Legeforetakenes pensjonsordning

Legeforetakenes pensjonsordning i Storebrand er spesielt gunstig for deg som er privatpraktiserende lege. Det er den eneste pensjonsordningen som ikke samordnes med pensjoner fra SOP.

Få et tilbud på legeforetakenes pensjonsordning

Innskuddspensjon for privatpraktiserende leger som er medlemmer i Den norske legeforening og i stiftelsen Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).

Ingvild Pedersen
Storebrand

Innskuddspensjon for deg uten ansatte

  • Du kan spare inntil 7 prosent av lønn mellom 1 og 12 G.
  • Unntak: Er det minst to personer som arbeider i foretaket, og begge har en stillingsprosent og inntekt på minst 75 prosent, kan maksimal sparesats som for foretak med ansatte velges.

Innskuddspensjon for deg med ansatte

  • Bedriften kan spare inntil 7 prosent av lønn opp til 12 G.
  • For lønn mellom 7,1 G og 12 G tilbys tilleggssparing. Denne er på inntil 18,1 prosent av lønn.

Kollektiv uførepensjon

  • Gir månedlige utbetalinger ved hel eller delvis uførhet, minst 20 prosent.
  • Gjelder uansett årsak til uførhet.
  • Utbetalingen starter vanligvis etter 12 måneders sykmelding.
  • Utbetales helt fram til pensjonsalder, eller til du kan begynne å jobbe igjen.
  • Utbetales i tillegg til uførepensjon fra SOP, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

SOP Sykeavbruddforsikring

Med SOP Sykeavbruddsforsikring kan du som driver privat legepraksis sikre deg mot inntektstap hvis du blir midlertidig syk.

Ofte stilte spørsmål


Fant du det du lette etter?