Svein Sørlie, daglig leder i Hörmann Norge, med en kollega på arbeidsplassen.
Foto: Jacob Johannes Buchard

– Storebrand ga oss mulighet til å gjøre de ansatte mer engasjert i pensjon

Da Hörmann Norge bestemte seg for å bytte pensjonsleverandør, så de på det som en gyllen mulighet til å gjøre temaet tydeligere for de ansatte.

Av  Sunniva Kviteberg/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 14.09.2019
SIST OPPDATERT 09.11.2023

– Vi er opptatte av at de ansatte skal føle en tilhørighet og en stolthet i å være en del av Hörmann-familien, forteller Svein Sørlie. 

Han har vært daglig leder i Hörmann Norge i snaue to år. Den anerkjente garasjeportprodusenten er opprinnelig en tysk familieeid bedrift, og Sørlie forteller at det dermed følger med noen konkrete verdier som også skal kommuniseres internt i bedriften.

–  Det er jo de ansatte som skal leve opp til Hörmann-kvaliteten. Derfor er det veldig viktig at de blir tatt godt vare på, sier Sørlie, og utdyper:

– Vi ønsker å tilby de ansatte gode betingelser, og der spiller pensjon en viktig rolle. 

I dag teller bedriften 95 ansatte fordelt på fem avdelinger – fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. 


Medlem av NHO? Få ekstra gode betingelser på pensjon til bedriften


Får gunstige betingelser gjennom NHO-avtalen

For å kunne forvalte de ansattes pensjon på best mulig måte, gjør Hörmann jevnlige vurderinger av markedet. 

– Med pensjon gjør vi det litt som med andre store innkjøp, der vi gjør en vurdering hvert andre eller tredje år. Da har vi flere leverandører inne og vurderer de forskjellige tilbudene opp mot hverandre, forteller Sørlie.

KVALITET: – Hörmann-familien er veldig opptatt av kvaliteten på produktene. For at de ansatte skal kunne leve opp til Hörmann-kvaliteten må de bli tatt godt vare på, mener daglig leder Svein Sørlie. Foto: Jacob Johannes Buchard

De begynte å se på den siste runden i fjor høst, og da tok de for første gang Storebrand inn i miksen. 

– Da kom betingelsene med NHO-avtalen opp, der det er forhandlet frem et veldig godt prisnivå. 

Hörmann er medlem i Norsk Industri, som er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Derfor kunne de benytte seg av tilbudet for tjenestepensjon med svært gode betingelser, som NHO har forhandlet frem hos Storebrand. 

– I tillegg la vi merke til at Storebrand har en veldig bra nettløsning, noe som er viktig for oss – ettersom vi ønsket å involvere de ansatte i større grad, sier Sørlie.

«
NHO har forhandlet frem et veldig godt prisnivå.

Svein Sørlie
daglig leder i Hörmann Norge

– Vi ville skape momentum rundt pensjon

Dermed startet overgangen til en ny pensjonsleverandør – der nettopp ønsket om å øke de ansattes engasjement spilte en stor rolle. 

Etter at Storebrand hadde tatt seg av det meste av formalitetene i byttet, ble det lagt inn iherdig arbeid for at de ansatte skulle involveres i overgangen. 

– Vi ville skape momentum rundt pensjon, heller enn at dette bare skulle være et bytte de ansatte tilfeldigvis hørte om, forteller Sørlie.  

– Som på mange andre arbeidsplasser var det veldig få av våre ansatte som kunne mye om pensjon i utgangspunktet. Vi så på byttet til Storebrand som en mulighet til å engasjere de ansatte mer. 

Derfor tok Hörmann med seg representanter fra Storebrand på møter i alle bedriftens avdelinger for å forklare hvorfor byttet skulle finne sted. 

I tillegg ble det vist en presentasjon for de ansatte, etterfulgt av et tilbud om en-til-en-samtaler – der de ansatte kunne stille spørsmål om pensjon til en representant fra Storebrand. 

Nå hadde de ansatte ingen unnskyldning for å ikke forstå seg på pensjon.

STØRRE FORSTÅELSE: – Det virker som om pensjon har blitt mye tydeligere for de ansatte, og at de behersker uttrykk som de ikke forstod tidligere, mener Sørlie. Foto: Jacob Johannes Buchard

De ansatte ville spare mer

Innsatsen bar definitivt frukter. Sørlie opplever allerede at de ansatte viser mye større interesse for pensjon. 

– Det merker vi for eksempel i lønnsforhandlinger. Det er tydelig at pensjon nå har fått en større betydning. 

Sørlie forteller at de ansatte i dag er minst like opptatt av å øke pensjonssparingen som å forhandle lønn, og han applauderer at det blir stilt høyere krav til bedriften som arbeidsgiver: 

– Jeg synes det er helt riktig at de stiller krav. Vi trengte å øke pensjonssparingen vår for å være konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, medgir Sørlie.


Sikre bedriften din best mulig med NHO Pensjon


– Pensjon har blitt mye tydeligere

På noen få måneder har pensjonssparing blitt et hett tema i gangene hos Hörmann Norge. Sørlie forteller at de ansatte bruker nettløsningen til Storebrand aktivt for å se på- og velge hvor offensiv spareprofil de vil ha. 

– Jeg tror pensjon har blitt mye tydeligere for de ansatte. Nå hører vi at de diskuterer internt med hverandre, forteller Sørlie, og legger til: 

– Det virker som om de ansatte nå har lettere for å forstå verdien av en god pensjon og kan stille krav deretter.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?