Detaljer om hybridpensjon

Dette er et sammendrag av hva hybridpensjon innebærer. 

Om hybridpensjon

Hybridpensjon er en mellomting mellom dagens ytelsespensjon og innskuddspensjon. Hybridpensjon ligner mest på en innskuddspensjon i opptjeningstiden. Innskuddene er en prosent av lønn, men for å sikre lik pensjon for kvinner og menn er det høyere sparing for kvinner. I utbetalingstiden er likhetene større med ytelsespensjon, blant annet ved at pensjonen kan gjøres livsvarig og man er fortsatt medlem av pensjonsordningen.

Om en ansatt dør, vil pensjonskapitalen gå til forsikringskollektivet og ikke til de etterlatte. Dette er samme prinsipp som for ytelsespensjon, og bidrar til høyere pensjon til de ansatte. 

Bedriften kan enten velge kollektiv forvaltning av Storebrand, eller individuelt investeringsvalg for den ansatte. Dersom bedriften velger kollektiv forvaltning kan man også velge å regulere innskuddene i takt med lønnsveksten. Ved individuelt investeringsvalg vil forvaltningen i pensjonsavtalen ligge tett opp mot forvaltningen for innskuddspensjon. 

Her finner du en oversikt som sammenligner egenskapene for de ulike pensjonsordningene: Hybridpensjon, innskuddspensjon og ytelsespensjon.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

TemaHybridpensjonInnskuddspensjonYtelsespensjon
Hva er avtaltInnbetalingenInnbetalingenInnbetalingen
Hva blir pensjonenSum innbetaling og regulering/avkastningSum innbetaling og avkastningAvtalt prosentsats av sluttlønn
OpptjeningAlle år tellerAlle år tellerAvkortes ved mindre enn 30 års opptjening
DødelighetsarvJaNeiJa
Regulering av pensjonsbeholdningenÅrlig regulering med generell lønnsvekst eller regulering med avkastningIngen garanti for regulering, avgjøres av avkastning og oppsparte midlerReguleres med individuell lønnsvekst
Regulering av pensjonerBedriften bestemmer i henhold til lønnsvekst eller avkastning, må ikke reguleresI henhold til avkastningBedriften bestemmer i henhold til lønnsvekst eller avkastning, må ikke reguleres
LevealdersjusteringJaNeiNei
UtbetalingstidBedriften bestemmer, men normalt livsvarigDen ansatte bestemmer, normalt til 77 årBedriften bestemmer, men normalt livsvarig
Forvaltning av pensjonsmidlerKollektiv forvaltning eller individuelt investeringsvalgIndividuelt investeringsvalgKollektiv forvaltning
AvkastningsgarantiLeverandøren stiller 0-garanti, med mindre det er avtalt individuelt investeringsvalgNeiLeverandøren stiller avkastningsgaranti. Avkastning utover regulering til premiefond
Kostnader til forvaltning og administrasjonBedriften dekker alle kostnader i hele oppsparings- og utbetalingstiden, også om den ansatte slutter i bedriftenBedriften dekker kostnader frem til den ansatte slutter i bedriften. Den ansatte dekker selv kostnader etter detteBedriften dekker alle kostnader i hele oppsparings- og utbetalingstiden, også om den ansatte slutter i bedriften
BalanseføringKrav til balanseføring ved garanti – vesentlig mindre omfang enn ytelse. Ingen krav til balanseføring ved individuelt investeringsvalgIngen krav til balanseføringKrav til balanseføring av fremtidige forpliktelser

 

Forklaring av begreper

 • add Dødelighetsarv

  Dersom du dør fordeles pensjonsbeholdningen på gjenlevende medlemmer i samme type pensjonsordning.
  Dette bidrar til høyere pensjon og mulighet for livsvarig utbetaling.

 • add Levealdersjustering

  Ved nådd pensjonsalder deles pensjonsbeholdningen på antall år det er forventet at du skal leve. Eventuelt kortere dersom det er avtalt at utbetalingen opphører ved en bestemt alder.

 • add Fleksibelt uttak

  Du kan starte utbetalingen av pensjonen din fra du er 62 år. Du kan fritt kombinere uttak av pensjon ved siden av å jobbe. Det betyr at du kan få utbetalt pensjon samtidig som du fortsetter pensjonsopptjeningen din.

 • add Alleårsregelen

  Det skal lønne seg å arbeide. Prinsippet er at alle årene du jobber skal gi pensjonsopptjening,

 • add Balanseføring

  Hvis bedriften har en avtale om kollektiv forvaltning, innebærer det enten at Storebrand garanterer at pengene ikke synker i verdi, eller at bedriften selv garanterer at pensjonsmidlene reguleres i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonsordningen har en slik garanti, skal denne forpliktelsen balanseføres i regnskapet. Det er ingen krav til balanseføring dersom pensjonsordningen har individuelt investeringsvalg, hvor de ansatte selv bestemmer hvordan pengene skal forvaltes.

 • add Forvaltning

  Bedriften din kan velge mellom to modeller for forvaltning av pensjonspengene.

  • Kollektiv forvaltning: Storebrand bestemmer hvordan pengene skal forvaltes og stiller en årlig nullgaranti. Bedriften kan velge om de vil garantere for en årlig regulering i henhold til lønnsvekst.
  • Investeringsvalg: De ansatte bestemmer hvordan pengene skal forvaltes. Det er ikke knyttet noen årlig garanti til denne forvaltningen.

Fullstendige vilkår

 


Fant du det du lette etter?