Fearnleys Pensjonskasse – ytelsespensjonsordning

Fearnleys Pensjonskasse har valgt Storebrand Pensjonstjenester til administrasjon av pensjonsordningen og oppfølging av medlemmene i pensjonskassen.

Medlem av pensjonskassen?

Lurer du på hva du får å leve av når du slutter å jobbe? Logg deg inn for å få oversikt over din alderspensjon fra pensjonskassen, og eventuelle øvrige produkter hos Storebrand.

Om pensjonskassen

Fearnleys Pensjonskasse ble etablert 1.1.1977 og forvalter det som gjenstår av den ytelsesbaserte pensjonsordningen til Astrup Fearnley-gruppen. Pensjonskassen ble lukket for nye medlemmer 1. mars 2015 da Astrup Fearnley-gruppen gikk over til innskuddsbasert pensjonsordning.

Alle ansatte pr. denne dato fikk utstedt en fripolise i Fearnleys Pensjonskasse.

Fripolisene i pensjonskassen sikrer alderspensjon og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer samt etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner og barn for de som har krav på det.

Har du spørsmål om pensjon opptjent i Fearnleys Pensjonskasse?

De fleste av oss har spørsmål om pensjon og pensjonsutbetaling. Det kan for eksempel handle om når pensjonsutbetalingen kan starte, eller hvilke pensjonsytelser du har opptjent i pensjonskassen.

Vi har samlet de mest stilte spørsmålene.

Nyttig informasjon

 • add Alderspensjon

  Alderspensjon fra Fearnleys Pensjonskasse er en livsvarig pensjon. Opptjeningsalderen i pensjonsordningen er 67 år og beregnet pensjonsytelse er knyttet til denne alderen.

 • add Uførepensjon

  Uførepensjon sikrer månedlig utbetaling ved uførhet og kommer til utbetaling dersom du har vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger, eller er varig ufør. Uførepensjonen starter normalt fra det tidspunkt rett til utbetaling av sykepenger fra folketrygden opphører.

  Uførepensjonen fra fripolisen i pensjonskassen skal samordnes med opptjente uførepensjonsrettigheter fra andre tjenestepensjonsordninger og arbeidsinntekt.

  Kontakt oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no for spørsmål om uførepensjon.

 • add Etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner

  Dagens pensjonsordning har ingen etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner. Etterlattepensjonen ble terminert 1.2.2010 og det ble utstedt en fripolise for disse opptjente pensjonsytelsene. Etterlattepensjon blir utbetalt dersom du etterlater deg ektefelle/registrert partner når du dør. I medlemsportalen kan du se om du har rett til ektefellepensjon.

 • add Barnepensjon

  Dagens pensjonsordning har ingen barnepensjonsdekning. Barnepensjonsdekningen ble terminert 1.2. 2010 og det ble utstedt en fripolise for disse opptjente pensjonsytelsene. Barnepensjon utbetales dersom du etterlater deg barn under 21 år når du dør. 

 • add Utbetaling av alderspensjon fra 67 år

  Alderspensjon fra Fearnelys pensjonskasse er en livsvarig pensjon. Første utbetaling av din pensjon skjer ordinært fra måneden etter at du når 67 år. 

 • add Utbetaling av alderspensjon før 67 år

  Det er mulig å starte utbetaling av pensjon fra 62 år dersom årlig pensjon utgjør minst 20 % av G. Dette tilsvarer 24 806 kroner information i året. Det er viktig å være klar over at hvis du starter utbetaling av alderspensjon før 67 år, vil din livsvarige pensjon bli lavere fordi den utbetales over en lengre periode.

 • add Medlemsfordeler

  Som medlem i Fearnleys Pensjonskasse får du gode priser og betingelser på boliglån, skadeforsikring og individuell pensjonssparing (IPS) via Pensjonskasseforeningens avtale med Storebrand.

  Du kan lese mer om medlemsfordelene her: https://pensjonskasser.no/medlemsfordeler