Livsforsikring (gruppeliv)

Livsforsikring er en utbetaling til de etterlatte om en ansatt dør. Økonomien rammes hardt når en forsørger dør. En forsikring som gir en engangsutbetaling ved dødsfall vil kunne hjelpe dine ansattes familier. 

Med livsforsikring får du

 • En avtalt engangsutbetaling til de etterlatte hvis den ansatte dør i løpet av avtaleperioden.
 • Mulighet til å velge størrelsen på utbetalingen. Som hovedregel anbefaler vi et beløp (forsikringssum) som minimum tilsvarer den ansattes andel av husholdningens gjeld, pluss èn årslønn. 
 • Frihet til å velge hvem som skal få pengene. Det vanlige er at beløpet blir utbetalt til gjenlevende ektefelle, men den ansatte står fritt til å begunstige hvem han eller hun vil. 

Trygghet om det verste skulle skje

Har du ansatte med familie? Gi dem en ekstra trygghet ved å sikre etterlatte ved dødsfall. Kanskje eier en ansatt bolig sammen med samboer. En livsforsikring for dine ansatte kan være med å betale ned den ansattes andel av lånet, slik at det blir enklere å betjene for den etterlatte. 

Ofte stilte spørsmål om livsforsikring

 • Hva er livsforsikring (gruppeliv)?

  En livsforsikring gir en avtalt engangsutbetaling til dine etterlatte hvis du dør i løpet av avtaleperioden. Forsikringssummen blir utbetalt etter at vi har mottatt melding om dødsfallet (dødsattest).

 • Hvem bør ha en livsforsikring?

  De aller fleste som lever i et parforhold eller har forsørgeransvar, bør vurdere en livsforsikring. Behovet øker når dere har felles gjeld, felles barn, eller rett og slett fordi de faste utgiftene forblir de samme selv om en inntekt faller bort. Behovet er særlig stort når en av dere – eller begge – har barn fra tidligere forhold.

 • Hvem får pengene fra livsforsikringen?

  Du bestemmer selv hvem som skal motta pengene. Det vanlige er at forsikringssummen blir utbetalt til gjenlevende ektefelle.

  Hvis du ikke er gift eller det er tatt ut separasjon, blir forsikringssummen utbetalt til arvinger etter loven (barn, barnebarn osv.), eller til arvinger som er oppført i testament.

  Hvis du ønsker at utbetalingen skal gå til samboer eller andre enn ektefelle og arvinger, kan du velge å begunstige denne personen når du kjøper forsikringen.

  De etterlatte eller begunstigede betaler ikke skatt av utbetalingen.

 • Hvor stor bør forsikringssummen være?

  Størrelsen på forsikringssummen velger du ut fra ditt behov. Som hovedregel anbefaler vi en forsikringssum som minimum tilsvarer din andel av gjeld pluss én årslønn. Det er også mange som velger en forsikringssum som gjør at den etterlatte kan innfri hele lånet hvis du dør.

  I følge SIFO koster det i underkant av 1 million kroner å ha barn frem til de fyller 18 år. Vi anbefaler derfor at du legger til et beløp per barn.

  Beløpet blir regulert årlig. Det er summen i siste forsikringsbevis før erstatning som gjelder.

 • Hvilke muligheter kan utbetalingen gi?

  Den etterlatte bruker pengene som han eller hun vil. Det er naturligvis ikke så lett å se mulighetene utbetalingen gir i den vanskelige situasjonen som har oppstått. Her er noen ideer:

  • nedbetale gjeld og/eller flytte til noe mindre
  • redusere arbeidstiden for å få mer og bedre tid til barna
  • etterutdanning for å øke egen arbeidstrygghet og inntektsevne

Sikkerhet for deg og dine ansatte

En uføreforsikring er noe av det viktigste du kan ha for deg selv og dine ansatte. Forsikringen sikrer deg nok inntekt hvis du blir ufør, slik at du kan betjene gjeld og andre utgifter. 


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023