Legeforetakenes pensjonsordning

Vi tilbyr en egen avtale om kollektiv pensjon for leger i egen praksis, med eller uten ansatte. 

Avtalen omfatter sparing til alderspensjon i en innskuddsordning, som svært mange kombinerer med kollektiv uførepensjon. Det er også den eneste tjenestepensjonen som ikke påvirker pensjonsytelser fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger. 

Invester i dine ansatte

Se hvor enkelt det er å fikse pensjon og forsikring med Bedriftsveilederen.

Innskuddspensjon for deg uten ansatte

  • Du kan spare inntil 7 prosent av inntekt opp til 12 G.
  • Mulig tilleggssparing: Er det minst to personer som arbeider i foretaket, og begge har en stillingsprosent og inntekt på minst 75 prosent, kan tilleggssparing som for foretak med ansatte velges.

Innskuddspensjon for deg med ansatte

  • Bedriften kan spare inntil 7 prosent av lønn opp til 12 G.
  • For lønn mellom 7,1 G og 12 G tilbys tilleggssparing. Denne er på inntil 18,1 prosent av lønn.

Kollektiv uførepensjon

  • Gir månedlige utbetalinger ved hel eller delvis uførhet, minst 20 prosent.
  • Gjelder uansett årsak til uførhet.
  • Utbetalingen starter vanligvis etter 12 måneders sykmelding.
  • Utbetales helt fram til pensjonsalder, eller til du kan begynne å jobbe igjen.
  • Utbetales i tillegg til uførepensjon fra SOP, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV.
Asset 1

Sykeavbruddforsikring for leger

Med Sykeavbruddsforsikring for leger kan du som driver privat legepraksis sikre deg mot inntektstap hvis du blir midlertidig syk.

Ofte stilte spørsmål


Fant du det du lette etter?