Meld skade på borettslag, boligsameie og næringsbygg

Du melder raskt og enkelt inn alle typer skader på borettslag, boligsameie  og næringsbygg ved å fylle ut skadeskjema og sende det inn.

Skade på borettslag, sameie eller næringsbygg

Har du skade på borettslag, sameie eller næringsbygg? Fyll ut og send inn skademeldingsskjema.

Følg skadesaken din

Når saken er registrert, kan du logge inn på 'Mine skadesaker' for å holde deg oppdatert. Der kan du også sende oss spørsmål og tilleggs­opplysninger, og laste opp vedlegg.

Politianmeldelse

Du må melde brannskader, tyveri, innbrudd og hærverk til politiet. Send kopi av politianmeldelsen til oss.

Hva gjør du når noe har skjedd?

 • add Hvem kan melde inn skaden?

  Borettslag og boligsameie
  Er du styreleder eller styremedlem?
  For å kunne melde skaden, må du være tilknyttet borettslaget eller sameiet. Sørg for å ha detaljer om skaden på plass før du melder skade.

  Er du beboer?
  Er du beboer skal skaden meldes inn til styret. Bor du i borettslag skal et medlem av styret alltid informeres om at skaden meldes.

  Næringsbygg
  For å kunne melde skaden må du være leietaker eller med i driften av bygningen. Sørg for å ha detaljer om skaden på plass før du melder skade (org.nr. m.m.)

  Meld fra om skaden til næringsbyggets eier eller de som har driftsansvaret.

 • add Skade eller tyveri av innbo

  Boligsameiet
  Skade eller tyveri på innbo meldes til ditt private forsikringsselskap.

  Innboet ditt er alle de løse gjenstandene du tar med deg hvis du skal flytte. Du må ta vare på gjenstandene som har blitt skadet og som du vil kreve erstatning for.

  Næringsbygg
  Tyveri eller innbrudd må meldes til politiet umiddelbart. Skade på bygningen meldes inn til Storebrand. 

  Tyveri eller skade på inventar, varer eller løsøre melder du inn via skadeskjema her

 • add Brudd på glass

  Det er viktig at man sikrer stedet ved bruddskade på glassruter.

  Husk å oppgi størrelsen på glasset når du melder inn skaden.

 • add Brann og vannskade

  Ved en akutt skade er det viktig å begrense skadeomfanget.

  Kontakt brannvesenet dersom det brenner.

  Flyter vannet hos deg? Steng hovedkranen og kontakt rørlegger. Ta ut sikringer i etasjer som er oversvømt og flytt alt av løse gjenstander og tørk opp vann hvis mulig.

  Ved skade på bygning er det viktig at du kontakter styreleder i sameiet eller borettslaget. Dersom brann eller vannskade kun gjelder innbo og ikke bygningen, melder du skaden gjennom innboforsikringen.

 • add Lynnedslag og elektrisk fenomen

  Hvis bygningen er skadet på grunn av lynnedslag, trenger vi rapport fra reparatør som beskriver skadeårsak, reparasjonskostnader og prisbekreftelse fra forhandler på tilsvarende gjenstand. Det er viktig at du kontakter styreleder i sameiet eller borettslaget.

  Integrerte hvitevarer er også en del av bygningsforsikringen.

  Skade på øvrig elektronikk og lignende, melder du til innboforsikringen.

 • add Naturskade

  Naturskader som skred, storm, flom eller jordskjelv kan skade bygningen.

  Kontakt styreleder i sameiet eller borettslaget og meld saken inn til Storebrand.

Behandling av personopplysninger

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes via vanlig e-post ikke blir kjent for andre. Dette gjelder både emnefelt, tekstinnhold samt vedlegg. Vi anbefaler derfor at du ikke sender oss fødselsnummer og sensitive opplysninger via e-post.

Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no for å sende oss en sikker melding, eller send oss et brev i posten.


Fant du det du lette etter?