Risikoingeniør Sondre Zakariassen viser frem et brannvarslingsanlegg.

– Mange bedrifter slår seg konkurs etter en storbrann

En brann kan velte om på hele bedriften. Hvilket ansvar har man som eier av et næringsbygg – og hvilke plikter har man som leietaker?

Av  Martin Bergesen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 24.11.2023

– Vi må bli flinkere til å tenke «hva hvis?» 

Det sier Sondre Zakariassen, risikoingeniør i Storebrand og tidligere brannkonstabel. Som utdannet branningeniør er han ekspert på hvordan røyk og flammer sprer seg – og hvordan man hindrer akkurat det.

Det er ingen hemmelighet at det koster å brannsikre et næringsbygg. Zakariassen vet imidlertid mye om hvor galt det kan gå om beredskapen ikke er i orden.

– Det er når vi ikke prioriterer sikkerhet og beredskap, at vi ser at konsekvensene blir store.


Lurer du på hvordan du bør forsikre bedriften?


Eier har et stort ansvar

Med ethvert bygg, og spesielt et som leies ut, følger det tydelige lovkrav til brannsikkerheten.

For eksempel beskriver Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om brannforebygging eiers og virksomhetens plikter for å gjøre nødvendige tiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.

– Om det for eksempel oppstår en brann og man ikke har røykdeteksjon eller noen markering av rømningsveier, kan man bli rettslig forfulgt, sier Zakariassen.

– Som utleier har du altså et stort ansvar.

SONDRE ZAKARIASSEN: Risikoingeniør i Storebrand.

I lovverket er det to begreper som går igjen når det gjelder brannsikkerhet: Byggtekniske og organisatoriske tiltak.

Det første handler om tekniske egenskaper, som branndører som skal hindre brannspredning, samt brannalarmanlegg, sprinkleranlegg med mer.

– Dette er branntekniske tiltak som krever vedlikehold, med årlig oppfølging og kontroll av funksjonalitet.

Det er her det organisatoriske kommer inn. Som eier av bygget må man sette av både tid og ressurser til å systematisere jobben med brannsikkerheten og utbedre det som trengs. Det må ikke være tilfeldigheter som avgjør, men klare planer og nedskrevne rutiner.

– Det er ikke nok å tenke at «jeg pleier jo å lese rapporten fra kontrolløren», sier Zakariassen.


Invester i trygghet med en god næringsbyggforsikring


Leietakere frykter utgifter

Årsakene til at det begynner å brenne handler ofte om menneskelig svikt eller feil ved elektrisk anlegg og utstyr. Selv om mye ansvar hviler på eier, har også leietakere i bygget ansvar for brannsikker bruk av bygget. Som leietaker må man selv melde fra om man oppdager avvik som kan påvirke brannsikkerheten.

– Det er ikke realistisk at eier daglig går rundt og kontrollerer at brannsikkerheten er i orden i lokalene, sier Zakariassen.

–  Derfor har brukere av bygget en klar plikt til å melde fra, for eksempel hvis man oppdager feil eller mangler. Ødelagte branndører eller nødlys som ikke fungerer er eksempler på dette. God kommunikasjon mellom eier og bruker er ekstremt viktig for brannsikkerheten.

VANLIGE ÅRSAKER: En brann skyldes ofte menneskelig svikt eller feil ved elektrisk anlegg og utstyr.

Han nevner videre at spørsmålet om penger kan ha en viss effekt på hva som rapporteres videre fra leietakere til eier.

– Driver man for eksempel butikk i et kjøpesenter, koster det ofte mye penger å leie lokalene. I tillegg må man gjerne selv stå for oppussing av lokalene.

Det hender derfor at eier oppdager at det for eksempel er blitt satt opp sponplater eller liknende over røykvarslere og sprinkleranlegg i lokalet man leier ut.

– Dette er åpenbart en trussel for brannsikkerheten, men en del leietakere frykter at de selv må betale for utbedringene – for eksempel å flytte en røykdetektor – om de melder fra til eier.

Zakariassen påpeker imidlertid viktigheten av å alltid melde fra.

– Hensynet til liv og helse er selvsagt den viktigste grunnen til at man bør melde fra. Men det kan også få store konsekvenser for bedriften dersom det oppstår en brann.

Mange går konkurs

Om det først begynner å brenne, vil en forsikring kunne bøte på både gjenoppbygging av lokaler og tapte inntekter. Norske forsikringsselskaper utbetalte til sammen rundt 6,5 milliarder kroner til brannskader i 2022, hvorav halvparten av dette gjaldt branner i næringsbygg.

Forebygging er alltid å foretrekke, ifølge Zakariassen. Foruten faren for liv og helse, kan følgene av å ikke ha brannsikkerheten i orden bli dramatiske for mange bedrifter.

– I etterkant av en storbrann er det svært mange bedriftene som aldri kommer seg på beina igjen og ender med å slå seg konkurs, sier Zakariassen.

– Det kan ta årevis å bygge seg opp igjen etter en brann. Selv om du har en forsikring som dekker materielle skader og tapt inntekt, vil ikke nødvendigvis kundemassen du brukte 10-15 år på å bygge opp vente på deg – de finner andre leverandører.

Det er lovpålagt at bedrifter utfører en risikovurdering av driften, noe som er en gylden mulighet til å bedre sikkerheten. Zakariassen anbefaler å leie inn fagpersoner til dette hvis man føler seg usikker.

– Hvis du ikke selv vet hva du skal se etter finner du heller ikke feilene, sier han.

– Har du lading av truck? Storkomfyr og frityr? Forskjellige typer kjemiske prosesser eller lagring av brannfarlig avfall? Få en vurdering av hvor det mest sannsynlig kan oppstå en brann, og hvilke tiltak som kan redusere konsekvensene. Det i seg selv kan redde en bedrift.


Lurer du på hvordan du bør forsikre bedriften?Fant du det du lette etter?