Bytte fra offentlig tjenestepensjon?

De fleste virksomheter med offentlig tjenestepensjon har anledning til å lukke denne og velge innskudds- eller hybridpensjon. Storebrand hjelper den enkelte virksomhet og bedrift med å finne ut hva som er riktig løsningen for dem.

Få god oversikt over alternative muligheter

Mange virksomheter med offentlig pensjon har dette av historiske årsaker. De fleste har likevel anledning til å velge å lukke sin offentlige tjenestepensjonsordning for de eldste ansatte og gå over på en privat tjenestepensjon for de resterende ansatte. Noen kan også velge å avvikle den offentlige ordningen helt og ta alle ansatte over på en privat ordning. Mange bedrifter har allerede gjort dette.

Storebrand er eneste leverandør i Norge som har et komplett tilbud på tjenestepensjon, og leverer offentlig tjenestepensjon i kombinasjon med andre tjenestepensjonsløsninger som hybrid- eller innskuddspensjon.

Nåværende og tidligere pensjonsavtaler samles effektivt og enkelt i Storebrand både for virksomheten og de ansatte.

Så enkelt er det å se hva bedriften kan spare

Vi hjelper virksomheten med et oversiktlig og sammenlignbart oppsett over de ulike alternativene – ta kontakt med oss, vi innhenter all informasjon og gir deg en oppsummering av hva det vil koste i Storebrand sammenlignet med den kostnaden bedriften i dag har i KLP.


Fant du det du lette etter?