Arne Seglem Larsen, konsernansvarlig direktør for People and Sustainability i Laerdal.
Foto: Bernt‑Erik Rossavik, Laerdal Medical

Laerdal Medical har som mål å bidra til å redde én million liv i året

Denne lidenskapen går hånd i hånd med arbeidet om å redusere utslipp.

Av  Ane Solstad Sønnesyn/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 13.06.2022
SIST OPPDATERT 29.08.2022

Storebrand heier på bedrifter som legger ned en ekstra innsats i å nå FNs bærekraftsmål. En av disse er Laerdal Medical, som i over 60 år har bidratt til å redde liv.

Bedriften, som startet med produksjon av kort, barnebøker og leker på 1940-tallet, er i dag en markedsledende internasjonal leverandør av opplærings- og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp og økt pasientsikkerhet.

– Visjonen vår er at ingen skal dø eller invalidiseres unødvendig i forbindelse med fødsel eller som følge av plutselig sykdom, alvorlig ulykke eller pasientskade, sier Arne Seglem Larsen, konsernansvarlig direktør for People and Sustainability i Laerdal.

Laerdal beskriver FNs bærekraftsmål som viktige ledestjerner, spesielt mål nummer 3 som omhandler god helse og livskvalitet.

ARNE SEGLEM LARSEN: Konsernansvarlig direktør for People and Sustainability i Laerdal. Foto: Laerdal Medical

Én million liv i året

Laerdal har satt seg et dristig mål for det neste tiåret:

– Innen 2030 skal vi bidra til å redde én million liv, hvert eneste år, forteller Seglem Larsen. 

For å kunne oppnå dette, samarbeider Laerdal med internasjonale partnere innen helse og undervisning, frivillige organisasjoner og myndigheter. 

Her kan du lese mer om hvordan Laerdal Medical skal nå sitt dristige mål.

«
Forenklet sagt er fokuset vårt «doing more good – doing less harm»

Arne Seglem Larsen
konsernansvarlig direktør for People and Sustainability i Laerdal Medical

Laerdal har også satt seg klare mål når det gjelder utslipp, materialbruk og samfunnsansvar.

– Vi har ikke bare forpliktet oss til å nå målet om å bidra til å redde flere liv. Vi har også satt klare mål for å oppnå dette på en bærekraftig måte.


Vet du hvor bærekraftig pensjonssparingen er i din bedrift?


Tydelig fokus og klare mål for å redusere miljøskader

«Hvis vi kan skape verdier for samfunnet generelt og gjøre jobben vår bra, vil tilfredsstillende økonomiske resultater følge – og tillate oss å bygge et sterkere selskap med tiden.»

Dette sa grunnlegger av Laerdal, Åsmund Lærdal, en gang på 1960-tallet. Siden har setningen vært en viktig rettesnor for bedriften.

I løpet av de siste årene har det blitt stadig tydeligere at «å skape verdier for samfunnet generelt», ikke bare betyr å lage gode løsninger som hjelper Laerdals kunder å redusere dødsfall.

Det må gjøres på en måte som reduserer skade på miljøet.

– Forenklet sagt er fokuset vårt «doing more good – doing less harm». Og fokuset vårt på bærekraftige løsninger går langt tilbake, men i likhet med andre har vi forsterket det i løpet av de siste årene, sier Seglem Larsen.

«
Vi valgte Storebrand som pensjonsleverandør på grunn av selskapets soliditet og tryggheten som følger deres langsiktighet

Arne Seglem Larsen
konsernansvarlig direktør for People and Sustainability i Laerdal Medical

Fører et grundig klimaregnskap

Laerdal er også opptatt av å kvantifisere ambisjonene sine. Skal noe få fokus, må det måles.

– Derfor har vi brukt mye tid på å etablere et grundig klimaregnskap, som bygger direkte på forbruk slik det framkommer i selskapets regnskap. Regnskapet gir oversikt over sentrale områder som logistikk, drift og innkjøp. Rapporter kan tas ut på funksjonsnivå, og på hver av Laerdals 25 lokasjoner rundt om i verden. Systemet Laerdal bruker bygger på Exiobase.

Laerdals klimaregnskap dekker da de tre hovedområdene i Greenhouse Gas Protocol, kjent som GHG-protokollen – den mest brukte og anerkjente standarden for rapportering av klimagassutslipp. De tre områdene i protokollen består av direkte utslipp fra egen produksjon, utslipp fra energi og andre indirekte utslipp. 


Usikker på hvilken pensjonsløsning du bør velge til bedriften?


Bruker LCA-analyse for å forstå livsløpsutslipp per produkt

I tillegg til klimaregnskapet, har Laerdal tatt initiativ til å forstå livsløpsutslippet for hvert av produktene de lager – helt fra råvarene utvinnes frem til produktet destrueres.

– For dette har vi etablert en LCA-analyse (Life Cycle Assessment), som gir en totaloversikt per produkt. Denne gir oss mulighet til å fortelle kundene våre hvor mye utslipp som er knyttet til det enkelt produkt, samt gjøre scenarioanalyser på hva resirkulert og biobasert materiell vil føre til av forbedringer på eksisterende produkt, sier Seglem Larsen.

Laerdal er nå i en prosess for å innføre et kvalitativt verktøy de kaller «ZeroAim». Det fungerer som en guide i produktutviklingsprosessen, og forsikrer at viktige bærekraftspørsmål blir stilt, før det besluttes hvilke materialer og metoder som skal benyttes i nye produkter og på oppgradering av eksisterende produkt.

Opptatt av bærekraft ved valg av samarbeidspartnere

Ettersom bærekraft er noe som gjennomsyrer Laerdals virksomhet, er det også en viktig faktor når bedriften skal velge samarbeidspartnere og leverandører.

– Vi valgte Storebrand som pensjonsleverandør på grunn av selskapets soliditet og tryggheten som følger deres langsiktighet. Vi setter også pris på det samfunnsansvaret Storebrand tar, blant annet når det gjelder investeringer, sier Seglem Larsen.


Fant du det du lette etter?