Sykelønnsforsikring for bedrifter

Får dine ansatte full lønn under sykdom? Langvarig fravær kan føre til store økonomiske tap for bedriften, siden folketrygden kun dekker lønn opp til 6G etter arbeidsgiverperioden på 16 dager. Med vår sykelønnsforsikring kan du sikre bedriften mot disse kostnadene. 

Forsikringen dekker

 • lønnsutgifter mellom 6 og 22 G, dersom en ansatt blir sykemeldt mer enn 50 prosent.

Detaljer om sykelønnsforsikring for bedrifter

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • add Dekningene omfatter
  • Erstatningen til arbeidsgiver utbetales for dekning av lønnsutgifter mellom 6 G og 22 G, dersom en ansatt blir sykemeldt mer enn 50 prosent.

  • Erstatning per forsikringstilfelle ytes inntil 365 dager fratrukket karens.

  • Det er ingen egenandel på sykelønnsforsikring. Bedriften kan velge mellom en karenstid på 30, 60 eller 90 dager.

 • add Hva koster forsikringen?

  Prisen avhenger av forsikredes/ansattes alder og valgt forsikringssum.

 • add Hvordan påvirker sykelønnsforsikring skatten?
  • Innbetalt premie kan føres som fradrag i næringsinntekten og omfattes i næringsregnskapet.
  • Erstatning (dagpenger) er skattepliktig, og forsikringstaker må selv innberette dette til skattemyndighetene. Det vil si at om du blir påført inntektstap og sykeavbruddsforsikringen kommer til utbetaling, regnes dette som inntekt. Inntekten du får fra forsikringen vil i så måte skattes som vanlig inntekt.
  • Det er ingen fordelsskatt på premie.

  For øvrige detaljer om skatt, se skatteetaten.no

 • add Er det krav til helseerklæring?

  Det kreves godkjent helseerklæring før du kan bli forsikret. Du får tilsendt helseerklæringsskjema som en del av kjøpsprosessen.


Fant du det du lette etter?