Livsforsikring (gruppeliv)

Livsforsikring er en utbetaling til de etterlatte om en ansatt dør. Økonomien rammes hardt når en forsørger dør. En forsikring som gir en engangsutbetaling ved dødsfall vil kunne hjelpe dine ansattes familier. 

Med livsforsikring får du

 • En avtalt engangsutbetaling til de etterlatte hvis den ansatte dør i løpet av avtaleperioden.
 • Mulighet til å velge størrelsen på utbetalingen. Som hovedregel anbefaler vi et beløp (forsikringssum) som minimum tilsvarer den ansattes andel av husholdningens gjeld, pluss èn årslønn. 
 • Frihet til å velge hvem som skal få pengene. Det vanlige er at beløpet blir utbetalt til gjenlevende ektefelle, men den ansatte står fritt til å begunstige hvem han eller hun vil. 

Trygghet om det verste skulle skje

Har du ansatte med familie? Gi dem en ekstra trygghet ved å sikre etterlatte ved dødsfall. Kanskje eier en ansatt bolig sammen med samboer. En livsforsikring for dine ansatte kan være med å betale ned den ansattes andel av lånet, slik at det blir enklere å betjene for den etterlatte. 

Ofte stilte spørsmål om livsforsikring

 • add Hva er livsforsikring (gruppeliv)?

  En livsforsikring gir en avtalt engangsutbetaling til dine etterlatte hvis du dør i løpet av avtaleperioden. Forsikringssummen blir utbetalt etter at vi har mottatt melding om dødsfallet (dødsattest).

 • add Hvem bør ha en livsforsikring?

  De aller fleste som lever i et parforhold eller har forsørgeransvar, bør vurdere en livsforsikring. Behovet øker når dere har felles gjeld, felles barn, eller rett og slett fordi de faste utgiftene forblir de samme selv om en inntekt faller bort. Behovet er særlig stort når en av dere – eller begge – har barn fra tidligere forhold.

 • add Hvem får pengene fra livsforsikringen?

  Hvis det ikke er oppnevnt spesielt begunstiget eller det er disponert særskilt over forsikringssummen i et testament, utbetales forsikringssummen ved død etter følgende regler:

  1. Forsikringssummen utbetales til ektefellen.
  2. Hvis avdøde ikke etterlater seg ektefelle, utbetales forsikringssummen til samboer
  3. Hvis avdøde ikke etterlater seg ektefelle eller samboer, utbetales forsikringssummen til livsarvingene
  4. Hvis avdøde ikke etterlater seg ektefelle, samboer eller livsarvinger, utbetales forsikringssummen til øvrige arvinger etter lov eller testament.
 • add Hvor stor bør forsikringssummen være?

  Størrelsen på forsikringssummen bør representere de ansattes behov.

  Her bør det blant annet tas hensyn til aldersfordeling blant de ansatte, om de ansatte har forsørgerbyrde eller ikke og bedriftens sosiale profil.

  Videre om forsikringssummen skal være regulert i forhold til Grunnbeløpet (for eksempel 10G), eller om forsikringssummen skal være satt i forhold til lønn (for eksempel 2 ganger lønn).

 • add Hvilke muligheter kan utbetalingen gi?

  Den etterlatte bruker pengene som han eller hun vil. Det er naturligvis ikke så lett å se mulighetene utbetalingen gir i den vanskelige situasjonen som har oppstått. Her er noen ideer:

  • nedbetale gjeld og/eller flytte til noe mindre
  • redusere arbeidstiden for å få mer og bedre tid til barna
  • etterutdanning for å øke egen arbeidstrygghet og inntektsevne

Sikkerhet for deg og dine ansatte

En uføreforsikring er noe av det viktigste du kan ha for deg selv og dine ansatte. Forsikringen sikrer deg nok inntekt hvis du blir ufør, slik at du kan betjene gjeld og andre utgifter. 


Fant du det du lette etter?