Fossilfri pensjonssparing til de ansatte

Fossilt brensel som olje, kull og gass er den største kilden til CO2-utslipp. Ved å velge fossilfrie profiler unngår du at de ansattes pensjonspenger investeres i selskaper som tjener penger på disse energikildene.

Vil du vite mer om fossilfri pensjonssparing?

Fossilfrie profiler – kort fortalt

Hva slags verden ønsker du å leve i når du blir gammel? Det kan du påvirke når du velger hvor pensjonspengene til bedriftens ansatte plasseres.

Fagansvarlig for kapitalforvaltning i Storebrand, Ida Hallin Henriksen, forklarer hvordan.

Fossilfrie profiler

Vi har fem fossilfrie profiler. Profilene har ulik andel plassert i aksjer, slik at ansatte kan tilpasse risiko ut ifra hvor de er i livet.

Hva vil det si å investere fossilfritt?

Når du velger fossilfritt, betyr det at pengene plasseres etter kriteriene våre for fossilfrie investeringer. Det innebærer blant annet at vi ikke investerer i selskaper som har mer enn fem prosent av inntektene sine fra produksjon eller distribusjon av fossilt brensel.

Vi hjelper deg i gang

Lurer du på hva du skal velge? Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan du kan inkludere fossilfrie profiler i bedrifts pensjonsordning. Send oss din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, porteføljens risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Den kan være risiko knyttet til investeringer i porteføljen på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i all informasjon om porteføljen som porteføljens egenskaper og kostnader.