Sara Hesla, leder for SMB direkte og digital i Storebrand, utenfor Storebrands lokaler på Lysaker.

Derfor bør du holde på ansattgodene i tøffe tider

Når økonomien kniper, kan trygghet være mye verdt. Da kan kutt i ansattgoder få flere uheldige konsekvenser – både på kort og lang sikt.

Av  Ane Solstad Sønnesyn og Magnus Berg
ARTIKKEL · PUBLISERT 07.07.2023
SIST OPPDATERT 29.12.2023

7 av 10 bedrifter har enten gjennomført eller planlagt kostnadskutt i bedriften de siste årene. Det betyr at mange ledere står overfor vanskelige beslutninger der de kortsiktige besparelsene må måles opp mot konsekvensene på lang sikt. Det er ikke alltid så lett.

Likevel kan det være lurt å huske at kutt i ansattgoder som pensjon og forsikring, fort kan få negative konsekvenser på flere områder for bedriften – spesielt når de ansatte også opplever trange tider.


Lurer du på hvilke pensjons- og forsikringsordninger som passer din bedrift?


Kutt i ansattgoder kan gjøre deg mindre konkurransedyktig

Hvilke kostnadskutt som er mulig å gjennomføre, kommer an på hva slags type virksomhet du driver. Noen kostnader er enklere å kutte, mens andre områder er kritiske for verdiskaping og tilfredshet blant de ansatte og dermed vanskelige å kutte.

– Som leder er det viktig å ikke tenke for kortsiktig, men fokusere på hvordan du skal klare å beholde fornøyde medarbeidere gjennom tøffe tider og skape trygghet på lang sikt, forteller Sara Hesla, leder for SMB direkte og digital i Storebrand.

Med andre ord bør du unngå å kutte i viktige ansattgoder for å spare penger.

– Det kan gjøre bedriften mer sårbar – for hvis arbeidsmarkedet plutselig snur, blir du mindre konkurransedyktig og står i fare for å miste god kompetanse.

SARA HESLA: Leder for SMB direkte og digital i Storebrand. Foto: Storebrand

For mange små og mellomstore bedrifter kan det være vanskelig å unngå kutt i tøffe tider. Samtidig kan for store kutt bidra til å svekke konkurransekraften din på sikt.

Forskning viser nemlig at det ikke nødvendigvis er bedriftene som kutter hardest og raskest som lykkes best. Tidligere har flere bedrifter faktisk skaffet seg varige konkurransefortrinn ved å satse når andre bremser opp.

– Husk at det er bedre å ha noe enn ingenting, men i disse tider ser vi at ansatte setter ekstra stor pris på gode ansattordninger.

En annen grunn til å beholde viktige ansattgoder, og spesielt for SMB-bedrifter, er at de ofte er mer sårbare hvis en ansatt blir langtidssykemeldt. En bedrift med 100 ansatte hvor to blir sykemeldt blir ikke like påvirket som en mindre bedrift med tre ansatte hvor én blir sykemeldt.

– Da er en tredjedel av arbeidskapasiteten ute, og du mister en tredjedel av inntekten hver dag. Og det er mer sannsynlig at dét skjer enn at 33 av 100 blir sykemeldte samme uke i en større bedrift. Konsekvensene blir større.

Les også:  Hvor mye koster en sykemeldt ansatt?

Ansattgoder eller lønnsøkning?

Må du først kutte kostnader som får direkte innvirkning på de ansatte, er dialog viktig. Et sentralt spørsmål i denne sammenheng er om kuttene er tenkt som midlertidige eller varige. For de fleste bedrifter vil det første være målet, og da kan kutt i pensjonssparesats og forsikringsavtaler sende ut feil signal.

For mange kan det være enklere å akseptere det å ikke få lønnsøkningen man hadde håpet på, enn å miste ansattgoder man allerede har.

Hesla mener gode pensjonsordninger og forsikringer, som uføreforsikring og helseforsikring, kan være verdt mer for den enkelte – og bety mer for fremtiden – enn en lønnsøkning her og nå.

– Pensjon har en større verdi enn pengene som kommer inn på konto hver måned. Å spare én prosent mer for de ansatte i pensjon, kan på sikt utgjøre flere hundre tusen. Det vil sjeldent én prosent lønnsøkning gjøre, på grunn av avkastningen det er forventet å få på pensjonssparingen.

Ifølge Hesla er det mange bedrifter som har flere goder enn de ansatte er klar over.

– Det er viktig både å synliggjøre hvilke ansattgoder man har, men også diskutere om det finnes gap man bør tette. Vi ser at mange ansatte er positive til det.

– Det kan være vanskelig hvis det er en stor bedrift, men er det snakk om en frisørbedrift med tre ansatte og en leder, er det en fantastisk fin diskusjon å ha, mener hun.


Trenger du hjelp med pensjon og forsikring?


Forsikringer du kan vurdere til bedriften

Forsikringer er noe som skaper trygghet for de ansatte, som er ekstra viktig i urolige tider. Skjer det noe, så er man dekket. For eksempel er helseforsikring en forsikring mange ser verdien av å ha.

– Den bidrar til trygghet for både bedriften og de ansatte. Hvis noe skjer, får den ansatte raskere hjelp og omsorg, og vil sannsynligvis være raskere tilbake i jobb. Med en utvidet helseforsikring har du også et visst antall fysikalske behandlinger per år inkludert.

Hesla trekker også frem uføreforsikring, som ikke minst er viktig for de som tjener over 6G, for å dekke gapet mellom dagens lønn og det man får utbetalt fra staten dersom man blir ufør.

Lurer du på om bedriften er riktig dekket, og ønsker hjelp til å velge de beste pensjons- og forsikringsordninger tilpasset bedriften og dine ansatte, kan du prøve Bedriftsveilederen.

– Og er du usikker på noe, eller står i en svært krevende situasjon, kan du ta kontakt med oss og få hjelp til å se på totalen, sier Hesla.

– Det viktigste du kan gjøre nå er å ikke få panikk, og tenke langsiktig.


Fant du det du lette etter?