Totalleverandør av tjenester til pensjonskasser

Vi tilbyr tjenester til pensjonskasser, samt kommuner og bedrifter som ønsker å opprette egen pensjonskasse. Storebrand Pensjonstjenester tar hånd om enkelttjenester eller nøkkelferdige pensjonskasser.

Vårt team sikrer tett og god oppfølging av pensjonskassen

Som kunde hos oss får du en egen kundeansvarlig som har solid kompetanse og lang erfaring innen pensjon.

Daglig leder

Vi tilbyr full administrativ ledelse av pensjonskassen. Vi kan også bistå daglig leder i en oppstartsfase, eller ved behov.

Pensjonssystem

Abakus er vårt pensjonssystem og håndterer både offentlig og privat tjenestepensjon. Abakus er et satsningsområde og utvikles av forretningsutvikling i tett samarbeid med våre kunder.

Kommunikasjon til medlemmer

Vi tilbyr pensjonskassene en egen nettside som ivaretar informasjon som skal tilgjengeliggjøres for medlemmer sett opp mot IORP II. Medlemmer får også tilgang til en egen medlemsportal hvor de vil få oversikt over sin egen pensjon, muligheter for å søke uttak om pensjon mm. 

Rapportering

Rapporteringskrav til pensjonskasser er omfattende. Vi skreddersyr løsninger tilpasset våre kunders behov. Vi tilbyr rapportering tilknyttet aktuar og risikostyring herunder ALM og risikoanalyser, myndighetsrapportering og rapportering til ledelse og styret i pensjonskassen.

Aktuar

Våre aktuartjenester representerer kvalitet, effektivisering og økt kontroll gjennom digitalisering. Vi tilbyr aktuarfunksjon som utkontraktert tjeneste samt utøvende aktuar til pensjonskasser som bruker Abakus som systemløsning. 

Risikostyring

Vi tilbyr kostnadseffektive løsninger med høy kvalitet for å imøtekomme våre kunders behov. Kombinert med en automatisk tilnærming tilbyr vi markedsledende tjenester og løsninger for risikostyring, analysearbeid, rapportering og balansestyring. Vi tilbyr risikostyringsfunksjonen som utkontraktert tjeneste.

Medlemsservice

Vi jobber kontinuerlig med å levere god medlemsservice via gode digitale løsninger. Medlemsadministrasjon omfatter ajourføring av pensjonskassens medlemsregister, og informerer ansatte og tidligere ansatte om deres pensjonsrettigheter.

Pensjonsutbetaling 

Vi leverer pensjonsutbetaling med tilhørende offentlig rapportering. Hos oss får du tilgang til et kompetent fagmiljø for beregning og utbetaling pensjon.

Regnskap

Vi sørger for at regnskapene føres i henhold til gjeldende vedtekter, lover og offentlige forskrifter.


Fant du det du lette etter?