Norsk Psykologforening

En god pensjonsordning er svært viktig. Akademikerne har forhandlet frem gode ordninger, og avtalen sikrer deg som medlem gunstige betingelser.

Pensjon til bedriften

Vi trenger noen opplysninger for å gi deg et tilbud. Bruk BankID for å legitimere deg, og få et uforpliktende tilbud på pensjon til bedriften din.

Be om et tilbud
Elisabeth Faxvaag
Storebrand

Pensjon

Som i medlem Akademikernes Fagforbund får du et konkurransedyktig tilbud på pensjon. Skattefordeler, reduserte administrasjonskostnader og attraktive pensjonsfond gjør at du kan velge mellom ulike gunstige ordninger.

Innskuddspensjon for deg uten ansatte

  • Du kan spare inntil 7 prosent av lønn mellom 1 og 12 G.
  • Unntak: Er det minst to personer som arbeider i foretaket, og begge har en stillingsprosent og inntekt på minst 75 prosent, kan maksimal sparesats som for foretak med ansatte velges.

Innskuddspensjon for deg med ansatte

  • Bedriften kan spare inntil 7 prosent av lønn opp til 12 G
  • For lønn mellom 7,1 G og 12 G tilbys tilleggssparing. Denne er på inntil 18,1 prosent av lønn.

Hybridpensjon for deg med ansatte

  • En mellomting mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon 
  • Innskuddene er en prosent av lønn, men for å sikre lik pensjon for kvinner og menn er det høyere sparing for kvinner

Norsk Psykologforening

Bruk medlemsfordelene dine og få et godt tilbud på forsikringer.

Vi anbefaler alle våre selvstendig næringsdrivende å sette seg inn i de gode mulighetene Storebrand tilbyr.

Otto Kristiansen,
leder for Akademikernes beslutningsutvalg og generalsekretær i Norsk Lektorlag

Storebrand Pluss — for deg som er leder

Pensjonsreglene er komplekse. For å gi deg en helhetlig forståelse tilbyr vi pensjonsrådgivning av våre beste rådgivere. Vi hjelper deg med å ta lønnsomme valg, både som privatperson og bedriftsleder.

Les om Storebrand Pluss

Bærekraftig pensjon

God avkastning og bærekraftige investeringer henger sammen. Samtidig gir det deg og dine ansatte en god pensjon — og en bedre verden å gå av med pensjon i.

Dette kaller vi «Gode penger»
Nyttig om sparing til pensjon

Selvstendig næringsdrivende? Nå blir sparing til pensjon enda gunstigere

Spar med fordeler som monner, enten du sparer privat eller gjennom bedriften.

Mer om sparing til pensjon