A-meldingen – dette betyr det for deg og bedriften din

Opplysninger om bedriftens ansatte hentes fra a-meldingen. Det gjør pensjonsrapportering enklere og mer effektivt for deg som arbeidsgiver.

For at de ansatte i bedriften skal få riktig pensjonsopptjening, er det viktig at vi har korrekte opplysninger om ansattes lønn og stilling. I dag oppdaterer den ansvarlige i bedriften selv disse opplysningene i Bedriftsportalen. Ny lovgivning gjør derimot at Storebrand nå kan hente disse opplysningene automatisk fra a-meldingen.

Fordeler for deg som arbeidsgiver

Den nye løsningen for automatisk innhenting av opplysninger gir flere fordeler for deg som arbeidsgiver.

Enklere rapportering

Unngå å melde inn de samme ansattopplysningene flere steder.

Riktig pensjon for ansatte

Sikre at de ansatte får pensjonen de har krav på.

Bedre kostnadskontroll

Unngå gebyrer for forsinket ajourhold og reduser kostnader knyttet til rapportering.

Hva må du gjøre?

For at bedriften skal få tilgang til den nye og automatiserte rapporteringsløsningen, krever det noen forberedelser.

1. Fortsett å oppdatere ansattopplysninger i Bedriftsportalen

Inntil videre må du fortsette å oppdatere ansattopplysninger i Bedriftsportalen. Er det lenge siden du har oppdatert ansattopplysninger, oppfordrer vi deg til å gjøre det så snart som mulig. Dette kan bidra til at bedriften raskere får tilgang til den nye løsningen.

2. Oppgi pensjonsleverandør i a-meldingen

For at vi skal kunne innhente ansattopplysninger automatisk, må du oppgi Storebrand som pensjonsleverandør (pensjonsinnretning) i a-meldingen, med følgende opplysninger:

 • Pensjonsleverandør (pensjonsinnretning): Storebrand Livsforsikring AS
 • Organisasjonsnummer: 958 995 369

3. Oppdater bedriftens kontaktinformasjon

For å sikre smidig overføring til den nye løsningen, trenger vi kontaktinformasjon på den i bedriften som har ansvar for oppdatering av ansattopplysninger.

 • Oppdater kontaktinformasjon enkelt under "Brukere og tilganger" i Bedriftsportalen.

Utrulling

Den  nye rapporteringsløsningen rulles gradvis ut til alle bedriftskundene våre i løpet av 2022. Vi kontakter deg så snart løsningen er klar for din bedrift.

Nyttig informasjon

Mer informasjon om den nye løsningen og hva den betyr for deg og bedriften din, finner du på Finans Norge og Skatteetatens nettsider.

Regnskap Norge har gode råd til arbeidsgivere om pensjonsrapportering gjennom a-meldingen.

Ofte stilte spørsmål

 • Hvilken type lønn gir rett på pensjon?

  All lønn gir i utgangspunktet rett på pensjonsopptjening fra arbeidsgiver. Det er imidlertid mulig å avtale unntak for midlertidige og variable tillegg. Dette betyr at fastlønn alltid er pensjonsgivende, mens variabel lønn ikke alltid er det.

  Hvilken lønn som er fast, er beskrevet i arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Se Finans Norge for mer informasjon om hvilke lønnsarter som er pensjonsgivende.

 • Hvilke konsekvenser får den nye løsningen for fakturering?

  Pensjonsgrunnlaget vil variere ut ifra hvilken månedslønn du rapporterer i a-meldingen. Dette gjør at fakturaen fra oss kan variere fra måned til måned.

 • Hva gjør jeg hvis jeg har flere pensjonsleverandører?


  Du må oppgi alle pensjonsleverandørene bedriften har avtale med i a-meldingen, slik at alle leverandørene kan hente ut nødvendig informasjon.

 • Hvorfor multipliserer vi med faktor 12,16 på fastlønnede i a-meldingen?

  Faktoren 12,16 er en bransjestandard som skal ta hensyn til at ansatte har ferie i litt mer enn 1 måned i året.

  A-meldingen inneholder månedlig lønn som vi må omregne til årslønn for å beregne pensjonen. Det legges til feriepenger på lønnen fortløpende, som følge av at feriepenger utbetales året etter opptjening og siste gang etter at arbeidsforholdet er avsluttet.


Fant du det du lette etter?