Portrett av kvinne på jobb

Dette er ansattes plikter ved sykdom

God håndtering ved sykefravær kan bidra til at ansatte kommer raskere tilbake i arbeid. Men hva har du som arbeidsgiver ansvar for og hvilke plikter har den ansatte selv?

Av  Magnus Berg/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 20.06.2024

– Som arbeidsgiver har du hovedansvaret for å følge opp en ansatt som blir sykemeldt, sier Mette K. Reiten i teknologi- og rådgivningsselskapet Compendia.

– Kommer du skjevt ut med oppfølgingen, kan det i verste fall ende opp med å gjøre vondt verre. Jo tidligere du klarer å tilrettelegge for at den ansatte kan komme tilbake, jo bedre.

Portrett av Mette K. Reiten

JURIST: Mette K. Reiten i teknologi- og rådgivningsselskapet Compendia. Foto: Compendia

Reiten er jurist og har over 25 års erfaring med HR og ledelse. Hun tror flere av utfordringene ledere opplever rundt oppfølging av sykefravær, kunne vært unngått.

To hovedutfordringer ved sykefravær

En fersk rapport fra Oslo Economics, utarbeidet på oppdrag fra Storebrand, viser at det spesielt er to utfordringer som stikker seg ut: kapasitet og medvirkningsplikt.

I undersøkelsen oppgir 1 av 3 bedriftsledere at det er tidkrevende å følge opp sykemeldte ansatte, og omtrent like mange opplever at ansatte ikke forstår at de har en medvirkningsplikt.

– Dette med medvirkningsplikt kan fort føre til forvirring. Selv om en arbeidstaker ikke har plikt til å opplyse om hvorfor vedkommende er syk, plikter vedkommende å informere lederen sin om egen arbeidsevne, sier Reiten.

– Denne informasjonen er nemlig veldig viktig for at du som arbeidsgiver skal få til god tilrettelegging.


Sjekk hvor mye sykefraværet koster bedriften din


En arbeidstaker som ikke kjenner regelverket kan bli både stresset og usikker når arbeidsgiver tar kontakt, og det kan fort oppleves mistenkeliggjørende å bli innkalt til dialogmøte med lederen sin.

Reiten anbefaler derfor å være tydelig på at slike samtaler er lovpålagte for arbeidsgiver, og på den måten avvæpne samtalen raskt.

– Er vedkommende sykemeldt på grunn av stress, psykiske plager eller muskel- og skjelettplager, er det ikke alltid like lett å være åpen om årsaken. Det er stor forskjell på hvordan dette oppleves i en relasjon der lederen oppleves trygg og støttende, og der den ikke gjør det.

Uansett mener hun det er viktig å vise at en slik samtale kun handler om tiltak som skal gjøre det enklere å returnere til arbeidet.

Kan styrke de ansattes trivsel

God oppfølging kan også i seg selv være et nyttig grep for å redusere sykefraværet på jobben. Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at en tredjedel av sykefraværet i Norge kan spores til arbeidsmiljøet – fysisk eller psykososialt.

Selv om det kan oppleves tidkrevende, er det ifølge Reiten viktig å huske på at sykefraværsoppfølgingen kan ha stor innvirkning på både tryggheten og trivselen de ansatte føler på arbeidsplassen.


Lurer du på hvordan du bør investere i dine ansatte?


– Oppfølging tar tid uansett. Et av de beste tipsene for å hindre at oppfølging av sykefravær stjeler tid i hverdagen, er å hindre at folk blir sykemeldt. Tall fra NAV viser en stor økning av sykefravær som skyldes psykiske lidelser, og det er vi nødt til å ta på alvor.

– Ingen føler seg 100 prosent hver dag, men de fleste av oss ønsker et arbeidsliv med aksept og takhøyde. Derfor er det viktig å jobbe for en kultur som legger til rette for at folk velger å gå på jobb også de dagene man ikke føler seg helt på topp – enten man sliter med psyken eller med kroppen.

Dette vil også redusere sykefraværet, mener Reiten.


Fant du det du lette etter?