Hans Kristian Bakke, lege og tidligere leder for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP)

– Mange leger tar stilling til uføreforsikring for sent

I en årrekke år har han diagnostisert og skrevet resepter for sine egne pasienter. Men da den tidligere lederen for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) selv ble pasient, var han takknemlig for å ha fulgt sine egne forsikringsråd.

Av  Sunniva Kviteberg/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 11.01.2019
SIST OPPDATERT 20.12.2022

Han ville egentlig bli forsker.

Da Hans Kristian Bakke (60) studerte medisin i tjueårene fikk han øynene opp for vitenskapen, og bestemte seg for at det var veien han ville gå – inn i akademia og ned i bøkene.

Forskningsveilederen ville det imidlertid annerledes.

– Han sa: «Greit det, du kan bli forsker. Men først skal du ut i turnus. Hvis du prøver å søke forskningsstipend her før du har vært ute i turnus, kommer jeg til å si nei.» Han hadde sett for mange som aldri ble leger, forteller Bakke.

– Men under turnusen forsto jeg at allmennmedisin måtte bli mitt legeliv. Et fag hvor jeg virkelig kunne bruke meg selv til pasientenes beste.

– Storebrand ga oss den beste løsningen

Fascinasjonen var på ingen måte en døgnflue. Nå har Hans Kristian Bakke vært fastlege i 29 år. 

Og i 16 av dem har han også vært leder for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Ordningen ble etablert allerede tidlig på 60-tallet, da privatpraktiserende leger satte av midler fra sine inntektsoppgjør for å etablere et økonomisk sikkerhetsnett for medlemmene ved sykdom og pensjon. 

– SOP har forvaltet pengene godt, slik at man har kunnet etablere ordninger med blant annet alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon i tillegg til sykehjelp og fødselspenger, forklarer Bakke.

«
Sammen med Storebrand har vi etablert et veldig godt tilbud for næringsdrivende leger.

Hans Kristian Bakke
tidligere leder for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP)

Da loven om obligatorisk tjenestepensjon kom i 2006, forhandlet SOP frem en gunstig avtale med Storebrand. Den nye loven påla alle leger som ikke allerede hadde tjenestepensjon for sine ansatte å etablere dette. 

– Vi var i kontakt med flere tilbydere, men Storebrand ga oss den beste løsningen økonomisk sett. Vi koblet også på muligheten for å kjøpe uføreforsikring som en kollektiv løsning, og mener at vi har etablert et veldig godt tilbud for næringsdrivende leger. 

Løsningen ble tatt godt imot av medlemmene, og det er ifølge Bakke mange som har benyttet seg av den. 

– Det er imidlertid mange flere som burde ta i bruk en slik pensjonsordning, poengterer han. 


Er du privatpraktiserende lege?


Privatpraktiserende leger må ta hånd om sin egen pensjon

Selv jobber Bakke i en gruppepraksis hvor alle legene driver enkeltpersonforetak. Praksisen er registrert som et ansvarlig selskap (ANS), og legene eier hver sin andel. Gjennom selskapet har det også blitt ansatt hjelpepersonell – også de med pensjonsordning gjennom Storebrand. 

«
Jeg har inntrykk av at selvstendig næringsdrivende i andre bransjer er mer bevisste på dette med pensjonssparing enn hva de fleste leger er.

Hans Kristian Bakke,
tidligere leder for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP)

– Leger med enkeltpersonforetak er som alle andre selvstendig næringsdrivende: De må ta hånd om pensjonsordningen sin selv. Noen av pasientene mine driver for seg selv innenfor andre bransjer, og jeg har inntrykk av at de er mer bevisste når det kommer til pensjonssparing enn hva de fleste leger er.

Gjennom Storebrand får leger med enkeltpersonforetak en tjenestepensjonsordning som ikke gir avkortning i pensjoner fra SOP. Ordningen gir skattefordeler, reduserte administrasjonskostnader og tilgang til attraktive pensjonsfond. Bakke anbefaler ordningen for alle selvstendig næringsdrivende leger.

– Og da er det viktig å begynne tidlig, slik at du får flest mulig år med pensjonssparing. Sparer du samtidig så mye som du kan innenfor rammene i lovverket, kan du være trygg på at du kan gå av med en anstendig pensjon når den tid kommer, sier Bakke.

Legen ble pasient

Den bergensbaserte legen er også opptatt av at leger bør sikre inntekten sin med en god uføreforsikring. Her vet Bakke bedre enn de fleste hva han snakker om.

Da han startet pensjonssparing i Storebrand i 2008, kjøpte han også en uføreforsikring. Bare noen år senere ble han alvorlig syk.

– Jeg priser meg lykkelig for at jeg hadde alt på stell på det tidspunktet. For da jeg ble 50 prosent ufør fikk jeg virkelig bruk for forsikringen, og det var kjærkomment.

FOR FASTLEGER: Hans Kristian Bakke mener fastlegeordningen har vært god for befolkningen. – Når en fastlege kjenner pasientene sine, og den spesielle kommunikasjonen mellom lege og pasient oppstår, fører det til færre innleggelser, mindre medikamentbruk og en generelt sett friskere befolkning. Foto: Jonas Lisether/NewsLab

Bakke har en hjernesvulst som kontrolleres tre ganger i året. På et tidspunkt kommer den til å begynne å vokse igjen, og da må han gjennom en ny behandlingsrunde.

– Det var forferdelig å bli syk, men jeg er utrolig glad for at jeg kan fortsette å jobbe i 50 prosent stilling. Jeg er veldig fornøyd med dekningen jeg får fra forsikringen hver måned. Storebrand håndterte saken utrolig greit. Det var bare å sende inn papirer, så gikk alt veldig raskt. Jeg møtte profesjonelle saksbehandlere som ga meg god hjelp, forteller Bakke.


Er du privatpraktiserende lege?


Vanskelig å se for seg å bli ufør

Legen jobber iherdig med å minne sine kolleger på at de bør sikre seg for uførhet, og mener spesielt at de unge legene trenger en ekstra dytt.

– Det er vanskelig å se for seg at man skal bli ufør i ung alder, og derfor er det mange som ikke tar stilling til uføreforsikring tidlig nok. Selv om vi leger stadig møter folk som blir uføre, er vi ikke noe flinkere enn andre. Vi må minnes på det!

Oppfordringen fra fastlegen er klar og tydelig:

– Skaff deg gjerne en sykeavbruddsforsikring, men husk at denne kun dekker det første året hvis du blir syk. Hvis du er 40 år gammel og blir varig ufør, kan du da bli gående i 27 år uten annen inntekt enn uføretrygden fra NAV.

– Vi har en uførepensjon i SOP som er god, men selv sammen med folketrygden vil den likevel føre til at du som lege får en betydelig reduksjon fra tidligere inntekt. Du vil ha behov for noe mer, og det er der du trenger uføreforsikringen fra Storebrand på toppen. Så denne anbefaler jeg så sterkt som jeg bare kan!


Fant du det du lette etter?