Legeforetakenes pensjonsordning

Legeforetakenes pensjonsordning i Storebrand er spesielt gunstig for deg som er privatpraktiserende lege. Det er den eneste pensjonsordningen som ikke samordnes med pensjoner fra SOP.

Få et tilbud på legeforetakenes pensjonsordning

Innskuddspensjon for privatpraktiserende leger som er medlemmer i Den norske legeforening og i stiftelsen Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).

Ingvild Pedersen
Storebrand

Pensjon fra første krone

Fra 1. januar 2023 er sparing fra første krone innført også for selvstendig næringsdrivende. Det betyr at du har mulighet til å spare mer til pensjon enn før.

Du som har Legeforetakenes pensjonsordning allerede trenger ikke foreta deg noe – vi jobber med å tilpasse ordningen til nytt regelverk, og vil sørge for å holde deg oppdatert på endringer knyttet til avtalen din.

Spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand ved Løvebakken foran Stortinget.

Enda bedre pensjon for selvstendig næringsdrivende

Statsbudsjettet for 2023 gjør det enda mer lønnsomt å spare til pensjon som selvstendig næringsdrivende. Spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand forklarer hvordan.

Innskuddspensjon for deg uten ansatte

  • Du kan spare inntil 7 prosent av inntekt opp til 12 G.
  • Mulig tilleggssparing: Er det minst to personer som arbeider i foretaket, og begge har en stillingsprosent og inntekt på minst 75 prosent, kan tilleggssparing som for foretak med ansatte velges.

Innskuddspensjon for deg med ansatte

  • Bedriften kan spare inntil 7 prosent av lønn opp til 12 G.
  • For lønn mellom 7,1 G og 12 G tilbys tilleggssparing. Denne er på inntil 18,1 prosent av lønn.

Kollektiv uførepensjon

  • Gir månedlige utbetalinger ved hel eller delvis uførhet, minst 20 prosent.
  • Gjelder uansett årsak til uførhet.
  • Utbetalingen starter vanligvis etter 12 måneders sykmelding.
  • Utbetales helt fram til pensjonsalder, eller til du kan begynne å jobbe igjen.
  • Utbetales i tillegg til uførepensjon fra SOP, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

SOP Sykeavbruddforsikring

Med SOP Sykeavbruddsforsikring kan du som driver privat legepraksis sikre deg mot inntektstap hvis du blir midlertidig syk.

Ofte stilte spørsmål


Fant du det du lette etter?