Eiendelsforsikring

Vår eiendelsforsikring inneholder de viktigste dekningene, og passer for små og mellomstore bedrifter med inntil 50 årsverk.

Forsikringen dekker

 • skade på maskiner, inventar, varer og løsøre
 • skade som følge av brann, vann, innbrudd, ran og overfall 
 • naturskade
 • underslag utført av ansatte
 • kan utvides med ansvarsforsikring som omfatter både bedrifts- og produktansvar
 • kan utvides med avbrudd

Om du er eier av lokalene bedriften holder til i, kan du i tillegg tegne næringsbyggforsikring.

Detaljer om eiendelsforsikringen

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • add Dekningene omfatter
  • maskiner, inventar, løsøre og varer
  • nyanskaffelser av maskiner, inventar og løsøre i avtaleperioden, 10 prosent av forsikringssummen
  • ekstrautgifter til nødvendig fortsettelse av kontorvirksomheten inntil 12 måneder fra skadedag. Erstatning er begrenset til 10 prosent av forsikringssummen
  • brann
  • direkte lynnedslag
  • plutselig nedsoting fra ildsted
  • eksplosjon
  • elektrisk fenomen på elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning inntil 1 000 Volt
  • utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller ved oversvømmelse fra slikt tilknyttet utstyr
  • plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng eller grunnen, når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv
  • utstrømming av brannslokkemiddel
  • tyveri og hærverk i rom i bygning
  • tap av penger og verdipapirer inntil 15 000 kroner i låst skuff/skap, og inntil 5 000 kroner i ulåst kassaapparat
  • skade på leide rom ved tyveri inntil 25 000 kroner
  • brudd- og hærverkskade på glass inntil 10 kvadratmeter. Ved skade på skilt, utstillingskasse, monter og lignende erstattes også de deler av tingen som ikke er glass når de blir skadet samtidig
  • ran/overfall; verdipapirer og penger inntil 200 000 kroner og løsøre
  • feilsøking elektronisk utstyr kostnader til feilsøking for å fastsette hvilket utstyr eller komponenter som er skadet, 50 000 kroner
  • bygningsmessig tilleggsinnredning inntil 200 000 kroner
  • glass- eller plastruter mindre enn 10 kvadratmeter; ekstrautgifter til midlertidig innsetting av glass, skilt, utstillingskasser, montre og lignende 15 000 kroner
  • utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester inntil 3 000 000 kroner
  • destruksjon av miljøfiendtlige rester inntil 2 000 000 kroner
  • rekonstruksjon av arkiver, datafiler etc. inntil 200 000 kroner
  • reinstallasjonskostnader
  • kostnader til reinstallasjon inklusiv klargjøring av maskiner og programvare etter skade inntil 50 000 kroner
  • kriminalitetsforsikring, straffbare handlinger utført av ansatte inntil 200 000 kroner
  • ulykkesforsikring for kunder under 75 år; død/invaliditet 300 000 kroner og behandlingsutgifter inntil 15 000 kroner
  • kan utvides med avbruddsforsikring inntil 12 måneder inntil 10 000 000 kroner; avbrudd på grunn av brann- eller naturskader som rammer faste vareleverandør eller kunder innen Norden inntil 450 000 kroner
  • kan utvides med ansvarsforsikring for skade voldt på ting og person under utøvelse av virksomhet maks 10 000 000 kroner
  • kan utvides med produktansvarsforsikring
 • add Dekningene omfatter ikke
  • skade ved sprengningsskader som utføres på forsikringsstedet
  • svi- og gnistskader som ikke skyldes brann
  • vannskade i våtrom på gulv eller vegg som skal tåle vann
  • skade ved sopp, herunder muggsopp, råte eller bakterier
  • vann som trenger inn i bygning utenfra, annet sted enn fra terreng eller grunnen, for eksempel gjennom utett tak
  • tap av gass, vann og annen væske
  • skade som skyldes kondens
  • tyveri er unntatt når bygningen er åpen for kunder eller publikum
  • penger i låst kassaapparat
  • unntak for utskifting eller forandring av låser, hvis nøkler eller kode er kommet bort
  • skade på glass ved slitasjeriper og avskallinger, eller som skyldes arbeid med glasset og dets rammer
  • skade på glass ved bygnings- og innredningsarbeider
  • utett isolerglass
  • skade på grunn av snø som alene rammer takrenner, snøfangere og markiser

Enkelt å flytte – vi ordner alt

Når du kjøper forsikring hos oss, oppgir du hvilket selskap du bruker i dag, så ordner vi oppsigelse og alt det praktiske for deg.

Pensjon og forsikring – helt enkelt

Glem lange ventetider og komplekst papirarbeid. Invester i dine ansatte med vår enkle og praktiske løsning. Bedriftsveilederen hjelper deg å velge de beste pensjons- og forsikringsordningene tilpasset bedriften og dine ansatte. 


Fant du det du lette etter?