Sykeavbruddsforsikring for leger

Med SOP Sykeavbruddsforsikring kan du som driver privat legepraksis sikre deg mot inntektstap hvis du blir midlertidig syk.

Med SOP Sykeavbruddsforsikring får du en forsikring som:

 • er spesielt laget for deg som er privatpraktiserende lege. 
 • gir økonomisk sikring i tillegg til rettigheter fra SOP og fra folketrygden.
 • utbetales etter avtalt karenstid ved minst 50 prosent uføregrad, så lenge du mottar minst 50 prosent sykepenger fra NAV.
 • gir utbetaling inntil 365 dager innenfor et tidsrom av tre år fra første sykmeldingsdag.

Vi hjelper deg gjerne

Noen forsikringer er lovpålagte. Andre kan bidra til å gjøre bedriften din til en mer attraktiv arbeidsplass. Trenger du råd om hvilke forsikringer bedriften må og bør ha? Fyll inn noen opplysninger, så kontakter vi deg.

Ta kontakt
Mentor Zeeshan Shah
Zeeshan Shah
Storebrand

Ofte stilte spørsmål

 • Hvem gjelder forsikringen for?

  Forsikringen gjelder for leger som er medlem i SOP og:

  • er privatpraktiserende lege     
  • ikke har fylt 62 år på tegningstidspunktet
  • har norsk autorisasjon som lege
  • er medlem av norsk folketrygd og har vært det i minst tre år
  • har rett til sykepenger etter lov om folketrygd
  • har avgitt godkjent egenerklæring om helsen

 • Hvordan finner jeg ut hva jeg trenger?

  Har du rettigheter til sykehjelp fra SOP, finner du forsikringsbehovet ved å beregne ditt eventuelle inntektstap, og ser hvordan inntektstapet kan dekkes med forsikring, i denne kalkulatoren. Du bestiller forsikringen under "Tegn forsikring i Storebrand".

  Trenger du hjelp til beregningene i kalkulatoren, kontakt sop@legeforeningen.no eller ring 23 10 90 00 (Legeforeningens sentralbord). 

 • Hva gjør jeg hvis jeg ikke har rettigheter til sykehjelp fra SOP?

  Kontakt Storebrand, så får du hjelp av en rådgiver til å beregne forsikringsbehovet ditt. Du må oppgi årlig brutto næringsinntekt i legeforetaket og velge karenstid.

  E-post: bedrift@storebrand.no eller telefon 22 31 52 77.

 • Får jeg inntektsfradrag for det jeg betaler for forsikringen?

  Ja, fradragsberettiget forsikringspris kan føres som fradrag i næringsskjema som en driftskostnad. Erstatning er skattepliktig for mottaker.

 • Hva gjør jeg hvis jeg blir syk?

  Send oss utfylt egenerklæring og sykemelding del B og D. Du finner egenerklæringen og mer informasjon på sop.no/artikler/sykeavbruddsforsikring

 • Når trer forsikringen i kraft?

  Forsikringen etableres fra bestillingsdato når helseerklæringen er godkjent.

  Når du har bestilt forsikringen, mottar du innen kort tid en e-post fra oss med lenke til elektronisk helseerklæring. Denne må besvares og returneres så snart som mulig, og senest innen 30 dager.

 • Hva er karenstid?

  Karenstiden er antall dager fra første sykemeldingsdag til tidspunktet da utbetalingen av sykeavbruddsforsikringen starter.

   I SOP Sykeavbruddsforsikring kan du velge mellom 16 eller 30 dagers karenstid. Velger du 16 dagers karenstid, starter dagpenge-erstatningen fra og med den 17. sykemeldingsdagen.

  De fleste velger 16 dager karenstid, men dersom du ønsker å betale mindre, vil prisen være ca. 20 prosent lavere ved 30 dagers karens.

Nyttig om sykeavbruddsforsikring

Legen som ble pasient

Da lederen for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) selv ble pasient, var han takknemlig for å ha fulgt sine egne forsikringsråd.

Kjøpte uføreforsikring

Fant du det du lette etter?