Jon M. Hippe, leder for offentlig sektor i Storebrand.

– En mulighet for kommunene til å frigjøre store pengesummer

– For kommunene kan det være store beløp å spare på at det igjen er konkurranse i pensjonsmarkedet, sier Jon M. Hippe.

Av  Ane Solstad Sønnesyn/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 20.02.2020

– Med ny offentlig tjenestepensjon er pensjonsforholdene i offentlig sektor avklart for mange tiår fremover. Jeg er overbevist om at vår inntreden i dette markedet vil komme kommunene til gode, forteller Jon M. Hippe, direktør for offentlig pensjon i Storebrand.

Den nye ordningen i offentlig sektor minner mye om pensjonen i folketrygden og tjenestepensjonene i privat sektor. For de ansatte blir pensjonen akkurat den samme som før, uavhengig av om Storebrand eller KLP leverer tjenesten.

– Men for kommunene kan det være store beløp å spare på at det igjen er konkurranse i pensjonsmarkedet, sier Hippe.

– Her er det penger å spare

Hippe kom til Storebrand fra stillingen som daglig leder i Forskningsstiftelsen Fafo sommeren 2019. Han har tidligere ledet en rekke offentlige utvalg på pensjonsområdet og har ledet Finanskriseutvalget. Han var også med å evaluere pensjonsreformen fra 2011 for Forskningsrådet. Nå blir det mer pensjon, denne gang i form av offentlig tjenestepensjon.

Storebrand tar med seg betydelig kompetanse og erfaring fra privat sektor inn i markedet for offentlig tjenestepensjon.

– Vi kan levere et helhetlig pensjonsprodukt som følger alle krav og regler, sier han.

– Men, vi tror mange norske kommuner kan frigjøre betydelige ressurser til kommunale tjenester ved å ha sin pensjonsordning i Storebrand. Her er det en mulighet til å frigjøre store pengesummer, som heller kan brukes til skoler, eldresentre eller vann i svømmebasseng, legger pensjonsdirektøren til.

Hvorfor velge Storebrand?

Hver tredje kommuneansatt er i dag i pensjonsordninger utenfor KLP. Det gjelder særlig ansatte i de store byene, som har egne forsikringsselskap eller pensjonskasser. Hippe arbeider for at Storebrand kan tilby et godt alternativ til mange kommuner, der det ikke er realistisk å ha sin egen pensjonskasse.

– Om ikke Storebrand eller andre selskaper deltar i det kommunale markedet, så er KLP i realiteten et monopol for mange kommuner. Kommunene har en egeninteresse i at det er flere leverandører og fungerende konkurranse i dette markedet, forteller han.

Hippe mener muligheten for betydelige innsparinger bør motivere kommunene til å ta velinformerte beslutninger. Som kunde er det fire viktige punkter å ta stilling til:

1. Forsikringskostnadene

 Mange kommuner er tjent med å være i premiefellesskapet hos en alternativ leverandør, og dermed få lavere forsikringskostnader. Storebrand tilbyr nå også mellomstore kommuner et alternativ til KLP som også gir kjønns- og aldersnøytrale premier.

2. Prisen og omkostningene på leveransen er viktig

 Her vil Storebrand utfordre KLP på administrasjonskostnader og andre omkostninger.

3. Kapitalforvaltningen

Kommunene må selv vurdere selve kapitalforvaltningen og forventet avkastning. En av våre styrker er at vi er Norges største kapitalforvalter etter Oljefondet. Storebrand har etablert en egen forvaltningsportefølje tilpasset offentlig tjenestepensjon.

4. Viktigheten av kvalitet

Kvaliteten på selve tjenesten til kommunen og de ansatte er viktig å ta med i vurderingen.

Hippe fremhever at kommunene må vurdere hva det betyr for dem at de er eiere av KLP og derfor har investert store summer i selskapet. Kommunene skyter nemlig inn egenkapital i KLP, både ved etablering, årlig og ved ekstraordinære behov.

– Kommunene bør vurdere hvilken alternativ nytte disse midlene kan gjøre for å styrke kommuneøkonomien. Ved å bytte leverandør kan det frigjøres betydelige midler samtidig som de løpende utgiftene for kommunene kan bli lavere, sier Hippe.

«
Vi må gå inn i hver enkelt prosess med fullt pådrag og fokus, men innse at vi kommer til å tape noen konkurranser også.

Jon M. Hippe
direktør for offentlig pensjon i Storebrand

Konkurranse til fordel for kommunene

Pensjon er kommunenes største innkjøp, hvor 20 prosent av kommuners utgifter går til pensjon, som utgjør totalt 40 milliarder i året.

– Nå som flere aktører kommer på banen har KLP allerede redusert sine priser og gjort andre tilpasninger. For kommunemarkedet fungerer konkurransen skjerpende for de som deltar, og det er til fordel for kommunene, forteller Hippe.

Hippe mener kommunene bør benytte seg av muligheten til å legge pensjonsordningene ut på anbud for å sikre seg det beste tilbudet. Det er fornuftig å gjøre – pliktig eller ikke.

– For å få et fungerende marked mener jeg det er viktig at kommunene tar pensjonsordningen sin ut på anbud. De har ingenting å tape på å endre pensjonsleverandør. Det blir spennende å se hvem og hvor mange som kommer til å gjøre det, sier han.

– Vi må gå inn i hver enkelt prosess med fullt pådrag og fokus, men innse at vi kommer til å tape noen konkurranser også. Planen er å forbli i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet. Det er det vi ruster oss for, forteller Hippe.

Trenger kommunene å være eiere?

KLP er et gjensidig forsikringsselskap hvor du som kunde også blir eier. Utfordringen med dette er ifølge Hippe at kommunene har skutt inn svært mye kapital og må vurdere om de får godt nok utbytte på denne kapitalen.

– KLPs kunder har i dag innskutt og opptjent egenkapital på henholdsvis 15,8 og 21,0 milliarder kroner. Henholdsvis 10,1 og 13,5 milliarder er kommuners og fylkeskommuners andel av dette.

Dermed dukker et par grunnleggende spørsmål opp: Trenger kommunene å være eiere? Kunne de brukt pengene sine på alternative formål?

– I en mellomstor kommune kan det være snakk om 50-100 millioner kroner i innskutt egenkapital. Det er fort noen helsestasjoner og ballbinger, det. Hos aktører som oss vil kommunene fungere bare som kunder, hvor vi «leier» dem egenkapital. Det vil si at de kan få frigjort store midler ved å flytte pensjonsordningen sin over til oss – samtidig som det er mulig å sikre seg lavere årlige kostnader.

 

«
Trenger kommunene å være eiere? Kunne de brukt pengene sine på alternative formål?

Jon M. Hippe
direktør for offentlig pensjon i Storebrand


I jobben reiser Hippe Norge rundt for å møte kunder og potensielle nye kunder. Det er viktig å dra dit kommunene og kundene er, og de siste dagene har han vært rundtomkring på Vest- og Østlandet.

– For de som ikke er kunder av oss handler besøkene om å skape trygghet for at kommunene har en stor økonomisk interesse i å legge pensjonsordningen sin ut på anbud. Jeg mener at veldig mange kommuner har mye å vinne på det, og da må vi ut å snakke med dem, sier han.

 

Viktig med gode verktøy

Fordi pensjonsordningene i offentlig og privat sektor nå begynner å ligne på hverandre, er en hel del av utviklingsarbeidet Storebrand gjør i privat sektor relevant også for offentlig sektor.

– Vi kan dra noen synergier på tvers av det offentlige og private. Vi investerer mye i digitale løsninger i privat sektor for å forbedre tjenestene til ansatte og bedrifter, som vi nå kan dra mye nytte av i offentlig sektor, forteller Hippe.

Med ny offentlig tjenestepensjon blir et avgjørende spørsmål hvor lenge du skal jobbe. Derfor blir det viktigere å synliggjøre hva hver enkelt ansatt har i pensjon, hva du kan få ved å jobbe lengre – eller kortere – og lage gode løsninger for dette.

– Det handler det om å informere, synliggjøre og lage verktøy for arbeidsgiver og arbeidstaker, fastslår pensjonsdirektør Hippe.


Fant du det du lette etter?