Egen pensjonskonto – dette må du som arbeidsgiver vite

På egen pensjonskonto samles all innskuddspensjon for dine ansatte – både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Målet med denne kontoen er at de ansatte skal få bedre oversikt og mer pensjon for hver pensjonskrone du sparer for dem.

Dette betyr det for deg som arbeidsgiver

 • Du kan forvente mer pensjon for hver pensjonskrone du sparer til de ansatte.
 • Du betaler kun administrasjonskostnad og forvaltningskostnad for pensjonen bedriften har spart til de ansatte — ikke for eventuell pensjon fra tidligere arbeidsforhold.
 • Du som arbeidsgiver har nå et større ansvar for å informere ansatte om pensjonsordningen, blant annet om hvilke valgmuligheter de har. Dette ansvaret skal vi i Storebrand hjelpe deg med å ivareta.
 • Den ansatte kan selv velge hvilken leverandør som skal forvalte sin egen pensjonskonto.
 • Den ansatte har krav på pensjonsopptjening — uavhengig av ansettelsestid.

Dette betyr det for dine ansatte

 • Pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) er nå samlet på egen pensjonskonto. Dette gir bedre oversikt og kontroll.
 • Sammenslåingen av pensjonsavtaler skjedde automatisk. Men den enkelte kunne reservere seg mot sammenslåing — hvis de ønsket det.
 • Ansatte kan selv velge en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har valgt.
 • Det er ikke lenger krav om 12 måneders ansettelsestid for å få med seg oppspart pensjonskapital.

Dette lurer mange arbeidsgivere på

 • add Når ble egen pensjonskonto innført?

  Nytt navn fra januar 2021. Da endret pensjonsavtalen de ansatte hadde gjennom nåværende arbeidsgiver navn fra «innskuddspensjon» til «egen pensjonskonto». 

  Reservasjonsperiode fra 1. februar til 30. april 2021. I denne perioden kunne de ansatte reservere seg mot, eller fremskynde, at pensjonskapitalbevis ble flyttet til egen pensjonskonto. Dette måtte gjøres i reservasjonsløsningen til Norsk Pensjon. 

  Oversikt tilgjengelig fra mai 2021. Ansatte kunne logge inn på norskpensjon.no/reservasjon og se når pensjonen ble samlet på egen pensjonskonto. 

  Flytteperiode fra 1. mai til 31. desember 2021. Pensjonskapitalbevisene til de ansatte ble samlet på deres egen pensjonskonto.

 • add Hva betyr det at arbeidsgiver har fått informasjonsansvar overfor de ansatte?

  Dine ansatte har krav på informasjon om blant annet hvilket investeringsvalg som er standard for pensjonen du sparer for dem og hvilke valgmuligheter den enkelte har. I tillegg skulle de ansatte informeres om at alle pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere ble samlet på én pensjonskonto — og hva det betyr for den enkelte. Dette er omfattende kommunikasjonsoppgaver som vi hjelper bedriftskundene våre med. Vi holder selvsagt deg som arbeidsgiver orientert om hvordan vi ivaretar dine ansatte.

 • add Hvordan mottok de ansatte informasjonen om egen pensjonskonto?

  Vi sendte i utgangspunktet all informasjon om innskuddspensjon og egen pensjonskonto digitalt. Den ansatte kunne selv reservere seg mot dette.

  Ansatte med innskuddspensjon hos oss mottok informasjon om at egen pensjonskonto skulle innføres og at informasjonen skulle være digital. I e-posten oppfordret vi de ansatte til å oppdatere sin private e-postadresse i kundeprofilen på storebrand.no. Dette var viktig fordi vi primært sender personlig pensjonsinformasjon til e-postadressen den ansatte har oppgitt selv. For å komme i kontakt med alle ansatte er det fortsatt viktig at du som arbeidsgiver oppgir dine ansattes e-postadresse på jobben til oss.

 • add Ble pensjon fra ytelsespensjonsordning og hybridpensjonsordning en del av egen pensjonskonto?

  Nei, det er bare pensjon fra nåværende arbeidsgiver med innskuddspensjonsordning og pensjonskapitalbevis (fra tidligere arbeidsgivere med innskuddspensjon) som inngår i egen pensjonskonto.

  Fripoliser fra ytelsespensjonsordninger og pensjonsbevis fra hybridpensjonsordninger er ikke en del av egen pensjonskonto.

 • add Hvem dekker kostnadene knyttet til egen pensjonskonto?

  Du som arbeidsgiver dekker kostnader knyttet til administrasjon og forvaltning for den delen av pensjonssparingen som bedriften sparer for de ansatte. Ansatte dekker forvaltningskostnader for pensjonssparing som de har fra tidligere arbeidsforhold.

 • add Hva inkluderes ikke i egen pensjonskonto?

  Pensjonskapitalbevis under utbetaling, aktiv ytelsespensjon og hybridpensjon, fripoliser (også de med investeringsvalg), pensjonsbevis (hybrid), oppsatte rettigheter fra offentlig tjenestepensjon, fondskonto og ekstrapensjon inkluderes ikke i egen pensjonskonto.

 • add Fikk ansatte med flere arbeidsgivere flere pensjonskontoer?

  Ja, dersom den ansatte hadde mer enn én arbeidsgiver, fikk de en egen pensjonskonto hos hver av pensjonsleverandørene til arbeidsgiverne. Hvis den ansatte hadde pensjonssparing fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis), ble pengene plassert på den pensjonskontoen med høyest saldo.

 • add Har dere samlet nyttig informasjon om egen pensjonskonto til meg som arbeidsgiver?

  Ja. Når du logger deg i Bedriftsportalen, finner du en informasjonspakke under 'Kundeservice' og 'Egen pensjonskonto'. Her finner du også faktaark på norsk og engelsk.

 • add Hvor finner jeg informasjon om egen pensjonskonto som jeg kan dele med mine ansatte?

  Når du logger deg inn i Bedriftsportalen, finner du en informasjonspakke til ansatte under 'Kundeservice' og 'Egen pensjonskonto'. Her finner du også faktaark på norsk og engelsk.

 • add En av mine ansatte vil ha pensjonskonto et annet sted, er det noe jeg må gjøre?

  Nei. Det er ikke noe du som arbeidsgiver trenger å forholde deg til. Vi sender pensjonsinnskuddet videre til den leverandøren de ansatte eventuelt selv har valgt. 

 • add Ble administrasjonen av bedriftens pensjonsavtale endret ved innføring av egen pensjonskonto?

  Nei, administrasjon av bedriftens pensjonsavtale foregår på samme måte som før. Bedriften mottar fortsatt en månedlig faktura for pensjon, selv om noen ansatte velger å flytte pensjonen sin til en annen leverandør enn Storebrand.

 • add Hva innebærer egentlig bedriftens informasjonsansvar?

  Informasjonsansvaret innebærer at bedrifter skal opplyse sine ansatte om:

  • hvilke pensjonsrettigheter de har og hva de kan forvente i pensjon.
  • hvilket investeringsvalg som gjelder for pensjonsordningen, avkastning og risiko.
  • hvilken betydning det fikk at pensjonskapitalbevis ble flyttet inn i bedriftens pensjonsordning.
  • hvilke muligheter de ansatte har for sin pensjonskonto med tanke på reservasjon og selvvalgt leverandør.

  Informasjonskravet var aktuelt ved innføringen av egen pensjonskonto, og gjelder nå ved nyansettelser og løpende gjennom ansattforholdet. Storebrand vil legge til rette for at informasjonsansvaret kan løses på en god og effektiv måte. Men for å kunne ivareta bedriftens ansatte og sende ut viktig informasjon, trenger vi oppdaterte e-postadresser.

  Oppdaterte e-postadresser kan lastes opp i Bedriftsportalen, eller de ansatte kan logge seg inn på storebrand.no/digivalg og registrere  e-postadressen som de ønsker at skal brukes.

 • add Blir administrasjonskostnadene endret hvis en eller flere av mine ansatte velger å flytte pensjonskontoen til en annen leverandør enn Storebrand?

  Nei, bedriften vil ha de samme kostnadene uavhengig av hvilken leverandør de ansatte velger. Storebrand vil overføre sparing og kompensasjon for forvaltning til den leverandøren de ansatte selv har valgt.

Lars-Erik Eriksen, leder for salg til bedriftsmarkedet i Storebrand.

Egen pensjonskonto er bra for dine ansatte

Med egen pensjonskonto får dine ansatte god oversikt.

Det er samtidig enklere å påvirke hvordan pensjonen blir forvaltet. Hvis de ansatte ønsker et ekstra stort utvalg av fond, bør de vurdere Egen pensjonskonto fleksibel. 


Fant du det du lette etter?