Glade kollegaer som jobber sammen.

Derfor bør du forsikre dine ansatte

Like viktig som å sikre bedriftens verdier, er det å forsikre menneskene som skaper dem. Her er tre grunner til hvorfor.

Av  Ida Anett Danielsen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 12.04.2024

– Noen bedriftsledere tenker nok at det holder med den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, men med en utvidet personalforsikring er dere enda bedre sikret, sier Eirik Håland Linstad, produktsjef for personalforsikring i Storebrand. 

– Har bedriften din gode forsikringsordninger, tar du rett og slett bedre vare på dine ansatte, viser at du bryr deg og sikrer dem økonomisk om noe skulle skje. 

BLI EN ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER: Eirik Håland Linstad i Storebrand, forklarer hvordan det å forsikre de ansatte også gagner bedriften. Foto: Storebrand

Ifølge Linstad er det spesielt tre grunner til at du bør forsikre dine ansatte: 

1. Du sikrer både de ansatte og bedriften 

Dersom en ansatt for eksempel blir utsatt for en ulykke, kan det ha alvorlige konsekvenser for vedkommende – både helsemessig og økonomisk. Da kan en personalforsikring som gir økonomisk kompensasjon ha mye å si.

– Man vet aldri hva som kan skje, og de fleste setter pris på å vite at de har et ekstra sikkerhetsnett dersom uhellet først er ute, sier Linstad.


Fiks pensjon og forsikringer til dine ansatte på 1–2–3


En personalforsikring kan blant annet gi ekstra økonomisk trygghet ved varig arbeidsuførhet, varig medisinsk invaliditet eller sikre den ansattes etterlatte økonomisk ved dødsfall.

Har bedriften din ansatte, er du pålagt å ha yrkesskadeforsikring. Denne gir erstatning ved ulykker som inntreffer på jobb. Men ifølge Linstad inntreffer de aller fleste ulykker på fritiden.

– Derfor kan det være lurt å ha en fritidsulykkeforsikring, som sikrer de ansatte også utenfor jobb, sier Linstad.

Det å forsikre de ansatte, kan også være en måte å sikre bedriften:

Blir for eksempel en ansatt langtidssykemeldt over 50 prosent, og dere har en avtale om at ansatte får full lønn under sykdom slik mange bedrifter har, kan det lønne seg å ha en sykelønnsforsikring.

Ved langvarig fravær vil nemlig folketrygden dekke sykepenger begrenset opp til 6 G (per i dag ca. 712 00 kroner) etter arbeidsgiverperioden på 16 dager. Uten forsikring må bedriften deretter stå for lønnsutgifter som overstiger dette. Det kan være en økonomisk belastning.

– Ikke bare mister du kompetanse som du kanskje må erstatte med en vikar, men du må også betale ut lønn til en ansatt som ikke kan jobbe. Er bedriften din liten, merker du raskt både tapt produksjon og økte utgifter ved sykefravær, sier Linstad.


Sjekk hvor mye sykefraværet koster bedriften din


2. Du blir en mer attraktiv arbeidsgiver

– Gode forsikringsordninger gjør bedriften til en mer attraktiv arbeidsplass, og dere fremstår som en bedrift som ansetter hele mennesket, ikke bare fagpersonen. Det kan også være det lille ekstra som gjør at bedriften din tiltrekker seg de flinkeste hodene, sier Linstad.

I tillegg til å gi dine ansatte trygghet og gjøre bedriften konkurransedyktig i kampen om de beste kandidatene, kan gode forsikringsordninger også bidra til økt lojalitet blant de ansatte du allerede har. Har du ansatte med nøkkelkompetanse som det er vanskelig å erstatte, er sjansen stor for at disse personene også er attraktive kandidater for konkurrentene.

– Å tilby gode personalforsikringer er med andre ord en enkel måte å vise at de ansatte er viktige for bedriften, sier Linstad.

3. Det er rimeligere å forsikre kollektivt enn individuelt

Linstad tror mange glemmer at det er vesentlig rimeligere å være forsikret gjennom arbeidsgivers kollektive forsikringer, enn å forsikre seg selv privat. Det kommer blant annet av at den ansatte ikke har direkte utgifter til forsikringer betalt av arbeidsgiver og kun må betale skatt på det forsikringen koster.

– I tillegg er det å kjøpe kollektive forsikringer rimeligere. Så det er en fin måte å sikre både deg og de ansatte en veldig god forsikring på, til en mye lavere pris enn den enkelte hadde måttet kjøpe den for selv, sier Linstad.

Selv om mange har behov for å forsikre seg ekstra på egen hånd, dannes et godt grunnlag med forsikringer via arbeidsgiver. 

– Du gir en god grunnplanke. For noen vil det å ha gode ansattforsikringer også kunne gi en bedre dekning enn det de ville klart oppnå på egen hånd, sier Linstad.

– Og det kan bety mye for den enkelte og deres familie om noe først skulle skje.


Ønsker du hjelp med å finne de rette forsikringene til bedriften din?Fant du det du lette etter?