NYHET - Fossilfri pensjonssparing til de ansatte

Stadig flere bedrifter ser verdien av å tilby sine ansatte pensjonsløsninger som både gir en trygg økonomisk fremtid og bidrar til å bevege verden i en riktig retning. I Storebrand kaller vi dette for Gode penger.

Fossilt brensel som olje, kull og gass er den største kilden til CO2-utslipp. Mange ønsker derfor å styre pengene sine unna slike selskaper og heller plassere dem hos de som har løsninger på FNs bærekraftsmål. Dette har vi har lagt til rette for i våre fossilfrie fond og pensjonsprofiler.

Fossilfrie pensjonsprofiler

Velger du fossilfritt, blir enda mer investert i morgendagens løsninger. De fem profilene har ulik andel plassert i aksjer.

Fossilfrie fond

Alle fondene våre har fokus på bærekraft. I noen av dem unngår vi selskaper som tjener penger på fossilt brennstoff.

Nysgjerrig på de nye pensjonsprofilene?

Frem til nå har du hatt valget mellom pensjonsprofiler og indeksprofiler med ulik grad av risiko. Med de fossilfrie profilene får du enda et valg, noe mange av våre kunder har ønsket seg.

Vi hjelper deg i gang

Lurer du på hva du skal velge? Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan du kan inkludere fossilfrie fond og profiler i bedrifts pensjonsordning. Send oss din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt.

Send inn
test
Øyvind Bendz Strøm
Storebrand

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.