Dette kan vi tilby  

Vi tilbyr tjenester til pensjonskasser, samt kommuner og bedrifter som ønsker å opprette egen pensjonskasse. Storebrand Pensjonstjenester tar hånd om enkelttjenester eller nøkkelferdige pensjonskasser.

Vårt team sikrer tett og god oppfølging av pensjonskassen

Som kunde hos oss får du en egen kundeansvarlig som har solid kompetanse og lang erfaring innen pensjon.

Daglig leder

Vi tilbyr full administrativ ledelse av pensjonskassen. Vi kan også bistå daglig leder i en oppstartsfase, eller ved behov.

Aktuar

Sammen med aktuarene i Storebrand Livsforsikring er vi Norges største aktuarmiljø og tilbyr aktuartjenester i henhold til IOPR II. Våre aktuartjenester representerer effektivisering, økt kontroll og kvalitet gjennom digitalisering.

Risikostyring

Vi tilbyr kostnadseffektive løsninger med høy kvalitet for å imøtekomme nye krav til revidert tjenestepensjonsdirektiv.

Pensjonssystem

Abakus er vårt pensjonssystem og håndterer både offentlig og privat tjenestepensjon. Abakus er et satsningsområde og utvikles av aktuarene i tett samarbeid med våre kunder.

Regnskap

Vi sørger for at regnskapene føres i henhold til gjeldende vedtekter, lover og offentlige forskrifter.

Eiopa-rapportering

Vi leverer tjenesten Bistand Eiopa-rapportering som inkluderer konvertering til pålagt XBRL-format, gjennomskjæring og validering mot Eiopas valideringsregler.

Medlemsadmin

Vi jobber kontinuerlig med å levere god medlemsservice via gode digitale løsninger. Medlemsadministrasjon omfatter ajourføring av pensjonskassens medlemsregister, og informerer ansatte og tidligere ansatte om deres pensjonsrettigheter.

Pensjonsutbetaling 

Vi leverer pensjonsutbetaling med tilhørende offentlig rapportering. Hos oss får du tilgang til et kompetent fagmiljø for beregning og utbetaling pensjon.

Egen nettside

Storebrand tilbyr pensjonskassene egen nettside og har utviklet en egen mal for pensjonskasser. Nettsiden vil ivareta krav til informasjon som skal tilgjengeliggjøres for medlemmer sett opp mot IOPR II.


Fant du det du lette etter?