Alice Petersen inspiserer vannrørene i sameiet
FOTO: Jan Tore Eriksen/NewsLab

Sameiet har hatt tre vannlekkasjer på to år: – En vedlikeholdsplan er ekstremt viktig

Sameiet i Oslo opplevde alle boligeieres mareritt. Nå har styret satt vedlikehold og forebygging på agendaen.

Av  Veronika Søum/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 22.02.2024

– Det har vært tøft for alle, og spesielt tøft for de seksjonene som har vært påvirket av vannlekkasjene, sier Alice Petersen.

I tillegg til å jobbe i Storebrand, er hun styremedlem i et sameie på 15 boenheter i en gammel bygård i Oslo fra 1895.

De siste to årene har sameiet måttet håndtere tre vannlekkasjer. To av dem gjaldt oppvaskmaskiner på kjøkken og ble ikke oppdaget før boenhetene under fikk vannskader i taket.

– Det viste seg å være dårlige koblinger, og det var ikke installert vannstopper eller vanndeteksjon, forklarer Petersen.

Portrett av Alice Petersen

PÅKJENNING: – Det har vært tøft for beboerne som ble rammet av lekkasjer, sier Alice Petersen. Foto: Jan Tore Eriksen/NewsLab

Vannlekkasje fra taket

To av vannlekkasjene var skader som sameiet fikk igjen på forsikringen og ble utbedret av en entreprenør.

Men den tredje vannlekkasjen viste seg å være utenfor forsikringsdekningen. Den ble heller ikke oppdaget før vannet hadde gjort store skader i én av leilighetene.

– Lekkasjen kom fra selve taket av bygget og skyldtes for dårlig vedlikehold, forteller hun.

Tidligere hadde ikke sameiet en vedlikeholdsplan og heller ikke satt av penger til utbedring av slike uforutsette problemer. Nå er de i gang med å få på plass en god plan, og jobber for å skifte taket og installere vannstoppere i alle boenhetene.

– En vedlikeholdsplan er ekstremt viktig! Styret har et ansvar når det gjelder vedlikehold for å unngå slike situasjoner og være føre var. Det blir dyrt når det først skjer noe, og det går utover beboerne. Vi har også merket at det er viktig å ha god dialog om uhell som kan skje, forteller Petersen.


Ønsker du å snakke med en rådgiver om borettslag- og sameieforsikring?


Vanligste årsaker til vannlekkasje

Sameiet til Petersen er på ingen måte unikt. Tall fra Finans Norge viser at erstatningene etter vanninntrenging og stopp i avløp/tilbakeslagskader koster mer enn én milliard i året.

Sondre Zakariassen, risikoingeniør i Storebrand, forteller at vannrelaterte skader er den vanligste årsaken til at borettslag og sameier må ta i bruk forsikringen sin. Blant skader som gjelder vannlekkasje, er rørbrudd blant de største årsakene.

– Avløpsrør har en begrenset levetid. Når de passerer 35 år, er rørsystemene ofte utdatert og mer utsatt for lekkasje, sier Zakariassen.

Portrett av Sondre Zakariassen

EKSPERTTIPS: – Det er lurt å installere vannstopper som stenger vanntilførselen hvis det skjer en lekkasje, sier risikoingeniør Sondre Zakariassen. Foto: Storebrand

Frost utgjør også en betydelig risiko for vannlekkasjer, det samme gjør feilmontering av rør. I tillegg til vannlekkasjer som oppstår innendørs, kan ytre påvirkninger som styrtregn og flom føre til vannskader.

Manglende vedlikehold kan bli dyrt

Forebygging er nøkkelen til å unngå vannlekkasjer i borettslag og sameier.

Det er styret i boligselskapet som har ansvaret for at felles rør og anlegg er i skikkelig stand. Hvis det oppstår vannlekkasje på en felles rørledning som går gjennom bygget eller i grunnen, er det vanligvis boligselskapets ansvar – ikke den enkelte beboer.

Alice viser frem fellesrørene i sameiet

STORE SKADER: Vannlekkasjer er svært vanlige og fører hvert år til skader for milliarder av kroner. Foto: Jan Tore Eriksen/NewsLab

Manglende vedlikehold og vannskader som ikke er plutselige og uforutsette kan ses på som selvforskyldte, og er ikke nødvendigvis dekket av forsikringen, slik som ett av tilfellene i sameiet til Alice Petersen.

– Et svakt tak, dårlig drenering eller tette avløp fører til vesentlig risiko for skade. Vann finner alltid enkleste vei inn, og kan i verste fall føre til fukt som over tid utvikler seg til sopp og råte, forklarer Sondre Zakariassen, risikoingeniør i Storebrand.

Det å gjennomføre skadeforebyggende tiltak reduserer ikke bare risikoen for skader. Det kan også påvirke prisen (også kalt forsikringspremien) på borettslag- og sameieforsikringen. Lavere risiko gir lavere pris – som igjen kan bety lavere fellesutgifter for beboerne.


Storebrand tilbyr en komplett forsikringspakke for borettslag og sameier


Slik kan styret forebygge vannlekkasjer

Det er mange måter å forebygge og begrense omfanget av en vannlekkasje. Et tips er å installere vannstopper i alle boenhetene.

En vannstopper stenger vanntilførselen hvis det skulle oppstå en lekkasje.

I tillegg til å installere vannstopper, anbefaler Zakariassen å gjøre en avtale med fagpersoner som kan utføre en jevnlig inspeksjon av rørsystemet.

– Fordelen med dette er at dere kan oppdage feil og mangler før de blir et problem. På den måten kan dere unngå mange lekkasjer, også i nye bygg, sier Zakariassen.

Han råder også styret til å involvere alle beboerne i forebyggingsarbeidet. En undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Storebrand viser at 4 av 10 er usikre på eller vet bare omtrentlig hvor stoppekrana befinner seg.

– Det er som regel én stoppekran på avløpsrøret inn til borettslaget eller sameiet, pluss én i hver leilighet. Alle bør vite hvor disse er, slik at vannet raskt kan stoppes ved en lekkasje, sier risikoingeniøren.


Fant du det du lette etter?