Lars-Erik Eriksen, leder for salg til bedriftsmarkedet i Storebrand.

Hvor god er pensjonsordningen i bedriften din?

Ulike sparesatser utgjør store forskjeller i årlig pensjon for dine ansatte.

Av  Anthon Andreassen og Ane Solstad Sønnesyn
ARTIKKEL · PUBLISERT 07.01.2022
SIST OPPDATERT 30.05.2023

Før i tiden var pensjon enkelt. Enten hadde arbeidsgiver en pensjonsordning, eller så hadde den det ikke. I dag er tjenestepensjon obligatorisk – men med et stort spenn i sparenivået mellom de ulike ordningene.

Vi har sett nærmere på hvor mye bedriftskundene våre sparer i pensjon til sine ansatte. Undersøkelsen antas å være representativ for hele privat sektor i Norge.

Analysen viser at gjennomsnittlig sparesats ligger på 4,2 prosent (2022), men det er store forskjeller fra bransje til bransje.

Les også: Storebrands bedriftskunder er de mest fornøyde

Bransjene på topp og på bunn

Offshore-, finans- og industribransjen ligger på topp, mens frisør-, overnatting- og serveringsbransjen ligger på bunn. Konsekvensen er at to personer med samme startlønn og lønnsutvikling kan ende opp med helt forskjellige pensjoner – kun fordi de jobber i ulike bransjer og dermed har ulike ordninger.

– Offshore, finans og industri er bransjer som historisk har hatt gode pensjonsordninger for sine ansatte. En viktig årsak til dette er at det generelt er høyere lønnsnivå i de nevnte bransjene, og at man ikke får sparing i folketrygden for lønn over 7,1 G (grunnbeløp i folketrygden) – som tilsvarer en årslønn på ca. 842 000 kroner, forteller Lars-Erik Eriksen, leder for pensjon i Storebrand.

Han tror de nye reglene med pensjon fra første krone bidrar til å jevne ut forskjellene noe, og det er først og fremst ansatte i sektorer med relativt lave sparesatser som vil nyte godt av denne endringen.

– Samtidig vil det nok variere over tid hvilke sektorer som har god lønnsomhet, og som dermed har anledning til å prioritere gode spareordninger for sine ansatte, sier Eriksen.


Hvilken pensjonsordning er vanlig i din bransje?


Så mye kan du forvente å få i årlig pensjon

I underkant av halvparten av alle ansatte som har innskuddspensjon i dag, har en såkalt minimumsordning, hvor innskuddet utgjør to prosent av lønnen. De beste ordningene har innskudd på syv prosent av lønn inntil 7,1 G (ca. 842 000 kr) og 25,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G (ca. 1,4 millioner kr).

– Du kan se på sparesatsen som en del av lønnen din. Skattemessig fremstår det som attraktivt å ha høy sparing til pensjon, men samtidig er det andre behov som trekker i  retning av at mange ønsker høyere lønn fremfor sparing til pensjon.

– Det viktigste er å ha en brukbar sparesats og sikre at du forstår hvordan du ligger an og eventuelt kan ta grep for å lukke gapet mellom hva du får i pensjon og hva du ønsker å ha når du blir pensjonist, sier Eriksen.

Figuren under viser hvilken pensjon en 27-åring med en årslønn på 530 000 kroner og henholdsvis en minimums- og en maksimumsordning kan forvente å få i pensjon.

Infografikk som viser at årlig pensjon er 183 666 kroner ved 2 prosent sparing og 306 347 kroner ved 7 prosent sparing.

Disse forutsetningene ligger til grunn for regneeksemplet:

  • Innskuddspensjon fra 27 til 67 år (person født i 1994)
  • Lønn er 530 000 kroner, med en årlig lønnsvekst på 2 prosent
  • Pengene spares i Storebrands «Anbefalt Pensjon», der aksjeandelen tilpasses din alder
  • Forventet avkastning er i tråd med Finans Norges bransjeavtale for avkastningsprognoser
  • Årlig inflasjon på 2 prosent og årlig pensjon vises i dagens kroneverdi (inflasjonsjustert)
  • Minimum sparing er 2 prosent og maksimum sparing er 7 prosent
  • Utbetalingsperioden er 19 år (fra 67 til 86 år)


Se hvilken pensjonsordning som er vanlig i din bransje


Ifølge Eriksen ser Storebrand at interessen for sparing og pensjon har økt under koronapandemien.

– Det er gledelig å se. Det er enkelt å få oversikt og forståelse for pensjonen sin, for eksempel gjennom appen vår Mine penger.


Fant du det du lette etter?