Jon M. Hippe, leder Offentlig sektor i Storebrand

– En mulighet for kommunene til å frigjøre store pengesummer

– For kommunene kan det være store beløp å spare på at det er konkurranse i pensjonsmarkedet, sier Jon M. Hippe.

Av  Ane Solstad Sønnesyn/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 20.02.2020

– Med ny offentlig tjenestepensjon er pensjonsforholdene i offentlig sektor avklart for mange tiår fremover. Jeg er overbevist om at konkurranse i dette markedet vil komme kommunene til gode, forteller Jon M. Hippe, direktør for offentlig pensjon i Storebrand.

Den nye ordningen i offentlig sektor minner mye om pensjonen i folketrygden og tjenestepensjonene i privat sektor. For de ansatte blir pensjonen akkurat den samme som før, uavhengig av om Storebrand eller KLP leverer tjenesten

– Men for kommunene kan det være store beløp å spare på at det er konkurranse i pensjonsmarkedet, sier Hippe om kommunenes største innkjøp.

– Her er det penger å spare

Hippe har tidligere ledet en rekke offentlige utvalg på pensjonsområdet og har ledet Finanskriseutvalget. Han var også med å evaluere pensjonsreformen fra 2011 for Forskningsrådet

– Vi kan levere et helhetlig pensjonsprodukt som følger alle krav og regler, forsikrer Hippe.

– Men, vi tror mange norske kommuner kan frigjøre betydelige ressurser til kommunale tjenester ved å ha sin pensjonsordning i Storebrand. Her er det en mulighet til å frigjøre store pengesummer, som heller kan brukes til skoler, eldresentre eller vann i svømmebasseng, legger han til.

Hvorfor velge Storebrand?

Om lag hver tredje kommuneansatt er i dag i pensjonsordninger utenfor KLP. Det gjelder særlig ansatte i mange av de store byene, som har egne forsikringsselskap eller pensjonskasser. Hippe mener at Storebrand er et godt alternativ for mange kommuner, der det ikke er realistisk å ha sin egen pensjonskasse.

– Om ikke Storebrand eller andre selskaper deltar i det kommunale markedet, så er KLP i realiteten et monopol for mange kommuner. Kommunene har en egeninteresse i at det er flere leverandører og fungerende konkurranse i dette markedet, forteller han.

Hippe mener muligheten for betydelige innsparinger bør motivere kommunene til å ta velinformerte beslutninger. Som kunde er det fire viktige punkter å ta stilling til:

1. Forsikringskostnadene

Mange kommuner er tjent med å være i premiefellesskapet hos en alternativ leverandør, og dermed få lavere forsikringskostnader.

2. Prisen og omkostningene på leveransen er viktig

Storebrand utfordrer KLP på administrasjonskostnader og andre omkostninger.

3. Kapitalforvaltningen

Storebrand har etablert en egen forvaltningsportefølje tilpasset offentlig tjenestepensjon.

4. Viktigheten av kvalitet

Kvaliteten på selve tjenesten til kommunen og de ansatte er viktig å ta med i vurderingen.

Hippe fremhever at kommunene må vurdere viktigheten av å ha eierandeler i et livforsikringsselskap, med de forpliktelser det innebærer. I KLP må kommunene skyte inn egenkapital både ved etablering, årlig og ved ekstraordinære behov.

– Trenger kommunene å være eiere? Og får de godt nok utbytte på denne kapitalen. Kommunene bør vurdere hvilken alternativ nytte disse midlene kan gjøre for å styrke kommuneøkonomien. Ved å bytte leverandør kan det frigjøres betydelige midler samtidig som de løpende utgiftene for kommunene kan bli lavere, sier Hippe.

Konkurranse til fordel for kommunene

– Med flere aktører kommer på banen har KLP allerede redusert sine priser og gjort andre tilpasninger. For kommunemarkedet fungerer konkurransen skjerpende for de som deltar og det er til fordel for kommunene, forteller Hippe.

Hippe mener kommunene bør benytte seg av muligheten til å legge pensjonsordningene ut på anbud for å sikre seg det beste tilbudet. Det er fornuftig å gjøre – pliktig eller ikke.

– For å få et fungerende marked mener jeg det er viktig at kommunene tar pensjonsordningen sin ut på anbud. De har ingenting å tape på å endre pensjonsleverandør, sier han.

– Vi vil fortsette å gå inn i hver enkelt prosess med fullt pådrag og fokus, men vi innser at vi kommer til å tape noen konkurranser også. Vår satsing i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet er langsiktig. Vi er forberedt på både oppturer og nedturer, forteller Hippe.


Fant du det du lette etter?