Illustrasjonsfoto, dame på kontoret

Hva gjør din bedrift for å forebygge sykdom og utenforskap?

Helsetjenesten VEL gir din bedrift en mulighet til å teste en helt ny helsetjeneste. Tjenesten hjelper dine ansatte å bli værende i, eller å komme raskere tilbake til arbeid i forbindelse med sykdom.

Slik kan din bedrift forebygge sykdom og utenforskap:

 • add Bruk VEL helsetjeneste

  Helsetjenesten VEL vil ha fokus på kartlegging, koordinering og behandling for å bidra til en raskere og mer effektiv bedringsprosess for dine ansatte. Resultat av dette kan føre til kortere sykefravær og økt trivsel på arbeidsplassen.

 • add Få rask behandling

  Norge er blant de landene i verden med høyest sykefravær. I noen tilfeller skyldes sykefraværet alvorlig sykdom der helsetilstanden ikke er forenelig med arbeid. Årsaken til sykemeldinger er ofte relatert til mindre alvorlige tilstander, der rask tilgang til riktig behandling vil være løsningen. I slike tilfeller vil arbeid gjerne være en vesentlig del av bedringsprosessen og kan ofte introduseres gradvis.

 • add God individuell tilpasning og oppfølging

  Det å raskt finne egnet behandling viser seg ofte å være vanskelig. Helsetjenester er i dag spredt utover forskjellige aktører og instanser, og det er lite individuell tilpasning og oppfølging. Dessverre gjør dette at mange setter i verk feil tiltak for å forbli eller komme tilbake i arbeid. Både arbeidsgiver og fastlege spiller kritiske roller, men har ikke alltid kapasitet, kompetanse eller tilgang på riktige midler som hjelper.

 • add Ta vare på de ansatte

  Helsetjenesten Vel guider dine ansatte til riktig behandling og følger dem opp hele veien. Oppfølging vil skje gjennom en helserådgiver, som kartlegger og koordinerer situasjonen til den ansatte. Relevante behandlingstjenester er også inkludert i tjenesten, som ivaretakelse av alt fra fysisk og psykisk helse, til jobbcoaching og økonomisk rådgivning. På denne måten blir den ansatte ivaretatt på en helhetlig måte, noe som kan bidra til raskere opplevelse av god helse, mestring og livskvalitet. Dette vil igjen bidra til at den ansatte kan bli i arbeid, eller returnere raskere til arbeidslivet.

Vil du vite mer?

Høres helsetjenesten VEL interessant ut for deg og din bedrift? Send oss en e-post med selskapsnavn og kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.

Fordeler for deg som arbeidsgiver

 • Redusert sykefravær og mindre risiko for uførhet
 • Får ansatte raskere og mer motiverte tilbake i arbeid
 • Støtte, veiledning og behandling i en krevende situasjon

Fordeler for dine ansatte

 • Personlig rådgivning og oppfølging
 • Fokus på tidlig innsats
 • Tverrfaglig og målrettet behandling
 • Opplevelse av å bli ivaretatt i en krevende situasjon

Utenforskap og uføre

Arbeidsstyrken er en av de aller viktigste ressursene i samfunnet, men stadig flere havner i utenforskap og uføre. For deg som bedriftsleder og den ansatte er dette krevende. Vi i Storebrand mener at vi sammen kan få folk tilbake i arbeid raskere gjennom et tverrfaglig tilpasset tjenestetilbud.

Helsetjenester er i dag spredt utover ulike aktører og instanser, og det er lite individuell tilpasning og oppfølging som gjør at mange setter i verk feil tiltak for å bli eller komme tilbake i arbeid. Arbeidsgiver og fastlege spiller en kritisk rolle, men har ikke alltid kapasitet, kompetanse eller tilgang på riktige virkemidler som hjelper.

Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand, under Arendalsuka.

Storebrand slår alarm om økende utenforskap

NAV forventer at over 11 prosent av arbeidsstyrken kommer til å være ufør i 2023.

– Disse tallene er det dobbelte av hva vi ser i et sammenlignbart land som Sverige. Skal Norge være rustet for en fremtid å glede seg til, må vi alle jobbe sammen, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

Flere unge blir uføre av psykiske lidelser

Hva er konsekvensen av å bli ufør i ung alder, og hvordan kan du bidra til å sikre barnet ditt økonomisk? Og hvorfor er det spesielt viktig å ha en forsikring for uførhet for unge?

Stadig flere unge sliter psykisk og blir ufør i ung alder. Har du ikke riktig forsikring, kan barnet gå glipp av over 100 000 kroner i året.


Fant du det du lette etter?