Illustrasjonsfoto: ung kvinne med laptop i kontorlandskap

Hvor mye koster en sykemeldt ansatt?

Sykelønn, oppfølging, sosiale kostnader – og kanskje en vikar. Det kan dreie seg om store kostnader når en ansatt blir sykemeldt.

Av  Anne Folkestad / Kalle Bartholin Nielsen
ARTIKKEL · PUBLISERT 11.05.2023

Alle arbeidsgivere opplever fra tid til annen å ha sykemeldte ansatte, naturlig nok. Men vet du hvor mye dette egentlig koster virksomheten?

Å ta vare på sine ansatte og sikre at de kommer seg raskt tilbake på jobb er viktig for både den ansatte og bedriften.

– En arbeidsgiver betaler 100 prosent av lønnen de første 16 dagene av en sykemelding. Etter det får den ansatte sykepenger fra NAV, sier Direktør salg og finans, Helseforsikring Petter Hansen.

«
Arbeidsgiver må i tillegg betale feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon, og eventuell vikar. Totalsummen kan koste bedriften din dyrt.

For å få bedre oversikt over hva sykefravær kan koste din bedrift, kan du prøve vår sykefraværskalkulator.


Lurer du på om bedriften din bør investere i en helseforsikring?


– Den kan du bruke for å regne ut omtrent hva en sykemeldt ansatt koster, forklarer Petter Hansen.

Så hvordan fungerer den? La oss se på et regnestykke:

 

Dette koster en sykemeldt ansatt 

La oss bruke et eksempel, hvor en ansatt tjener omtrent 50 000 kroner i snitt før skatt i måneden. Bedriftens totale direkte kostnader for en dags sykemelding er 3 460 kroner. Skal en i tillegg betale for vikar, vil det anslagsvis koste 2 999 kroner ekstra.

For 16 dagers sykefravær vil direkte kostnader tilsvare 55 369 kroner, mens vikar estimeres til 47 985 kroner.

Til sammen utgjør kostnadene skissert opp i arbeidsgiverperioden, altså de første 16 dagene av en sykemeldingsperiode, 103 354 kroner.

– Det er snakk om mye penger og helt konkrete utgifter de aller fleste bedrifter må ta hensyn til i sine budsjetter.

– Én eller to sykedager kan fort koste det samme som det en helseforsikring koster i ett år, sier Hansen.

Infografikk kostnad sykmeldt ansatt 2024@2x.png
KOSTBART SYKEFRAVÆR: Modellen viser bedriftens kostnader dersom en ansatt med gjennomsnittlig månedslønn på 50 000 kroner blir sykemeldt i henholdsvis 1 eller 16 dager.
 

Prisen på helseforsikring varierer avhengig av produktet man velger, men som en tommelfingerregel så koster forsikringen mellom 2 500 og 5 000 kroner årlig per ansatt.

Én dags sykemelding for en ansatt vil derfor i mange tilfeller koste mer enn helseforsikring for ett helt år.


Sjekk hvor mye sykefraværet koster bedriften din


Regnestykket gir et bilde av både de direkte og indirekte kostnadene av sykefravær, men i praksis kan de indirekte kostnadene være vanskelig å tallfeste.

Sykefravær kan føre til nedsatt produktivitet og forsinkelser i mange yrker, da en vikar ofte ikke kan utføre alle oppgavene til den syke. Dette kan igjen føre til ekstra belastning og press på de gjenværende medarbeiderne. I kalkulatoren er indirekte kostnadsfaktorer medregnet som 20 prosent av oppgitt lønn.

– Fravær blant medarbeidere kan ikke unngås, men det påvirker bedriftens evne til å skape verdi og realisere gevinster. Lavere inntjening er derfor også en kostnad knyttet til sykemeldte ansatte.

En helseforsikring hjelper deg og dine ansatte raskt tilbake i arbeid om noe skulle skje, men hva bør du velge?

Valget av forsikringsdekning avhenger av flere faktorer, som yrke og risiko for arbeidsskader.

Å prioritere ansattes helse gir lavere sykefravær

Det er viktig å ta de vanskelige samtalene slik at fravær kan forbygges og reduseres. Ved å tilrettelegge for de ansattes har ulike behov, kan du redusere risikoen for sykemelding.

Storebrands helseforsikring for bedrifter garanterer deg og dine ansatte rask behandling når sykdom inntreffer. Ved å gi den syke mulighet for raskere utredning og eventuell behandling kan veien tilbake i arbeid bli enklere og i mange tilfeller redusere sykefraværet i bedriften.

«
– Rask behandling gjør veien tilbake til jobb kortere

Petter Hansen

Med helseforsikringen vår får du tilgang til Bli frisk-appen, som gjør det enklere å få hjelp og behandling på en rask og sikker måte. Hansen tror digitale løsninger som dette er med på å forebygge sykdom og plager – og virker betryggende i hverdagen.

– Vi har sett en økende grad av utfordringer med psykisk helse og livsmestring. Via appen kan de ansatte få hjelp og tilgang til et digitalt selvhjelpsprogram, digitale rådgivere, psykologer – og mye mer.

Uansett om bedriften din er helt i oppstartsfasen eller godt i gang, er det aldri for tidlig eller for sent å skaffe helseforsikring til de ansatte.


Fant du det du lette etter?