Benjamin Raugland, leder produkt- og skadeforsikring for bedriftsmarkedet i Storebrand, i Storebrands lokaler på Lysaker.

Slik gjør du bedriften bedre rustet til å takle overraskelser

Hva gjør du hvis en nøkkelperson i bedriften blir syk? Hvis kundene ikke klarer å betale i tide? Eller hvis viktig utstyr blir ødelagt? Disse tipsene hjelper deg å planlegge for det uplanlagte.

Av  Magnus Berg/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 04.04.2024

Ting går sjelden helt som planlagt. Driftskostnader kan skyte i været, viktige ansatte kan bli sykemeldt – og kritiske eiendeler kan plutselig gå tapt.

For ledere av små og mellomstore bedrifter kan det å sikre seg mot plutselige og uforutsette hendelser være et spørsmål om overlevelse, ifølge Nina Granquist, leder for forsikring BM i Storebrand.

– God planlegging og riktig forsikring kan ende opp med å bli den mest verdifulle investeringen du gjør for bedriften.

Heldigvis trenger det ikke å være komplisert å sikre seg mot de vanligste hendelsene som kan ramme deg, betrygger hun. 

KAMPEN FOR TILVÆRELSEN: Nina Granquist, leder for forsikring BM i Storebrand, sier det å sikre bedriften mot uforutsette hendelser kan være et spørsmål om overlevelse. Foto: Storebrand

– Større sjanse for at du vil klare deg

Det viktigste du kan gjøre er å tenke igjennom hvilke scenarier som kan få størst økonomiske konsekvenser for bedriften din, forklarer Granquist.

– Uhell, tyveri og sykdom er eksempler på ting som dessverre rammer de fleste bedrifter med jevne mellomrom. Er den økonomiske situasjonen tøff i utgangspunktet, er du gjerne ekstra sårbar. Likevel er dette ting som håndteres.


Ønsker du hjelp med å finne de rette forsikringene til bedriften din?


Har du satt seg ned og tenkt gjennom disse scenariene i forkant, er imidlertid sjansen større for at du vil komme deg helberget gjennom det, mener hun.

Sammen med kollega Benjamin Raugland, leder for produkt- og skadeforsikring bedriftsmarked, har hun listet opp fem overraskelser det kan være nyttig for bedriftsledere å planlegge for:

1. Nøkkelpersoner blir syke

– Hva gjør du hvis du plutselig mister kompetanse ingen andre i bedriften har? I verste fall risikerer du at inntektene stopper opp, mens kostnadene fortsetter å rulle.

Raugland forklarer at det for mange små og mellomstore bedrifter er nyttig å ha en avbruddsforsikring eller nøkkelpersonforsikring.

– Dersom en ansatt med nøkkelkompetanse blir syk, vil en avbruddsforsikring bidra til å dekke tapet du eventuelt måtte ha i perioden den ansatte er sykemeldt, sier Raugland.

Skulle en ansatt med kritisk kompetanse i verste fall bli alvorlig syk eller dø, vil en nøkkelpersonforsikring sørge for at bedriften får utbetalt en erstatningssum – slik at du for eksempel kan ta deg bedre tid på å finne en erstatter.

PLANLEGG FOR DET UPLANLAGTE: Benjamin Raugland i Storebrand mener det er lurt å se for seg hvordan forskjellige uforutsette hendelser kan påvirke bedriften. Foto: Storebrand


Lurer du på hvordan du bør forsikre dine ansatte?


2. Firmabilen blir bulket

I 2023 ble det rapportert over én million bilskader i Norge. Har bedriften din en eller flere firmabiler, er det derfor viktig å sikre at bilene til enhver tid er riktig skodd for vær og føreforhold.

Likevel må du være forberedt på at dere på et eller annet tidspunkt blir en del av statistikken. Raugland råder derfor firmabileiere til å få oversikt over hva som dekkes av forsikringen.

– I Storebrand har vi for eksempel ikke bonus på firmabilforsikringen vår. Det betyr at du slipper bonustap dersom du eller en ansatt er uheldig og får en skade på firmabilen.

Raugland tipser også om å sjekke at egenandelen på firmabilforsikringen er på et nivå du er komfortabel med. 

3. Kunder klarer ikke å betale i tide

Er bedriften din rammet av tøffe tider, er risikoen stor for at presset også merkes av andre i verdikjeden din. Granquist anbefaler derfor å tenke igjennom hva du skal gjøre i et scenario der viktige kunder ikke klarer å betale i tide.

– Kanskje kan det være en idé å forsøke å nå ut til nye kundegrupper og på den måten skaffe flere ben å stå på. For mange kan det også være nyttig å vurdere ulike tiltak for å opprettholde en sterk kontantstrøm gjennom tøffe tider, sier hun.

Balanserer du ofte nært null økonomisk, og er avhengig av at alle kunder betaler i tide, kan kassekreditt gi et pusterom i denne perioden.

4. Bedriften blir saksøkt 

De fleste små og mellomstore bedrifter har ikke ubegrensede ressurser, og et erstatningskrav kan fort bli tungt å bære. Raugland anbefaler derfor alltid å tegne en ansvarsforsikring. 

– Enten du graver over en strømkabel eller leverer en programvare med sikkerhetshull, kan det få store konsekvenser. Det samme gjelder om noen skader seg i lokalene dine eller får is fra hustaket ditt i hodet. 

Bedrifter som har ansvarsforsikring i Storebrand, er dekket for skader forårsaket av ansatte, eller feil og sikkerhetsmangler på produktene dere leverer. Forsikringen dekker i tillegg sakskostnader.

– Om noe først skulle skje, er det godt å vite at du har et forsikringsselskap som tar saken og dekker kostnadene for deg, sier Raugland.


Lurer du på hvilke forsikringer du trenger til bedriften?


5. Viktig utstyr blir ødelagt

Uforutsette hendelser, som brann, tyveri og vannlekkasje, kan ramme hvem som helst. Trolig har bedriften mange eiendeler som er avgjørende for at de ansatte skal få utført arbeidsoppgavene sine. 

– Hvis en viktig maskin, teknisk utstyr eller en del av lokalet blir skadet, koster det penger i seg selv å fikse. I tillegg risikerer du å få et langvarig avbrudd i driften.

For å hindre dette i å skje, er det aller viktigste du gjør å sikre at utstyr og lokaler er godt vedlikeholdt. 

Les også: Slik unngår du vannlekkasje i næringsbygg

Dersom uhellet først er ute, har det imidlertid mye å si hvor godt bedriften er forsikret. Selv om selve skaden blir reparert og du blir kompensert for eventuelle tap, er det ifølge Granquist viktig å tenke på hvordan du kan unngå å miste kunder i perioden skaden påvirker driften. 

– En avbruddsforsikring gjør deg i stand til å dekke løpende utgifter, så du selv kan fokusere på å ivareta kundene og komme tilbake i normal drift så raskt som mulig. 

Granquist har også et siste råd til bedriftsledere som lurer på hvilke forsikringer de trenger:

– Først og fremst er det viktig å tenke over hvilken risiko som kjennetegner næringen du driver innenfor.

– Enten du driver butikk, produserer varer eller selger konsulenttjenester, har vi bedriftsrådgivere som er klare til å hjelpe deg, slik at du får den forsikringspakken som passer best for akkurat deg og din bedrift, avslutter hun.


Fant du det du lette etter?