Bedriftsrådgivere i Storebrand.

Slik fungerer a-meldingen i Storebrand

Nå er pensjonsrapportering blitt enklere og mer effektivt for deg som arbeidsgiver.

Av  Andreas Reite/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 28.04.2023

Som bedriftskunde hos Storebrand kan du med a-meldingen spare bedriften din tid, ressurser og papirarbeid.

A-meldingen er en månedlig melding du som arbeidsgiver må sende til myndighetene. Den inneholder opplysninger om dine ansattes arbeidsforhold og lønn.

Vi som pensjonsleverandør kan nå etter ny lovgivning innhente disse opplysningene fra a-meldingen direkte.

– Det betyr at dere som bedrift slipper å melde inn de samme ansattopplysningene flere steder, sier bedriftsrådgiver Martha Borge i Storebrand.

MARTHA BORGE: Bedriftsrådgiver i Storebrand. Foto: Storebrand

Automatisk a-melding gir trygghet, enklere innrapportering, riktig pensjon for ansatte og bedre kostnadskontroll. Dessuten passer løsningen godt for større bedrifter som har ansatte med deltidsstillinger, forklarer Borge:

– Innhenting av ansattopplysninger via a-meldingen sikrer at de ansatte får pensjonen de har krav på. I tillegg unngår bedriften eventuelle gebyrer for forsinket ajourhold og reduserer kostnader knyttet til rapportering.

I første omgang er dette en tjeneste Storebrand tilbyr kunder i små og mellomstore bedrifter. Vi videreutvikler stadig våre systemer, slik at vi kan tilby enda flere bedrifter automatisk innhenting av personopplysninger fra a-meldingen.

Dette er a-meldingen

A-meldingen er en rapport som norske arbeidsgivere må sende inn hver måned til myndigheter som Skatteetaten, SSB og NAV.

Her oppgir arbeidsgiver informasjon om ansattes inntekt, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, pensjonsinnbetalinger og andre relevante opplysninger om sine ansatte.

– For at Storebrand skal kunne betale ut riktig pensjon, er vi avhengig av tilgang til dataene som inngår i a-meldingen, sier Borge.

Tidligere måtte disse opplysningene fylles ut og oppdateres manuelt hver eneste måned i Storebrands Bedriftsportal. I praksis innebar det at man måtte sende inn ansattopplysninger to ganger: en gang til myndighetene og en gang til pensjonsleverandør.

Nå har Stortinget vedtatt at pensjonsleverandører kan hente data direkte fra a-meldingen. Informasjonen vi henter kan kun benyttes til pensjon. Ved hjelp av en integrasjon oppdateres relevante opplysninger om dine ansatte i Storebrands systemer hver gang du sender den inn.


Dette betyr a-meldingen for bedriften din


Slik bruker du automatisk a-melding

1. Angi Storebrand som pensjonsleverandør

Det første du må gjøre er å angi Storebrand Livsforsikring AS med organisasjonsnummeret 958 995 369 som pensjonsleverandør (pensjonsinnretning) i bedriftens lønnssystem.

Det gir oss tillatelse til å automatisk hente ut relevante opplysninger.

2. Huk av hvilken type lønnsinformasjon som skal hentes ut

Logg inn i Storebrands Bedriftsportal og kryss av for hvorvidt din bedrift har pensjonsgivende bonuser, bilgodtgjørelse, eller andre tillegg til ansatte utover det som bransjen har valgt som obligatoriske lønnsarter.

Dette behøver du kun å gjøre en gang i en flervalgsmeny.

3. Bekreft at opplysningene er oppdaterte og korrekte

Bekreft innmeldinger og utmeldinger i Bedriftsportalen. Stemmer ikke dette, må bedriften korrigere i a-meldingen og sende inn informasjonen på nytt. Har dere oppgitt om ansatte er friske eller syke? Har dere riktig ansettelsesdato? Husk at ansatte som har sluttet skal ha sluttdato.

Storebrand gir deg dessuten forslag til korrigeringer, dersom vi mangler informasjon. På denne måten slipper du selv å dobbeltsjekke alle tall og opplysninger


Fant du det du lette etter?