Prosjektforsikring

Som entreprenør kan du forsikre dine økonomiske interesser i prosjektene du jobber med. Prosjektforsikring sikrer deg økonomisk ved skade på ikke-overleverte arbeider og materiell.​

Vår prosjektforsikring dekker:

  • plutselig og uforutsett skade som rammer ting.
  • skade på utførte bygge-, anleggs-, monterings- og installasjonsarbeider.​
  • materialer og utstyr på prosjektets plass som skal inngå i prosjektet.​

Enkelt å flytte — vi ordner alt

Når du kjøper forsikring hos oss på nett, legger du bare inn hvilket selskap du bruker i dag. Vi ordner oppsigelse og alt det praktiske for deg.

Vi hjelper deg gjerne

Noen forsikringer er lovpålagte. Andre kan bidra til å gjøre bedriften din til en mer attraktiv arbeidsplass. Trenger du råd om hvilke forsikringer bedriften må og bør ha? Fyll inn noen opplysninger, så kontakter vi deg.

Ta kontakt
Mentor Zeeshan Shah
Zeeshan Shah
Storebrand