Markedets eneste totalleverandør?

Storebrand tilbyr virksomhetene fleksibilitet i sine pensjonsvalg. 

De fleste virksomheter med offentlige tjenestepensjon har anledning til å lukke denne og velge innskudds- eller hybridpensjon. 

Komplett tilbud

Storebrand er eneste leverandør i Norge som har et komplett tilbud på tjenestepensjon. Vi leverer offentlig tjenestepensjon i kombinasjon med andre tjenestepensjonsløsninger, som hybrid- eller innskuddspensjon. 

Mange virksomheter med offentlig tjenestepensjon har dette av historiske årsaker. De fleste har anledning til å velge å lukke sin offentlige tjenestepensjonsordning for de eldste ansatte og gå over på en privat tjenestepensjon for de resterende ansatte. Noen har også valgt å avvikle den offentlige ordningen helt og ta alle ansatte over på en privat ordning. 

Enkelt å se hva bedriften kan spare

Nåværende og tidligere pensjonsavtaler kan samles effektivt og enkelt i Storebrand. Vi hjelper virksomheten med et oversiktlig og sammenlignbart oppsett over de ulike alternativene – ta kontakt med oss. 


Fant du det du lette etter?