Egen pensjonskonto – dette må du som arbeidsgiver vite


På egen pensjonskonto samles all innskuddspensjon for dine ansatte – både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Målet med denne kontoen er at de ansatte skal få bedre oversikt og mer pensjon for hver pensjonskrone du sparer for dem.

Dette betyr det for deg som arbeidsgiver

 • Du kan forvente mer pensjon for hver pensjonskrone du sparer til de ansatte.
 • Du betaler kun administrasjonskostnad og forvaltningskostnad for pensjonen bedriften har spart til de ansatte — ikke for eventuell pensjon fra tidligere arbeidsforhold.
 • Du som arbeidsgiver har nå et større ansvar for å informere ansatte om pensjonsordningen, blant annet om hvilke valgmuligheter de har. Dette ansvaret skal vi i Storebrand hjelpe deg med å ivareta.
 • Den ansatte kan selv velge hvilken leverandør som skal forvalte sin egen pensjonskonto.
 • Den ansatte har krav på pensjonsopptjening — uavhengig av ansettelsestid.

Dette betyr det for dine ansatte

 • Pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) er nå samlet på egen pensjonskonto. Dette gir bedre oversikt og kontroll.
 • Sammenslåingen av pensjonsavtaler skjedde automatisk. Men den enkelte kunne reservere seg mot sammenslåing — hvis de ønsket det.
 • Ansatte kan selv velge en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har valgt.
 • Det er ikke lenger krav om 12 måneders ansettelsestid for å få med seg oppspart pensjonskapital.

Dette lurer mange arbeidsgivere på

 • Når ble egen pensjonskonto innført?

  Nytt navn fra januar 2021. Da endret pensjonsavtalen de ansatte hadde gjennom nåværende arbeidsgiver navn fra «innskuddspensjon» til «egen pensjonskonto». 

  Reservasjonsperiode fra 1. februar til 30. april 2021. I denne perioden kunne de ansatte reservere seg mot, eller fremskynde, at pensjonskapitalbevis ble flyttet til egen pensjonskonto. Dette måtte gjøres i reservasjonsløsningen til Norsk Pensjon. 

  Oversikt tilgjengelig fra mai 2021. Ansatte kunne logge inn på norskpensjon.no/reservasjon og se når pensjonen ble samlet på egen pensjonskonto. 

  Flytteperiode fra 1. mai til 31. desember 2021. Pensjonskapitalbevisene til de ansatte ble samlet på deres egen pensjonskonto.

 • Hva betyr det at arbeidsgiver har fått informasjonsansvar overfor de ansatte?

  Dine ansatte har krav på informasjon om blant annet hvilket investeringsvalg som er standard for pensjonen du sparer for dem og hvilke valgmuligheter den enkelte har. I tillegg skulle de ansatte informeres om at alle pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere ble samlet på én pensjonskonto — og hva det betyr for den enkelte. Dette er omfattende kommunikasjonsoppgaver som vi hjelper bedriftskundene våre med. Vi holder selvsagt deg som arbeidsgiver orientert om hvordan vi ivaretar dine ansatte.

 • Hvordan mottok de ansatte informasjonen om egen pensjonskonto?

  Vi sendte i utgangspunktet all informasjon om innskuddspensjon og egen pensjonskonto digitalt. Den ansatte kunne selv reservere seg mot dette.

  Ansatte med innskuddspensjon hos oss mottok informasjon om at egen pensjonskonto skulle innføres og at informasjonen skulle være digital. I e-posten oppfordret vi de ansatte til å oppdatere sin private e-postadresse i kundeprofilen på storebrand.no. Dette var viktig fordi vi primært sender personlig pensjonsinformasjon til e-postadressen den ansatte har oppgitt selv. For å komme i kontakt med alle ansatte er det fortsatt viktig at du som arbeidsgiver oppgir dine ansattes e-postadresse på jobben til oss.

 • Ble pensjon fra ytelsespensjonsordning og hybridpensjonsordning en del av egen pensjonskonto?

  Nei, det er bare pensjon fra nåværende arbeidsgiver med innskuddspensjonsordning og pensjonskapitalbevis (fra tidligere arbeidsgivere med innskuddspensjon) som inngår i egen pensjonskonto.

  Fripoliser fra ytelsespensjonsordninger og pensjonsbevis fra hybridpensjonsordninger er ikke en del av egen pensjonskonto.

 • Hvem dekker kostnadene knyttet til egen pensjonskonto?

  Du som arbeidsgiver dekker kostnader knyttet til administrasjon og forvaltning for den delen av pensjonssparingen som bedriften sparer for de ansatte. Ansatte dekker forvaltningskostnader for pensjonssparing som de har fra tidligere arbeidsforhold.

 • Hva inkluderes ikke i egen pensjonskonto?

  Pensjonskapitalbevis under utbetaling, aktiv ytelsespensjon og hybridpensjon, fripoliser (også de med investeringsvalg), pensjonsbevis (hybrid), oppsatte rettigheter fra offentlig tjenestepensjon, fondskonto og ekstrapensjon inkluderes ikke i egen pensjonskonto.

 • Fikk ansatte med flere arbeidsgivere flere pensjonskontoer?

  Ja, dersom den ansatte hadde mer enn én arbeidsgiver, fikk de en egen pensjonskonto hos hver av pensjonsleverandørene til arbeidsgiverne. Hvis den ansatte hadde pensjonssparing fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis), ble pengene plassert på den pensjonskontoen med høyest saldo.

Lars-Erik Eriksen
Storebrand

Egen pensjonskonto er bra for dine ansatte

I 2021 fikk 1,5 millioner nordmenn sin egen pensjonskonto. Pensjonen fra daværende og tidligere arbeidsgivere ble samlet på denne kontoen. 

Med egen pensjonskonto får dine ansatte bedre oversikt.

Det blir samtidig enklere for dem å påvirke hvordan pensjonen blir forvaltet. Hvis de ønsker et ekstra stort utvalg av fond, bør de vurdere Egen pensjonskonto fleksibel. 


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.