Egen pensjonskonto – dette må du som arbeidsgiver vite

Egen pensjonskonto blir innført i 2021. På denne kontoen samles all innskuddspensjon for dine ansatte – både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Målet er at de ansatte skal få bedre oversikt og mer pensjon for hver pensjonskrone du sparer for dem.

Dette betyr det for deg som arbeidsgiver

 • Du kan forvente mer pensjon for hver pensjonskrone du sparer til de ansatte.
 • Du betaler administrasjonskostnadene for hele pensjonskontoen og forvaltningskostnader for midlene du har spart til den ansatte.
 • Du har et informasjonsansvar overfor de ansatte knyttet til ny ordning — dette skal vi i Storebrand hjelpe deg med.
 • Den ansatte kan selv velge hvilken leverandør som skal forvalte sin egen pensjonskonto.
 • Den ansatte har krav på pensjonsopptjening — uavhengig av ansettelsestid.

Dette betyr det for dine ansatte

 • Pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) samles på egen pensjonskonto. Dette gir bedre oversikt og kontroll.
 • Sammenslåingen av pensjonsavtaler skjer automatisk, men den enkelte kan reservere seg mot sammenslåing — hvis de ønsker det.
 • Ansatte kan selv velge en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har valgt.
 • Det er ikke lenger krav om 12 måneders ansettelsestid for å få med seg oppspart pensjonskapital.

Vår informasjon om egen pensjonskonto til ansatte

Dette lurer mange arbeidsgivere på

 • Hvordan skal jeg forholde meg til innbetalinger hvis den ansatte velger en annen leverandør enn Storebrand?

  Du som arbeidsgiver skal uansett betale både innskudd og kostnader til Storebrand. Det er vår oppgave å  sørge for at leverandøren den ansatte har valgt får riktige overførsler — i henhold til bransjens regelverk. 

 • Hva betyr det at arbeidsgiver har fått informasjonsansvar overfor de ansatte?

  Dine ansatte har krav på informasjon om blant annet hvilket investeringsvalg som er standard for pensjonen du sparer for dem, og hvilke valgmuligheter den enkelte har. I tillegg skal de ansatte informeres om at alle pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere nå samles på én pensjonskonto — og hva det betyr for den enkelte. Dette er en omfattende kommunikasjonsoppgave som vi skal hjelpe bedriftskundene våre med. Vi vil selvsagt holde deg som arbeidsgiver orientert om hvordan vi ivaretar dine ansatte.

 • Hvordan vil mine ansatte motta informasjonen om egen pensjonskonto?

  I forbindelse med innføring av egen pensjonskonto, sender vi i utgangspunktet all informasjon om innskuddspensjon og egen pensjonskonto digitalt. Den ansatte kan selv reservere seg mot dette.

  Ansatte med innskuddspensjon hos oss, mottar informasjon om at egen pensjonskonto kommer og at informasjonen blir digital. I e-posten oppfordrer vi de ansatte til å oppdatere sin private e-postadresse i kundeprofilen på storebrand.no. Dette er viktig fordi vi primært sender personlig pensjonsinformasjon til e-postadressen den ansatte har oppgitt selv. For å komme i kontakt med alle ansatte, er det imidlertid fortsatt viktig at du som arbeidsgiver oppgir dine ansattes e-postadresse på jobben til oss.

 • Blir pensjon fra ytelsespensjonsordning og hybridpensjonsordning en del av egen pensjonskonto?

  Nei, det er bare pensjon fra nåværende arbeidsgiver med innskuddspensjonsordning og pensjonskapitalbevis (fra tidligere arbeidsgivere med innskuddspensjon) som inngår i egen pensjonskonto.

  Fripoliser fra ytelsespensjonsordninger og pensjonsbevis fra hybridpensjonsordninger er ikke en del av egen pensjonskonto.

Derfor er egen pensjonskonto godt nytt for dine ansatte

1,4 millioner nordmenn får snart samlet pensjonen i en egen pensjonskonto som følger dem gjennom arbeidslivet.

Med egen pensjonskonto får dine ansatte bedre oversikt. Det blir samtidig enklere for dem å påvirke hvordan pensjonen blir forvaltet.

Dette bør de vite
Heidi Skaaret
Storebrand

Fant du det du lette etter?