Egen pensjonskonto – dette må du som arbeidsgiver vite


På egen pensjonskonto samles all innskuddspensjon for dine ansatte – både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Målet med denne kontoen er at de ansatte skal få bedre oversikt og mer pensjon for hver pensjonskrone du sparer for dem.

Dette betyr det for deg som arbeidsgiver

 • Du kan forvente mer pensjon for hver pensjonskrone du sparer til de ansatte.
 • Du betaler kun administrasjonskostnad og forvaltningskostnad for pensjonen bedriften har spart til de ansatte — ikke for eventuell pensjon fra tidligere arbeidsforhold.
 • Du som arbeidsgiver får nå et større ansvar for å informere ansatte om pensjonsordningen, blant annet om hvilke valgmuligheter de har. Dette ansvaret skal vi i Storebrand hjelpe deg med å ivareta.
 • Den ansatte kan selv velge hvilken leverandør som skal forvalte sin egen pensjonskonto.
 • Den ansatte har krav på pensjonsopptjening — uavhengig av ansettelsestid.

Dette betyr det for dine ansatte

 • Pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) samles på egen pensjonskonto. Dette gir bedre oversikt og kontroll.
 • Sammenslåingen av pensjonsavtaler skjer automatisk. Men den enkelte kan reservere seg mot sammenslåing — hvis de ønsker det.
 • Ansatte kan selv velge en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har valgt.
 • Det er ikke lenger krav om 12 måneders ansettelsestid for å få med seg oppspart pensjonskapital.

Dette lurer mange arbeidsgivere på

 • Når kommer egen pensjonskonto?

  Nytt navn fra januar 2021. Da endret pensjonsavtalen de ansatte har gjennom nåværende arbeidsgiver navn fra «innskuddspensjon» til «egen pensjonskonto». 

  Reservasjonsperiode fra 1. februar til 30. april. I denne perioden kan ansatte reservere seg mot, eller fremskynde, at pensjonskapitalbevis flyttes til egen pensjonskonto. Dette kan gjøres i reservasjonsløsningen til Norsk Pensjon. Løsningen ble tilgjengelig 1. februar 2021.

  Oversikt tilgjengelig fra mai 2021. Ansatte kan logge inn på norskpensjon.no/reservasjon og se når pensjonen vil bli samlet på egen pensjonskonto. De ansatte kan logge inn på norskpensjon.no for å se alle sine avtaler.

  Flytteperiode fra 1. mai til 31. desember. Pensjonskapitalbevisene blir samlet på egen pensjonskonto, som ansatte har fått automatisk eller valgt selv.

  Overføring i løpet av 2021. Innskuddspensjon fra tidligere arbeidsgivere vil bli overført til de ansattes egen pensjonskonto.

 • Hva betyr det at arbeidsgiver har fått informasjonsansvar overfor de ansatte?

  Dine ansatte har krav på informasjon om blant annet hvilket investeringsvalg som er standard for pensjonen du sparer for dem, og hvilke valgmuligheter den enkelte har. I tillegg skal de ansatte informeres om at alle pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere nå samles på én pensjonskonto — og hva det betyr for den enkelte. Dette er en omfattende kommunikasjonsoppgave som vi skal hjelpe bedriftskundene våre med. Vi vil selvsagt holde deg som arbeidsgiver orientert om hvordan vi ivaretar dine ansatte.

 • Hvordan vil mine ansatte motta informasjonen om egen pensjonskonto?

  Vi sender i utgangspunktet all informasjon om innskuddspensjon og egen pensjonskonto digitalt. Den ansatte kan selv reservere seg mot dette.

  Ansatte med innskuddspensjon hos oss mottar informasjon om at egen pensjonskonto kommer og at informasjonen blir digital. I e-posten oppfordrer vi de ansatte til å oppdatere sin private e-postadresse i kundeprofilen på storebrand.no. Dette er viktig fordi vi primært sender personlig pensjonsinformasjon til e-postadressen den ansatte har oppgitt selv. For å komme i kontakt med alle ansatte er det fortsatt viktig at du som arbeidsgiver oppgir dine ansattes e-postadresse på jobben til oss.

 • Blir pensjon fra ytelsespensjonsordning og hybridpensjonsordning en del av egen pensjonskonto?

  Nei, det er bare pensjon fra nåværende arbeidsgiver med innskuddspensjonsordning og pensjonskapitalbevis (fra tidligere arbeidsgivere med innskuddspensjon) som inngår i egen pensjonskonto.

  Fripoliser fra ytelsespensjonsordninger og pensjonsbevis fra hybridpensjonsordninger er ikke en del av egen pensjonskonto.

 • Hvem dekker kostnadene knyttet til egen pensjonskonto?

  Du som arbeidsgiver dekker kostnader knyttet til administrasjon og forvaltning for den delen av pensjonssparingen som bedriften sparer for de ansatte. Ansatte dekker forvaltningskostnader for pensjonssparing som de har fra tidligere arbeidsforhold.

 • Hva inkluderes ikke i egen pensjonskonto?

  Pensjonskapitalbevis under utbetaling, aktiv ytelsespensjon og hybridpensjon, fripoliser (også de med investeringsvalg), pensjonsbevis (hybrid), oppsatte rettigheter fra offentlig tjenestepensjon, fondskonto og ekstrapensjon inkluderes ikke i egen pensjonskonto.

 • Hva skjer hvis den ansatte har flere arbeidsgivere?

  Dersom den ansatte har mer enn en arbeidsgiver får de en egen pensjonskonto hos hver av pensjonsleverandørene til arbeidsgiverne. Hvis den ansatte har pensjonssparing fra tidligere arbeidsforhold, vil pengene plasseres på den pensjonskontoen med høyest saldo.

Lars-Erik Eriksen
Storebrand

Derfor er egen pensjonskonto bra for dine ansatte

1,5 millioner nordmenn fikk fra nyttår sin egen pensjonskonto. Pensjonen fra nåværende og tidligere arbeidsgivere skal i løpet av 2021 samles på denne kontoen.

Med egen pensjonskonto får dine ansatte bedre oversikt. Det blir samtidig enklere for dem å påvirke hvordan pensjonen blir forvaltet.


Fant du det du lette etter?