Driftspensjon

En driftspensjonsordning er et eget avtaleforhold mellom bedriften og en eller flere ansatte, som tilbys utover gjeldende lovverk for pensjoner.

Om driftspensjon

Driftspensjoner er en god løsning som gir bedriften full fleksibilitet på valg av ordning og dekningsomfang for sine ansatte. ​

Eksempler på driftspensjon:

  • Pensjonsordning for lønn over 12G
  • Ulike kompensasjonsordninger
  • Lederavtaler
  • Førtidspensjoner

Storebrand tilbyr administrasjon, beregning og utbetaling av driftspensjoner på vegne av bedriften. Vi kan også bistå med opprettelse av nye driftspensjonsordninger, samt tolkning og tilpasning av gamle avtaler til dagens pensjonsregelverk. Vi administrerer i dag mange ulike driftspensjonsordninger, både innskudds- og ytelsesbaserte.

Slik følger vi opp kundene våre

Som kunde hos oss vil bedriften få et eget dedikert kundeteam med egen kundeansvarlig og ressurspersoner som ivaretar medlems- og oppgjørshåndtering. Vårt team sikrer tett og god oppfølging og har solid kompetanse og erfaring med betjening av driftspensjonsordninger.

Bedriften og de ansatte vil få innsikt om driftspensjonsordningen gjennom årlig rapportering, årlig medlemsbevis og oversikt i våre portalløsninger.

Vi har ulike portalløsninger for kunder som allerede har den ordinære pensjonsordningen i Storebrand Livsforsikring og for kunder som har pensjonsordningen et annet sted.

For Storebrand-kunder

  • Ett ajourhold – driftspensjonsordningen følger endringene på den kollektive tjenestepensjonen, som bedriften oppdaterer i Bedriftsportalen.
  • Samlet oversikt over pensjon på storebrand.no – den ansatte får oversikt over sin driftspensjon sammen med annen pensjon i Storebrand.

For andre kunder  

  • Ajourhold og full medlemsoversikt i Storebrand Pensjonstjenesters kundeportal.
  • Oversikt over pensjon i Storebrand Pensjonstjenesters medlemsportal.

Kontakt oss

Ønsker du å snakke med en rådgiver eller vil ha mer informasjon om eksisterende eller nye driftspensjonsordninger, ta kontakt med Storebrand.


Fant du det du lette etter?