Sykeavbruddsforsikring for leger

Med SOP Sykeavbruddsforsikring kan du som driver privat legepraksis sikre deg mot inntektstap hvis du blir midlertidig syk.

Med SOP Sykeavbruddsforsikring får du en forsikring som:

 • er spesielt laget for deg som er privatpraktiserende lege. 
 • gir økonomisk sikring i tillegg til rettigheter fra SOP og fra folketrygden.
 • utbetales etter avtalt karenstid ved minst 50 prosent uføregrad, så lenge du mottar minst 50 prosent sykepenger fra NAV.
 • gir utbetaling inntil 365 dager innenfor et tidsrom av tre år fra første sykmeldingsdag.

Ingvild Pedersen, Storebrand
Ingvild Pedersen
Storebrand

Vi hjelper deg gjerne

Har du spørsmål til oss eller ønsker tilbud på forsikring? Fyll inn noen opplysninger om bedriften din, så kontakter en av våre rådgivere deg.

 

Ofte stilte spørsmål

 • Hvem gjelder forsikringen for?

  Forsikringen gjelder for leger som er medlem i SOP og:

  • er privatpraktiserende lege     
  • ikke har fylt 62 år på tegningstidspunktet
  • har norsk autorisasjon som lege
  • er medlem av norsk folketrygd og har vært det i minst tre år
  • har rett til sykepenger etter lov om folketrygd
  • har avgitt godkjent egenerklæring om helsen

 • Hvordan finner jeg ut hva jeg trenger?

  Har du rettigheter til sykehjelp fra SOP, finner du forsikringsbehovet ved å beregne ditt eventuelle inntektstap, og ser hvordan inntektstapet kan dekkes med forsikring, i denne kalkulatoren. Du bestiller forsikringen under "Tegn forsikring i Storebrand".

  Trenger du hjelp til beregningene i kalkulatoren, kontakt sop@legeforeningen.no eller ring 23 10 90 00 (Legeforeningens sentralbord). 

 • Hva gjør jeg hvis jeg ikke har rettigheter til sykehjelp fra SOP?

  Kontakt Storebrand, så får du hjelp av en rådgiver til å beregne forsikringsbehovet ditt. Du må oppgi årlig brutto næringsinntekt og dine driftsutgifter i legeforetaket, i tillegg til eventuell inntekt hos annen arbeidsgiver.

  E-post: bedrift@storebrand.no eller telefon 22 31 52 77.

 • Får jeg inntektsfradrag for det jeg betaler for forsikringen?

  Ja, fradragsberettiget forsikringspris kan føres som fradrag i næringsskjema som en driftskostnad. Erstatning er skattepliktig for mottaker.

 • Hva gjør jeg hvis jeg blir syk?

  Send oss utfylt egenerklæring og sykemelding del B og D. Du finner egenerklæringen og mer informasjon på sop.no/artikler/sykeavbruddsforsikring

 • Når trer forsikringen i kraft?

  Forsikringen etableres fra bestillingsdato når helseerklæringen er godkjent.

  Når du har bestilt forsikringen, mottar du innen kort tid en e-post fra oss med lenke til elektronisk helseerklæring. Denne må besvares og returneres så snart som mulig, og senest innen 30 dager.

 • Hva er karenstid?

  Karenstiden er antall dager fra første sykemeldingsdag til tidspunktet da utbetalingen av sykeavbruddsforsikringen starter.

  SOP Sykeavbruddsforsikring har 16 dagers karenstid. Det betyr at dagpenge-erstatningen starter fra og med den 17. sykemeldingsdagen.


Fant du det du lette etter?