SFCR and Pillar 3 reports

Here you will find Solvency II and other Pillar 3 reports for companies in the Storebrand group.

2023

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

 EnglishNorsk
Storebrand Bank 

2022

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

 EnglishNorsk
Storebrand ASA
Storebrand Bank 
Storebrand Livsforsikring
Storebrand Forsikring 
Storebrand Helseforsikring 

2021

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

 EnglishNorsk
Storebrand ASA

Storebrand Livsforsikring

Storebrand Bank 
Storebrand Forsikring 
Storebrand Helseforsikring 

2020

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

English Norsk
Storebrand ASA
Storebrand Livsforsikring
Storebrand Bank
Storebrand Forsikring
Storebrand Helseforsikring

2019

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

English Norsk
Storebrand ASA
Storebrand Livsforsikring
Storebrand Bank
Storebrand Forsikring
Storebrand Helseforsikring

2018

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

English Norsk
Storebrand ASA
Storebrand Livsforsikring
Storebrand Bank
Storebrand Forsikring
Storebrand Helseforsikring

2017

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

English Norsk
Storebrand ASA
Storebrand Livsforsikring
Storebrand Bank
Storebrand Forsikring
Storebrand Helseforsikring

2016

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

English Norsk
Storebrand ASA
Storebrand Livsforsikring
Storebrand Bank
Storebrand Forsikring
Storebrand Helseforsikring

2015

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

English Norsk
Storebrand Bank

2014

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

English Norsk
Storebrand Bank

2013

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

English Norsk
Storebrand Bank