Legeforetakenes pensjonsordning

Legeforetakenes pensjonsordning i Storebrand er spesielt gunstig for deg som er privatpraktiserende lege. Det er den eneste pensjonsordningen som ikke samordnes med pensjoner fra SOP.

Få et tilbud på legeforetakenes pensjonsordning

Innskuddspensjon for privatpraktiserende leger som er medlemmer i Den norske legeforening og i stiftelsen
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).

Be om et tilbud
Elisabeth Faxvaag
Storebrand

Innskuddspensjon for deg med ansatte

  • Bedriften kan spare inntil 7 prosent av lønn opp til 12 G
  • For lønn mellom 7,1 G og 12 G tilbys tilleggssparing. Denne er på inntil 18,1 prosent av lønn.

Bestill innskuddspensjon

Innskuddspensjon for deg uten ansatte

  • Du kan spare inntil 7 prosent av lønn mellom 1 og 12 G.
  • Unntak: Er det minst to personer som arbeider i foretaket, og begge har en stillingsprosent og inntekt på minst 75 prosent, kan  maksimal sparesats som for foretak med ansatte velges.

Les om og bestill innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Med SOP Sykeavbruddsforsikring kan du som driver privat legepraksis sikre deg mot inntektstap hvis du blir midlertidig syk.

Storebrand Pluss — for deg som er privatpraktiserende lege

For å gi deg en helhetlig forståelse tilbyr vi pensjonsrådgivning av våre beste rådgivere. Vi hjelper deg med å ta lønnsomme valg, både som privatperson og bedriftsleder.

Les om Storebrand Pluss
Nyttig om sykeavbruddsforsikring

Legen som ble pasient

Da lederen for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) selv ble pasient, var han takknemlig for å ha fulgt sine egne forsikringsråd.

Kjøpte uføreforsikring