I samarbeid med Lenke til forsiden
Illustrasjonsfoto: par og barn foran pc

Forsikring og pensjon

Som medlem i Akademikerne Pluss får du svært gode priser på alle forsikringene Storebrand tilbyr. Avtalen omfatter også en god pensjonsordning.

Velg din forening for mer informasjon om avtalene som gjelder for deg og dine.

Arkitektenes fagforbund
Den norske legeforening
Tannlegeforeningen
Veterinærforeningen
Naturviterne
Norsk Lektorlag
Psykologforeningen
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene