirker den mentale helsen.

3. Fokuser på det som skjer på jobb

Når samtalen er i gang, er din viktigste rolle som leder å lytte, mener psykologen. Du må rett og slett gi den ansatte muligheten til å snakke ut om problemene sine.

– Men husk at du som leder ikke skal løse den ansattes problemer, men være en hjelper på jobbarenaen.

Hun anbefaler derfor å fokusere på de tingene på arbeidsplassen som preger den ansatte og hvordan du som leder kan tilrettelegge best mulig.

– Hvis det blir personlig, kan du spørre om vedkommende har folk rundt seg og eventuelt råde til å oppsøke fastlegen, sier Samarakoon.


Lurer du på hvordan du bør investere i dine ansatte?


En annen ting det er fint å avklare, er i hvilken grad den ansatte ønsker å inkludere kollegaer. Det er viktig at den det gjelder selv får avgjøre hvor mye som skal kommuniseres ut.

Psykologen anbefaler også å legge opp til en oppfølgingssamtale med jevne mellomrom, kanskje én gang i uken til å begynne med.

– Spør hvordan vedkommende har det, om tiltakene dere har satt i gang har hatt noen effekt og om det er behov for andre justeringer, sier Samarakoon.

– Vær også tydelig på at den ansatte kan komme til deg hvis vedkommende har behov for å snakke utenom disse oppfølgingssamtalene.

4. Skaff deg støtte

Selv om det å prate med ansatte om psykisk helse er viktig, så betyr det ikke at det ikke er vanskelig. Psykologen anbefaler deg derfor å søke støtte dersom du føler at du trenger det.

Samtalestøtten til NAV er veldig fin. Den hjelper deg med å forebygge og følge opp sykefravær og gir deg konkrete råd knyttet til når en samtale kan være aktuelt og hvordan du forbereder deg, sier Samarakoon.

En helseforsikring som dekker behandling ved helseplager, kan også fungere som støtte. Har bedriften helseforsikring i Storebrand, får for eksempel alle i bedriften tilgang til legetimer over video med Eyr – noe som kan bidra til å senke terskelen for å komme seg til legen.

– Det kan være mye hjelp å hente i en helseforsikring, konstaterer psykologen.


Lurer du på om bedriften din bør investere i en helseforsikring?


En tredje mulighet er å søke råd hos fagfolk.

– Som psykolog i Eyr, prater jeg både med ledere og ansatte som ønsker hjelp til hvordan de kan ta opp ting på jobb. Enten du som leder søker råd eller bare vil forsikre deg om at måten du tenker å håndtere en situasjon på høres bra ut, så kan en prat med en psykolog være nyttig.


Fant du det du lette etter?